Filtry są stosowane...

Goudsmit obecnie zatrudnia czterech spawaczy posiadających certyfikat HDN

Spawanie higieniczne produktów jest ważne w szczególności w przemyśle spożywczym. Czynność ta nie należy to tych, które umie wykonywać każdy spawacz, ponieważ wymaga specjalnego szkolenia. Jesteśmy dumni z tego, że możemy oświadczyć, iż czterech naszych spawaczy - Bram, Ben, Marlon oraz Matthew zdali egzamin HDN. HDN oznacza „Hygienic Design Network” [Sieć projektów higienicznych]

oraz stanowi wspólnotę współpracujących ze sobą spółek z branży spożywczej, której zakres członków sięga od dostawców komponentów oraz integratorów systemów, aż po producentów żywności. Goudsmit jest członkiem HDN tak, jak nasi niektórzy dostawcy oraz duzi klienci z branży spożywczej.

Dyrektywa o urządzeniach ciśnieniowych [European Pressure Equipment Directive (PED)]

Spawacze chcąc zdać ten egzamin musieli zaliczyć testy teoretyczne i praktyczne, a wszystkie spawy musiały zaliczyć testy promienia rentgenowskiego zgodnie z wymaganiami stawianymi w Dyrektywie o urządzeniach ciśnieniowych (PED). Dzięki uzyskanej certyfikacji HDN mogą spawać systemy higieniczne. Ponadto posiadają certyfikat, który umożliwia im spawanie urządzeń ciśnieniowych.

Celem HDN jest zapobieganie powstawania problemów dotyczących produkcji produktów spożywczych na końcu linii produkcyjnej. Firmy z branży uświadomiły sobie, że zaangażowanie każdej spółki należącej do łańcucha dostaw to jedyny sposób, aby to osiągnąć. Metoda HDN zapewnia jednolitą interpretację norm i wymogów. Proponuje również praktyczne podejście do spełniania stawianych wymagań. Jakość gwarantuje system certyfikacji projektantów, inżynierów, spawaczy oraz inspektorów. Gratulacje Bram, Ben, Marlon i Matthew!


magnet filter for food