Aplikacja

Papier, włókna i tekstylia

W branży papierniczej, włókienniczej i tekstylnej stosuje się masę, w której mogą znaleźć się druty stalowe.
Wynika to między innymi z niekompletnego usunięcia drutów lub pasów, używanych do łączenia wiązek celulozy.

Cząsteczki stalowe uszkadzają kosztowny sprzęt, który zapewnia dalsze przetwarzanie masy, co powoduje zatrzymanie produkcji.
Zastosowanie magnesu zapobiega tym zdarzeniom zarówno w procesach mokrych, jak i suchych.

Magnets for paper and fiber in production plant | Goudsmit Magnetics

Filtr magnetyczny dla masy papierniczej

Filtr magnetyczny wychwytuje kawałki drutu stalowego do belowania z papieru, który ma być przetworzony na celulozę i funkcjonuje jako zabezpieczenie instalacji.

Zapobiega to przestojom w procesie produkcji.

Kilku dużych europejskich producentów papieru wkomponowało teraz filtr magnetyczny do swojego procesu.

Inline magnet filter for paper | Goudsmit Magnetics *

Magnet filter separates bailing wire from recycled paper

Zabezpieczenie

Filtr magnetyczny jest prawdziwym „zabezpieczeniem” i zawsze powinien być stosowany standardowo w liniach papieru, włókien oraz tekstyliów.
Filtr ten zapobiega uszkodzeniu maszyn i przestojom produkcyjnym. Dzięki temu czas zwrotu z inwestycji w taki filtr jest bardzo krótki.

Wybór sposobu na wyfiltrowanie zanieczyszczenia cząsteczkami żelaza zależy od struktury produktu.
Przykładowo, w czasie produkcji papieru lub tekstyliów surowiec jest splątany w całkowitym nieładzie. Namoczenie produktu uwalnia masę, co ułatwia separację cząsteczek żelaza.

Dlatego firma Goudsmit opracowała filtry magnetyczne przeznaczone do stosowania w procesie mokrym, jak i suchym.