Specjalna edycja separatora wiroprądowego na targi IFAT

Eddy Current separator for fine metals | Goudsmit Magnetics

Firma Goudsmit Magnetics wyprodukowała wersję separatora wiroprądowego EddyFines® 38HI w kolorze czarnym, przygotowaną specjalnie na targi IFAT. Unowocześniony separator wyposażony jest w moduł podawania zapobiegający przywieraniu, który jeszcze bardziej poprawia separację metali nieżelaznych ze strumieni popiołów dennych ze spalarni. W przypadku wersji w kolorze czarnym separator magnetyczny bębnowy z podajnikiem wibracyjnym został zastąpiony modułem podawania ze zintegrowanym separatorem z bębnem magnetycznym o sile 1800 lub 3000 gausów.


Rozwiązanie do klejących się materiałów
Z uwagi na wilgoć i konsystencję produktu — zwłaszcza żużlu ze spalarni — przypominającą cement, zastosowanie separatora magnetycznego bębnowego prowadziło do nierównomiernej dystrybucji i przywierania na i w rynnie podajnika wibracyjnego oraz na płaszczu separatora magnetycznego bębnowego. Skutkowało to pogorszoną kontrolą nad procesem oraz gorszymi wynikami separacji. W ulepszonej wersji moduł podawania jest zasilany monowarstwą, co skutkuje doskonałą dystrybucją na całej szerokości taśmy. Następnie produkt jest odwracany, co przekłada się na rozluźnienie konsystencji i umożliwia separatorowi wiroprądowemu na jeszcze skuteczniejsze oddzielanie metali nieżelaznych. Rezultatem jest znaczna poprawa w odniesieniu do samego procesu, jak i separacji metali.

 

Jak to działa
Separator z bębnem magnetycznym to system przenośnika taśmowego ze zintegrowanym bębnem z głowicą magnetyczną, którego siłę magnetyczną można dobrać odpowiednio do zastosowania. Moduł rozprowadzający lub seria szerokich taśm, bądź sit służą do rozprowadzania produktu na całej szerokości taśmy separatora wiroprądowego, tym samym obciążenie robocze jest lepiej rozkładane, co z kolei przekłada się na warstwę o bardziej jednolitej grubości.


Taśma o regulowanej prędkości
Prędkość taśmy jest regulowana, pozwalając na kalibrację siły magnetycznej celem osiągnięcia efektu balistycznego dla określonego produktu — tym samym jest to dodatkowy parametr regulacyjny.  Przenośnik magnetyczny wychwytuje cząsteczki żelaza lub drobiny żużlu zawierające żelazo o rozmiarze równym nawet 0,1 mm i uwalnia je po spodniej stronie, gdzie gromadzone są w leju i/lub odprowadzane. Ten sam cel można osiągnąć z zastosowaniem przegrody.


Bęben magnetyczny
Pozostała frakcja (praktycznie niemagnetyczna) jest przenoszona dalej do separatora wiroprądowego, który wypełnia zadanie separacji drobin metali nieżelaznych (> 0,5 mm), np.: aluminium, miedź, srebro i złoto. Separator z bębnem magnetycznym jest dostępny w różnych wariantach, różniących się siłą pola magnetycznego, np.: 1800, 3000, 6000 i 9000 gausów, celem doboru odpowiednio do zastosowania. Modele o sile 1800 i 3000 gausów są wykorzystywane do przetwarzania żużlu ze spalarni. Silniejsze wersje — 6000 i 9000 gausów — są wykorzystywane do przetwarzania innych frakcji, np.: odpady elektryczne i elektroniczne oraz rozdrobnione pozostałości ze złomowania samochodów.

Obejrzyj ten film

Więcej informacji? Proszę skorzystać z formularza kontaktowego