Branża recyklingowa

Odzyskiwanie metali z odpadów, między innymi w celu ponownego użycia, zyskuje na znaczeniu. Surowców jest coraz mniej, a koszty składowania odpadów stale rosną. Rezultatem tego zapotrzebowanie rynkowe na recykling metali z odpadów wzrasta.

Firma Goudsmit tworzy separatory magnetyczne do oddzielania metalu od odpadów. Są to bardzo często metale wartościowe, dzięki którym zwrot z inwestycji w separatory do recyklingu następuje w krótkim okresie.

  • Inżynieria, produkcja i świadczeniu usług
  • 60 lat doświadczenia
  • Sprawdzonej technologii
  • Tania i solidna konstrukcja
  • Jakość i niezawodność

Oddzielanie silnych metali magnetycznych

Separatory magnetyczne usuwają części ferromagnetyczne, takie jak żelazo i stal z odpadów przeznaczonych do recyklingu.

Posiadamy różne systemy magnetyczne, z których każdy służy swoim wyjątkowym celom w zakresie:
- wydajności
- rozmiaru cząstek
- kształtu cząstek
- czystej frakcji żelaznej
- grubości warstwy do przetworzenia
- wilgotności przepływu produktu
- rozmiaru przepłukiwania
- częstotliwości konserwacji
- zużycia energii

Magnesy nadprzenośnikowe
Scrap iron recycling | Goudsmit Magnetics

Separacja słabych metali magnetycznych

Wytwarzamy również separatory magnetyczne do usuwania słabych metali magnetycznych, takich jak stal nierdzewna i inne stopy stalowe, z odpadów.

Doskonale sprawdzają się w tym systemy magnesów o wysokim gradiencie. Usuwają lub separują:

- pierścienie, sprężyny i kule ze stali nierdzewnej z rozdrobnionych plastikowych butelek z mechanizmem pompy
- drobne cząsteczki metalu z zanieczyszczeń gleby, samej gleby lub kamieni
- zmiażdżone elementy ze stali nierdzewnej pochodzące z procesów recyklingu drewna celem zabezpieczenia ostrzy rozdrabniarki
- kawałki stali nierdzewnej z rozdrobnionej frakcji złomu elektrycznego i elektronicznego i pozostałości ze złomowania samochodów
- pył żelazny z ceramiki lub grysu do piaskowania
- kawałki stali nierdzewnej ze strumieni rozdrabniarki kabli; lokalizacja w linii technologicznej: przed przetwarzaniem przez rozdrabniarkę miedzi
- igły ze stali nierdzewnej ze strzykawek szpitalnych

Bębny z głowicą magnetyczną
High gradient magnet separates  stainless steel | Goudsmit Magnetics

Separacja metali nieżelaznych

Separatory wirowo-prądowe metali nieżelaznych separują z przepływu masowego metale nieżelazne, takie jak aluminium i miedź. Często wykorzystywane są kombinacje takich separatorów ustawionych jeden za drugim.

Takie rozwiązanie jest stosowane, ponieważ w odniesieniu do wielkości cząsteczki frakcja musi znajdować się w określonej szerokości pasma, aby w ramach procesu osiągnąć dostateczną wydajność. Przykład dobrego rozdziału: bardzo drobna frakcja 0–5 mm, drobna frakcja 5–20 mm, średnia frakcja 20–80 mm i zgrubna frakcja >80 mm.

Separatory wiroprądowe
Non ferrous aluminium recycling | Goudsmit Magnetics

Chcesz dowiedzieć się więcej?

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt z naszymi ekspertami:

Zadzwoń pod numer: +48 (0)61 307 25 25 lub wyślij wiadomość e-mail na adres: michal@matykiewicz.com