Magnesy rurowe

Magnesy rurowe mają duży rdzeń magnetyczny w kształcie rury, umieszczony w środku przepływu produktu. Filtrują one średnie do dużych zanieczyszczeń żelaznych z obfitych strumieni dużych produktów. Kształt magnesu zapewnia dobry przepływ przy wysokiej wydajności separacji. Wersje z magnesem trwałym należy czyścić ręcznie, a wersje elektromagnetyczne są czyszczone automatycznie.
Magnesy rurowe są stosowane do filtrowania między innymi materiałów o swobodnym przepływie, karmy zwierzęcej, tworzywa sztucznego, ceramiki oraz w przemyśle recyklingu.

  • Rdzeń ferrytowy lub elektromagnetyczny
  • Maks. rozmiar cząsteczek: 50 mm
  • Wysoka wydajność (do 550 m³/h)
  • Możliwe wykonanie ATEX II 1/2 D
  • Czyszczenie ręczne (wycieranie) / Czyszczenie automatyczne (nieciągłe)