Automatyczny zewnętrzny magnes biegunowy do pasz i towarów sypkich

Automatyczna kontrola magnesu z magnesem zewnętrznym | Goudsmit Magnetics

Automatyczny zewnętrzny magnes BIEGUNOWY, niedawno opracowany przez Goudsmit Magnetics z Waalre, nadaje się do przetwarzania dużych pojemności pasz i towarów sypkich. Magnes pokazany na stoisku Victam 1351 może być używany do pobierania w instalacjach rozładunku statków i służy do ochrony maszyn. Formy, urządzenia do mielenia i mieszania mogą zostać uszkodzone przez niepożądane cząstki metalu. Zewnętrzny magnes BIEGUNOWY jest przeznaczony do grubej separacji i oddziela części większe niż 1 mm. paski magnetyczne nadają się do oddzielania drobniejszych cząstek metalu. W pełni automatyczne czyszczenie jest zintegrowane z systemem procesowym i odbywa się za naciśnięciem przycisku, bez interwencji operatora. Niska wysokość zabudowy 600 mm sprawia, że system jest łatwy do wbudowania w istniejące instalacje.

 

Linia swobodnego spadania

Dwa potężne magnesy wychwytujące są zamontowane na zewnątrz całkowicie gładkiej obudowy i, w zależności od wersji, oddzielają grube lub bardzo drobne cząstki żelaza z różnych strumieni materiału. Zewnętrzny magnes rdzeniowy jest wyposażony w magnesy neodymowo-żelazowo-Borowe (NdFeB) do montażu w liniach swobodnego spadania. Zaletą tego zewnętrznego zespołu rdzeniowego jest to, że od wewnątrz nie może nastąpić mostkowanie ani zatykanie materiału. Ponieważ czyszczenie jest w pełni zintegrowane z konstrukcją, wysokość instalacji pozostaje ograniczona.

 

Zastosowanie

Zastosowanie takich magnesów znajduje się w instalacjach rozładunku statków, przy wlocie, na liniach napełniających lub do załadunku silosów. Sterownik pneumatyczny zapewnia czyszczenie magnesu. Jest to uruchamiane za pomocą sygnału 24V-DC, a następnie działa w pełni automatycznie. Zewnętrzny magnes BIEGUNOWY jest dostępny w różnych wersjach do wlotu/wylotu 300x1200 mm. nadaje się do dużych wydajności do 600 m3 / h.

Więcej informacji? Proszę skorzystać z formularza kontaktowego