Filtry są stosowane...

Nowy podajnik transportera poprawia wydajność separatora wirowo-prądowego

Rozczarowany wydajnością separacji metali nieżelaznych przez separatory wirowo-prądowe? Nie masz możliwości osiągnięcia maksymalnego pokrycia taśmy? Materiał przywiera lub gromadzi się na podajniku wibracyjnym? Jesteś zainteresowany super wydajną separacją magnetyczną w połączeniu z torem balistycznym? Jeżeli tak, to zapraszamy na naszego bloga.

 


Zacznijmy od krótkiego wprowadzenia na temat separatorów wirowo-prądowych, zwanych także separatorami metali nieżelaznych. Separatory wirowo-prądowe składają się z systemu taśm transportowych zakończonego szybko obracającym się wirnikiem magnetycznym. Prędkość obrotów magnesów generuje pole indukcyjne, które wytwarza szybko zmieniające się pole magnetyczne. Zobacz animację.
Separacja jest oparta na zasadzie mówiącej, iż każda cząsteczka przewodząca elektryczność umieszczona w zmiennym polu magnetycznym zyskuje chwilowo właściwości magnetyczne. Mówiąc prostszym językiem: na krótką chwilę wszystkie metale nieżelazne, które trafiają do bębna magnetycznego, same stają się namagnesowane, co pozwala na ich ekstrakcję i wyrzucenie. Takie rozwiązanie pozwala nam na separację olbrzymich ilości metali nieżelaznych i ich stopów, w tym aluminium, miedzi i mosiądzu. Szczegółowe objaśnienie zasady działania separatorów wirowo-prądowych metali nieżelaznych znajduje się tutaj: ogólne objaśnienie zasady działania separatorów wirowo-prądowych firmy Goudsmit.

 

Czym jest monowarstwa?

To warstwa produktu, której maksymalna grubość równa jest jednej cząsteczce. Ujmując tą kwestię inaczej: w idealnej monowarstwie żadna cząsteczka nie znajduje się na innej cząsteczce. Ma to znaczenie dla separacji wirowo-prądowej, ponieważ cząsteczki metali nieżelaznych w strumieniu produktów są wyrzucane. Na przykład: jeżeli cząsteczka metalu jest pokryta piaskiem lub drobinami kamienia (nie jest to monowarstwa) najprawdopodobniej separator wirowo-prądowy nie wyrzuci cząsteczki metalu z prędkością odpowiednią do jej separacji ze strumienia produktu. Zwłaszcza w przypadku frakcji drobnej (rozmiar cząsteczki: 0–10 mm) utworzenie monowarstwy ma wielkie znaczenie dla maksymalnego odzysku materiału nieżelaznego.

Dlaczego pełne pokrycie taśmy jest istotne?

Istnieje wiele powodów:

 • Maksymalizacja efektywności maszyny
 • Tworzenie monowarstwy
 • Dłuższa obecność na taśmie transportowej

 

Lepki popiół denny ze spalarni powoduje zapychanie się podajnika wibracyjnego
Zapchany podajnik wibracyjny powoduje, że materiał przyjmuje jednorodną orientację

Każdy podmiot przetwarzający materiał masowy wie lepiej niż ktokolwiek inny, że każdy procent ma znaczenie. Dlatego stosuje się rozwiązania pozwalające na maksymalne wykorzystanie strumienia produktu. Dwa przykłady powyżej obrazują sytuacje, w których 20% taśmy nie jest pokryte. Różnica w objętości strumienia produktu pojawia się gdzie indziej. W konsekwencji w innym miejscu strumienia nie powstaje monowarstwa, co ostatecznie przekłada się na mniejszą wydajność odzyskiwania metali nieżelaznych.

 

Przyczyna

Problemy z monowarstwami i/lub niepełnym pokryciem taśmy mogą pojawić się w przypadku strumienia produktów lepkich lub wilgotnych, takich jak popiół denny ze spalarni (ang. incinerator bottom ash — IBA) i paliwo pochodzące z odpadów (ang. refuse-derived fuel — RDF). Przykładem jest obecna w popiołach dennych ze spalarni masa o strukturze przypominającej cement, która przywiera do powierzchni podajników wibracyjnych. Uniemożliwia to podajnikowi wibracyjnemu równomierne rozprowadzanie produktu. Produkt przyjmuje homogeniczną orientację (po linii najmniejszego oporu). W praktyce problem jest rozwiązywany poprzez czyszczenie w odstępach tygodniowych lub miesięcznych. Wiąże się to jednak z niepotrzebnymi przestojami i dodatkowym zapotrzebowaniem na prace konserwacyjne. Prawdziwą przyczyną problemu jest warstwa nagromadzona w podajniku wibracyjnym — ten problem należy rozwiązać u źródła poprzez wprowadzenie rozwiązania permanentnego, niewymagającego konserwacji!

 

Gromadzenie się popiołu dennego ze spalarni w wyniku przywierania do podajnika wibracyjnego

Rozwiązanie: podajnik taśmy transportowej z rozdzielaczem materiału

Firma Goudsmit doskonale zna ten problem — ale opracowaliśmy też sprawdzone rozwiązanie: podajnik taśmy transportowej z rozdzielaczem materiału. Zamiast podajnika wibracyjnego zastosowaliśmy moduł podajnika, co eliminuje wspomniany problem. W jaki jednak sposób moduł funkcjonuje? Moduł podajnika faktycznie składa się z dwóch taśm transportowych, z których każda ma inne zadanie.


Pierwsza taśma transportowa (rozdzielacz materiału)

jest ustawiona pod kątem i podaje materiał w górę, aż osiągnie on rozdzielacze materiału. Rozdzielacze materiału (zwane także „mieszaczami”), które wyglądają jak wielkie ręczne mieszadła, wprawiają materiał w ruch, aby równomiernie go rozprowadzić. Jeżeli ilość podanego materiału jest większa niż wydajność przerobu, nadmiar materiału powraca na dół. Zapewnia to utrzymanie stałej objętości i ciągły przepływ do kolejnego kroku procesu. W związku z tym zadaniem pierwszej taśmy transportowej jest rozprowadzić materiał w postaci monowarstwy i zapewnić pełne pokrycie taśmy.

Separator wirowo-prądowy podajnika taśmy transportowej z modułem rozdzielacza materiału

Drugi transporter (separator magnetyczny)

jest ustawiony płasko i przenosi materiał na koniec do: bębna magnetycznego taśmy transportowej. Bęben magnetyczny może zostać skonfigurowany w celu osiągnięcia dowolnie wybranej (jednej z czterech wartości) siły (opcja):

 • Bęben magnetyczny o sile 1800 gausów:
  do separacji cząsteczek stalowych i żelaznych o rozmiarach 1–100 mm
 • Bęben magnetyczny o sile 3000 gausów:
  do separacji cząsteczek stalowych i żelaznych o rozmiarach 0,5–100 mm
 • Bęben magnetyczny o sile 6000 gausów:
  do separacji cząsteczek stalowych, żelaznych i ze stali nierdzewnej o rozmiarach 0,5–100 mm
 • Bęben magnetyczny o sile 9000 gausów:
  do separacji cząsteczek stalowych, żelaznych i ze stali nierdzewnej o rozmiarach 0,1–30 mm

Zdecydowanie zalecamy zastosowanie bębna magnetycznego, ponieważ znacząco poprawia on wydajność separacji wirowo-prądowej — bęben magnetyczny zwiększy wydajność separacji metali żelaznych.

Bęben magnetyczny w separatorze wirowo-prądowym podajnika taśmy transportowej

Trzecia taśma transportowa (separator wirowo-prądowy)

odbiera optymalny strumień materiału: w postaci monowarstwy, idealnie rozprowadzony na całej szerokości taśmy, bez różnic w gęstości. Metale żelazne także są usuwane, dlatego nie maja one negatywnego wpływu na realizację separacji wirowo-prądowej. Materiał jest doskonale przygotowany do obróbki przez zlokalizowany przy taśmie potężny wirnik 38HI separatora wirowo-prądowego o sile 3500 gausów.* W przypadku ciężkich metali nieżelaznych, takich jak miedź i mosiądz, niezbędna jest duża siła magnetyczna. W tym zakresie nasza maszyna odznacza się wyraźnie na tle konkurencji!

Finalny rezultat pracy całej maszyny: optymalna separacja metali żelaznych i nieżelaznych bez czasochłonnych przestojów niezbędnych w celu czyszczenia podajników wibracyjnych, na których gromadzi się osad. Mówiąc prostszym językiem: wyjątkowo efektywne rozwiązanie problemu!

*) gęstość strumienia przy warstwie na taśmie o grubości 3 mm i tolerancji ±10%

Wirnik magnetyczny 38HI w separatorze wirowo-prądowym podajnika taśmy transportowej

Taśma transportowa a podajnik wibracyjny?

Czy system taśm transportowych zawsze będzie górował nad podajnikiem wibracyjnym? Odpowiedź brzmi: nie. W ostatecznym rozrachunku wszystko zależy od strumienia produktu. W niektórych przypadkach podajnik taśmy transportowej to mniej korzystne rozwiązanie, a podajnik wibracyjny to z kolei lepszy wybór. Przykładem jest obróbka strumieni odpadów elektrycznych i elektronicznych, które zawierają wiele ostrych części. Takie części szybko uszkodziłyby taśmę transportową, co wiązałoby się ze znacznym zapotrzebowaniem na konserwację i przestojami z uwagi na konieczność wymiany taśm transportowych. Ponadto materiał w takim strumieniu nie jest wilgotny, dlatego też nie przywiera do podajników wibracyjnych. Ponadto system taśm transportowych jest droższym rozwiązaniem niż prosty podajnik wibracyjny. Ale przy właściwym zastosowaniu dodatkowe koszty szybko się zwracają w wyniku dodatkowego odzysku metali nieżelaznych. Poniższe porównanie pozwoli na szybkie zrozumienie wszystkich plusów i minusów podajnika taśmy transportowej:

Charakterystyka

EddyFines z podajnikiem transportowym
i bębnem magnetycznym

EddyFines z podajnikiem wibracyjnym
i separatorem magnetycznym bębnowym

Zdjęcie

Proces ciągły

Możliwa separacja metali żelaznych

Wilgotne lub lepkie materiały nie przywierają do podajnika materiału

Ostre części nie powodują zużycia

Frakcja drobna

Frakcja średnia

Frakcja zgrubna

Metoda separacji metali żelaznych

Bęben magnetyczny

Separator magnetyczny bębnowy

Rozmiar frakcji materiału

0–50 mm

0–200 mm

Długość maszyny

±7,5 m

±5,3 m

Liczba silników napędowych

5

2

Liczba silników wibracyjnych

0

2

 

 

 


Podsumowując: moduł podajnika taśmy transportowej to doskonałe rozwiązanie w przypadku obróbki strumieni materiałów wilgotnych lub lepkich, takich jak:

 • popiół denny ze spalarni (ang. incinerator bottom ash — IBA)
 • paliwo pochodzące z odpadów (ang. refuse-derived fuel — RDF)
 • pozostałości z rozdrabniaczy samochodowych (ang. automotive shredder residue — ASR)

Rozmiar frakcji musi mieścić się w zakresie 0–50 mm, aby rozdzielacze materiału mogły go rozprowadzić równomiernie na taśmie.