Audytorzy ds. jakości wzywają do kontroli magnesów

Magnet inspection in Mauritius | Goudsmit Magnetics

Podróżują oni oddzielnie po całym świecie, przeprowadzając setki kontroli magnesów każdego roku. Do tej pory najdalej dotarli na Mauritius, który odwiedzają na zmianę raz w roku w celu przeprowadzenia kontroli magnesów w lokalnych zakładach cukrowych, które muszą przestrzegać norm europejskich. Większość tych kontroli jest przeznaczona dla przemysłu spożywczego, ale przemysł chemiczny i mineralny wymaga również rzetelnych raportów dokumentujących stan magnesów w linii przetwarzania. Są to wymogi nakładane, gdy firmy chcą przejść audyty jakości. W końcu stan magnesu jest ważny dla jakości produktu końcowego.

Inspektorzy ds. Jakości
Poprosiliśmy naszych inspektorów ds. jakości, Gera Kuijkena i Roya van der Heijdena o wyjaśnienie, co obejmuje kontrola magnesów. Jak wyjaśnił Ger: „Zazwyczaj klient kontaktuje się z nami z prośbą, a w innym przypadku my kontaktujemy się z nim, jeśli od poprzedniej kontroli upłynął prawie rok.  Kierownik ds. jakości spotyka się z nami po przybyciu na miejsce i pokazuje, gdzie magnes lub magnesy są zainstalowane w linii przetwarzania. W większości przypadków produkcja musi zostać zatrzymana na około piętnaście minut, abyśmy mogli usunąć magnes z procesu w celu przeprowadzenia jak najlepszego pomiaru. Oczywiście ściśle przestrzegamy standardów higieny i bezpieczeństwa, jakie obowiązują w danej firmie. Czasami musimy nosić tyle środków ochrony, że można nas nie poznać!”

 

Gęstość strumienia
Jak powiedział dalej Roy: „Mierzymy gęstość strumienia za pomocą skalibrowanego miernika i sprawdzamy również, czy magnes jest prawidłowo zainstalowany w linii produkcyjnej oraz jak dobrze jest utrzymywany. Mierzymy wszystkie elementy magnetyczne obecne w systemie, szukając najwyższej wartości. Następnie sprawdzamy, czy wszystkie płytki lub pręty magnetyczne osiągają parametry różniące się od najwyższej zmierzonej wartości o nie więcej niż 10%. Jest to wartość podawana na świadectwie. Umożliwia to nam sprawdzenie, czy wartość magnetyczna systemu, zmierzona podczas corocznej kontroli, nie zmieniła się. Klienci mogą wybrać wartości, na które chcą położyć nacisk; mogą to być wartości od najmniejszej do największej, tylko największa lub tylko najmniejsza wartość magnesu bądź wartość, przy której wymagana jest wymiana magnesu. Mogą oni również chcieć, aby na świadectwie była podana tylko wartość zalecana lub wymagająca odrzucenia magnesu. Zapewniamy dowolny rodzaj świadectwa, o jaki poproszą klienci”.


HACCP
Jak dodał Ger: „Klienci decydują o poziomie jakości dla siebie. Mogą chcieć odżelaziania na poziomie co najmniej 10 000 gausów bądź potrzebować do swoich celów tylko 5000 gausów. Ta druga wartość, na przykład, wystarczy do wychwytywania większych kawałków stali (> 2 mm). Ważne jest również to, czy system znajduje się w punkcie kontroli krytycznej (HACCP, obowiązkowa norma dla branży spożywczej, której przestrzega firma) lub czy magnes służy do ochrony maszyny. Rynek często wymaga najwyższej gęstości strumienia. Znajduje się ją poprzez bezpośredni pomiar na biegunie. Ważne jest, aby pomiar był zawsze wykonywany w taki sam sposób, aby można było porównać go z poprzednimi pomiarami. Gdy różnica względem pierwotnej wartości przekracza 10%, wyjaśniamy, jakie środki poprawy są możliwe. W najbliższej przyszłości nasi inżynierowie będą nawet w stanie podać dane liczbowe, stanowiące przewidywaną skuteczność magnesu w przypadku spadku gęstości strumienia.


Wartość magnetyczna
Jak dodał Roy: „Wartość magnetyczna może spaść z powodu warunków zewnętrznych, takich jak wilgoć, narażenie na wysoką temperaturę lub silne uderzenia bądź wstrząsy. Kontrola przeprowadzana regularnie przez eksperta zapewnia wyraźny wgląd w jakość i skuteczność magnesu. Ponadto raport z kontroli oferuje gwarancje pozytywnej oceny audytów jakości, które nasi klienci otrzymują od swoich dostawców”.


Pole magnetyczne
Roy dodał jeszcze jedną ważną uwagę: „Jak każdy wie, gęstość strumienia magnesu można zmierzyć, ale magnetyczne pole chwytania w zsuwni produktu jest również bardzo ważne! W końcu, zsuwnia produktu musi być całkowicie zakryta polem magnetycznym; pręty zamontowane za daleko od siebie nie będą spełniały swojej roli. Można zmierzyć 10 000 gausów na prętach, ale jeśli przestrzeń pomiędzy prętami będzie zbyt duża, pojawią się miejsca, w których nie będzie występować pole magnetyczne, co umożliwi prześlizgiwanie się cząsteczek żelaza. Czasami spotykamy się z sytuacją, w której klient zwiększył przestrzeń pomiędzy prętami lub kratami w celu zwiększenia przepływu produktu. Ale firma Goudsmit ma inne rozwiązania umożliwiające osiągnięcie tego celu, takie jak magnesy obrotowe, umożliwiając jednocześnie utrzymanie pożądanego poziomu efektywności.”

 

Świadectwo kontroli zawiera następujące dane:

  • Numer i datę wystawienia świadectwa
  • Dane klienta
  • Imię i nazwisko osoby do kontaktu
  • Imię i nazwisko kontrolera z firmy Goudsmit
  • Szczegóły magnesu, takie jak kod klienta, ilość, wymiary i pomiar głębokości pola chwytania
  • Dane pomiarowe, takie jak używany gausomierz, temperatura produktu, wartość mierzona i wartość normalna (+/- 10%)

    Więcej informacji? Proszę skorzystać z formularza kontaktowego