Robot do zespołów magnesów

Robot for magnet assemblies | Goudsmit Magnetics

Robot, który niedawno został oddany do eksploatacji w firmie Goudsmit Magnetics, upraszcza proces produkcji zespołów magnesów. Magnesy takie są stosowane m.in. w branży motoryzacyjnej, zaawansowanych technologii, lotniczej i medycznej. Ponadto metodologia produkcji Lean, którą wykorzystuje firma Goudsmit, prowadzi do większej ogólnej pewności działania zespołów magnesów i zapobiega powstawaniu odpadów.
 

Większa wydajność
Oznacza to większą wydajność i mniej przestojów. Robot pokonuje również wszystkie problemy, jakie producent napotyka podczas montażu systemu magnesu, takie jak sposób klejenia części namagnesowanych, które zazwyczaj przywierają do siebie. Dodatkową zaletą jest to, że firma Goudsmit może współpracować z Tobą już od wczesnego etapu procesu, aby znaleźć najbardziej odpowiednią metodę produkcji dla danego systemu magnesu, a także natychmiast ją przetestować, wykorzystując trójwymiarowe obliczenia magnesów i szybkie prototypowanie.

 

RobofrOK
Proces produkcji, przewidziany na przykład dla zespołów magnesów, jest podzielony na etapy, z których każdy musi spełniać własne wymagania jakościowe i być w 100% zgodny ze specyfikacjami. Jest to również odzwierciedlone w nazwie procesu: RobofrOK, oznaczony symbolem w postaci żaby-robota, który oznacza „Pierwsze użycie OK”, koncepcja, która jest bardzo ważna na przykład w branży motoryzacyjnej. Stara się ona osiągnąć współczynnik odrzucenia na poziomie 0 PPM (zero części na milion). Zobacz jak to działa na tym filmie.

Certyfikaty
Zespoły konstruowane w ramach procesu RobofrOK obejmują chwytaki magnetyczne, cewki magnetyczne, klejone segmenty magnesów lub systemy wielowarstwowe dla rynków motoryzacyjnego i zaawansowanych technologii. W przypadku podzespołów magnetycznych, firma Goudsmit posiada certyfikaty ISO 9001:2008, ISO/TS 16949:2009 i AS 9100D, a także stara się uzyskać te certyfikaty dla środowiska produkcyjnego. Jest to również ważne dla wspomnianych branż.

 

Proces
Siłownik to dobry przykład zespołu magnesu, który producent może zmontować samodzielnie, ale lepiej i wydajniej może zrobić to robot. Siłownik może składać się z kilku segmentów magnesu neodymowego (Nd-Fe-B), które trzeba przykleić do wału.

Ustawianie segmentu magnesu
Można to zrobić ręcznie, ale ponieważ producent zawsze otrzymuje magnesy, które są już namagnesowane, należy je najpierw odseparować od siebie. Następnie każdy segment magnesu należy umieścić na wale i przytrzymać aż do utwardzenia się kleju, po czym należy przykleić następny magnes. Jest to bardzo pracochłonny proces, a z każdym kolejnym magnesem pojawia się większy opór; im więcej magnesów, tym silniejszy jest cały pakiet.

Magnetyzacja
Firma Goudsmit najpierw wytwarza magnesy, po czym, podczas procesu, następuje magnetyzacja. Przenośnik dostarcza segmenty, a robot pobiera je. Następnie segment magnesu mija kamerę, która sprawdza go pod kątem pęknięć lub wad, a następnie dociera do cewki magnetyzacyjnej. Po tym czasie robot umieszcza poszczególne segmenty w jednostce narzędziowej, gdzie są one łączone i sklejane z sobą. Robot może pracować z magnesami o różnych kształtach i dlatego jest elastyczny.

 

Więcej informacji? 
Wyślij wiadomość e-mail na adres: michal@matykiewicz.com
lub zadzwoń pod numer: +48 (0)61 307 25 25