De filters worden toegepast...

(Ferro) magnetisme

Al in de oudheid ontdekte men dat magnetietkristallen elkaar afhankelijk van de oriëntatie aantrekken of afstoten. Dit natuurkundige verschijnsel wordt magnetisme genoemd. Magnetiet is, evenals magnesium genoemd naar Magnesia, een gebied in Thessalië in het oude Griekenland, waar veel magnetisch gesteente voorkomt.

Magnetisch scheiden

Verantwoordelijk voor het magnetisme van magnetiet is het aanwezige ijzer. Veel ijzerlegeringen vertonen magnetisme. Naast ijzer vertonen ook nikkel, kobalt en gadolinium magnetische eigenschappen.

Hoewel ferromagnetische (en ferrimagnetische) materialen de enige materialen zijn die sterk genoeg zijn om door een magneet te worden aangetrokken (dus om algemeen beschouwd te worden als magnetisch), reageren ook alle andere stoffen zwak op een magnetisch veld, via een of meerdere andere soorten van magnetisme.

Ferromagnetische materialen kunnen worden verdeeld in magnetisch 'zachte' materialen, zoals gegloeid ijzer, die worden gemagnetiseerd, maar meestal niet gemagnetiseerd blijven en magnetisch 'harde' materialen die wél gemagnetiseerd blijven. Permanente magneten zijn gemaakt van 'harde' ferromagnetische materialen zoals Alnico en ferriet, die een speciale bewerking ondergaan in een krachtig magnetisch veld tijdens de productie, om hun interne microkristallijne structuur te ‘richten’, waardoor ze zeer moeilijk te demagnetiseren zijn.

Voorwerpen die dit verschijnsel sterk vertonen noemt men magneten. Er zijn natuurlijke en kunstmatige magneten (bijvoorbeeld Alnico, Fernico, ferrieten). Alle magneten hebben twee polen die de noordpool en de zuidpool worden genoemd. Magnetische monopolen (enkelvoudige noord- of zuidpolen zonder hun tegenhanger) zijn theoretisch ook mogelijk, maar het bestaan hiervan is nog nooit experimenteel aangetoond. De noordpool van een magneet stoot de noordpool van een andere magneet af, en trekt de zuidpool van een andere magneet aan. Twee zuidpolen stoten elkaar ook af.

Magnetisme in magneetgrijper

Omdat ook de aarde een magneetveld heeft, met z'n magnetische zuidpool vlak bij de geografische noordpool en z'n magnetische noordpool vlakbij de geografische zuidpool, zal een vrij ronddraaiende magneet altijd de noord-zuidrichting aannemen. De benamingen van de polen van een magneet zijn hiervan afgeleid. Overigens wordt gemakshalve, maar wel enigszins verwarrend, de zuidpool van de 'aardemagneet' de magnetische noordpool genoemd en de noordpool van de 'aardemagneet' de magnetische zuidpool.

Magnetisch veld N-Z magneet

Een verwant verschijnsel is elektromagnetisme, magnetisme dat ontstaat door een elektrische stroom. In wezen wordt alle magnetisme veroorzaakt door zowel roterende als revoluerende elektrische ladingen in kringstromen.

Elektromagnetisme

Lees meer

Температура Кюри

Данная величина была названа в честь Пьера Кюри (1859-1906).

Магнетизм - температура Кюри

Температура Кюри - температура, при которой ферромагнитные материалы теряют постоянное магнитное поле. При этом магнетизм полностью исчезает.

Выше этой температуры материал ведет себя как парамагнетик. По мере повышения температуры молекулярное возбуждение постепенно нарушает упорядочение спинов. По мере достижения температуры Кюри упорядочение нарушается вследствие того что тепловая энергия превышает энергию магнитного взаимодействия.

Трудно точно измерить температуру Кюри. Во-первых, постоянное магнитное поле вокруг материала исчезает лишь частично. Во-вторых, температура Кюри сильно варьируется даже в зависимости от мизерного количеств загрязняющих веществ в материале.

Например, если магнит из материала AlNiCo нагревается выше соответствующей температуры Кюри (850 °C), он теряет свои ферромагнитные свойства. При этом он становится парамагнетиком. После охлаждения магнита постоянное магнитное поле не восстанавливается. Однако на небольших участках материала появятся новые магнитные поля, так называемые области Вейса (Weiss, 1865-1904), однако эти поля ориентированы в случайных направлениях, поэтому их векторная сумма не приводит к образованию внешнего магнитного поля. Тем не менее, магнит можно заново намагнитить.

Ферромагнитные элементы и сплавы с указанием температуры Кюри:

Материал Температура Кюри
Fe 770 °C
Co 1115 °C
Ni 354 °C
Gd 19 °C
AlNiCo 850 °C
Феррит 450 °C
Самарий-кобальт 750-825 °C
Nd-Fe-B 310-340 °C

Magneetmaterialen

Ferriet
magneten
 

Ferriet magneten Lees meer

Neodymium (Neoflux®) magneten

Neodymium Neoflux Magneten Lees meer

Samarium-kobalt magneten

Samarium Kobalt magneten Lees meer

Aluminium-nikkel-kobalt magneten

Aluminium Nikkel Kobalt Magneten Lees meer

Kunststof gebonden magneten

Kunststofgebonden magneten Lees meer