Branża spożywcza: dlaczego należy mierzyć magnesy?

Magnet inspection on magnetic bars | Goudsmit Magnetics

Otrzymaliśmy pytanie od francuskiej firmy, która produkuje nugat. (Cudowny Nougat de Montélimar!) Chciała ona, aby zmierzyć magnesy wykorzystywane w jej zakładzie produkcyjnym, aby – jak określiła własnymi słowami – spełnić standardy jakości i upewnić się, że magnesy nadal działają optymalnie. Jest to również konieczne, aby nadal spełniać standardy zapewniania jakości HACCP (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli).

To świadectwo jakości dotyczy wszystkich producentów produktów żywnościowych, niezależnie od tego, czy produkują czekoladę, cukier, mleko w proszku, mąkę czy zupę.

Pomiar magnesów: jak to się robi i jakie są kryteria?
Guy Mutsaerts jest ekspertem w dziedzinie magnesów dla branży spożywczej i pracuje od 1992 roku. Regularnie mierzy magnesy samodzielnie i wyjaśnia wszystkie wady oraz zalety: „Zasadniczo magnes trwały zachowuje wartość magnetyczną przez cały okres eksploatacji, więc istnieje niewielkie ryzyko pogorszenia się siły pola magnetycznego. Jedyne czynniki, które mogą spowodować utratę siły magnesu to: złamanie, korozja lub nagrzewanie (temp. >80°C). Narażenie na ciepło jest naturalnie czymś, czego można spodziewać się w przemyśle spożywczym. Występuje na przykład podczas mycia gorącą wodą lub w przypadku umieszczenia w pasteryzatorze. Zobacz jego wyjaśnienie na tym filmie.


Gausomierz
Siłę pola magnetycznego mierzy się za pomocą gausomierza, jednak nie zawsze zapewnia on dokładne wskazanie i nic nie mówi o skuteczności! Ten przyrząd tak naprawdę mówi, że nie doszło do obniżenia siły magnesu. Jedyny sposób, w jaki można naprawdę przetestować działanie magnesu, polega na wykorzystaniu cząsteczek testowych. Ponieważ jest to bardzo trudne w praktyce, najlepszym rozwiązaniem alternatywnym jest pomiar linii pola.”

Specyfikacja HACCP
Jak kontynuuje Guy: „Problem polega na tym, że specyfikacja HACCP nie mówi nic o działaniu oraz wdrożeniu magnesu. Wspomniana jest w niej tylko wartość wyrażona w gausach, czyli gęstość strumienia. Mogą one być prawidłowe, ale działanie i wdrożenie są również ważne. Weźmy na przykład sytuację, w której wokół magnesów nie ma rur ze stali nierdzewnej; będą rdzewieć, a bakterie będą się gromadzić pomiędzy magnesami.

Odległość między prętami magnetycznymi
Na działanie ma również wpływ odległość pomiędzy prętami. Są one często umieszczone dalej od siebie, aby osiągnąć dużą wydajność. Powoduje to powstanie luki w polu magnetycznym, uniemożliwiającej wychwycenie wszystkich cząstek żelaza. Aby wyeliminować ten brak, opowiadam się za uwzględnieniem minimalnej gęstości strumienia w specyfikacji HACCP. Przecież to właśnie minimalna wartość gęstości strumienia decyduje o tym, czy w ogóle możliwe jest wychwycenie cząsteczki żelaza. Podczas wykonywania pomiarów spotykamy się również z sytuacjami, w których zainstalowano bardzo duże sita magnetyczne. Ten rozmiar sprawia, że czyszczenie jest niebezpieczne; powoduje to niebezpieczeństwo zmiażdżenia operatorów podczas czyszczenia. Wniosek: standardy jakości muszą spełniać więcej celów niż tylko określanie gęstości strumienia („wartość wyrażana w gausach”)”.


Różnica w wartości magnetycznej
„Ponadto w praktyce okazuje się, że gausomierz nie zawsze wskazuje te same wartości. Pomimo, że te mierniki są skalibrowane, można uzyskać różne wartości. Jeżeli poprosimy trzy osoby o wykonanie tego samego pomiaru, uzyskamy trzy różne wyniki. Prowadzi to do dezorientacji i niepokoju wśród kierowników ds. zapewniania jakości. Nauczyłem się z doświadczenia, że lepiej nie mierzyć bezpośrednio na pręcie, ale raczej w niewielkiej odległości, powiedzmy 5 mm. Gęstość strumienia jest w tym miejscu stabilna. Jest to wyjaśnione w białej księdze (PDF). 


Usługa wewnętrzna
Obecnie mamy setki klientów z branży spożywczej, dla których mierzymy ich magnesy. Nasi klienci z branży spożywczej uważają, że ważne jest, aby raz w roku robili to dla nich doświadczeni ludzie. W końcu nie mają skalibrowanego gausomierza, a także doświadczenia w wykonywaniu tych pomiarów. Z przyjemnością zrobimy to dla nich!”