Filtry magnetyczne usuwają cząsteczki żelaza o wielkości >1 mikrona z płynów przemysłowych

Magnetic filter for industrial fluids | Goudsmit Magnetics

Firma Goudsmit wprowadza filtr magnetyczny, który wychwytuje bardzo małe cząsteczki żelaza, których rozmiar zaczyna się już od jednego mikrona, w płynach przemysłowych, takich jak olej smarowy, rozpuszczalniki i chłodziwa. Usuwanie cząsteczek żelaza z takich produktów zmniejsza uszkodzenia maszyn i narzędzi, skraca przestoje maszyn i przedłuża żywotność dwóch innych filtrów stosowanych w procesie oraz samych płynów przemysłowych.

Najmniejsze cząsteczki żelaza
Filtr magnetyczny można umieścić przed lub za filtrem świecowym: przed w celu wydłużenia okresu eksploatacji filtra świecowego lub za na potrzeby separacji najmniejszych cząsteczek żelaza (o rozmiarze od 1 mikrona). Magnes ustawia się równolegle do głównego przepływu, co oznacza, że filtracja odbywa się w sposób ciągły, bez zatrzymywania głównego przepływu. W przeciwieństwie do innych filtrów, ten nowo opracowany filtr magnetyczny nie wymaga płynu płuczącego. W związku z tym, występuje bardzo mała utrata oryginalnego płynu i uzyskuje się bardzo czystą frakcję żelaza.

Działanie
Płyny są prowadzone blisko silnego pola magnetycznego. Im lepszy ten kontakt, tym wyższa sprawność separacji. W celu przeprowadzenia czyszczenia zamyka się przepływ do filtra. Następnie otwiera się uszczelka dynamiczna w obudowie, a pręt magnetyczny jest w całości wyprowadzany poza przepływ produktu. Później uszczelka zamyka się ponownie. Rdzeń magnetyczny w pręcie magnetycznym przesuwa się w górę. Ponieważ uszczelka jest zamknięta, cząsteczki żelaza nie mogą poruszać się wraz z nim w górę. Pole magnetyczne znika, a większość cząsteczek żelaza odpada. Aby usunąć pozostałe cząsteczki żelazne z osłony ekstrakcyjnej, uszczelka nieco się otwiera, a osłona ekstrakcyjna przesuwa się w górę. Uszczelka działa teraz jako skrobak. Po dotarciu do góry następuje zamknięcie uszczelki. Rdzeń magnetyczny wraca do pozycji wyjściowej i można otworzyć zasilanie. Zobacz tę animację o filtrach magnetycznych.


Wydajność
Wydajność jednej jednostki wynosi około 0,8 m3/godz. Maksymalne ciśnienie wynosi 1,5 bara. Równoległe umieszczenie kilku jednostek nie sprawia żadnych trudności, dzięki czemu można proporcjonalnie zwiększyć wydajność. Sam filtr magnetyczny może być używany i czyszczony przez nieokreślony czas; należy okresowo wymieniać tylko mieszki uszczelniające. 

Aby otrzymać więcej informacji, można zawsze zadzwonić do naszych ekspertów technicznych:  
Tel.: 48 (0)61 307 25 25  Adres e-mail: michal@matykiewicz.com