Filtry są stosowane...

Veiligheid

Waarschuwing voor magnetisch veld

GEVAAR VOOR MAGNEETVELD !

Met neodymium-ijzer-borium (Nd-Fe-B, bij Goudsmit bekend onder de merknaam Neoflux®) magneten, dient u altijd voorzichtig om te gaan. Neodymium magneten kleiner dan een cent kunnen 10 kilo tillen! Deze magneten zijn gevaarlijk want vingers en huid kunnen beklemd raken wanneer ijzer/staal en magneet elkaar aantrekken.

Neodymium magneten zijn vervaardigd met speciale poeders en coatings en zijn daardoor bros en breekbaar. Ze kunnen gemakkelijk breken bij temperaturen boven de 150ºC of wanneer zij tegen elkaar klappen. Wanneer zij breken, gebeurt dit zo plotseling en heftig dat rondvliegende deeltjes oog- of ander letsel kunnen veroorzaken.

 

Neodymium magneten dienen bovendien altijd ver van elektrische apparaten, magnetische (bank)passen, (oude, diepe) monitoren, pacemakers, horloges, en dergelijke gehouden te worden, aangezien zij aan deze apparaten blijvende schade kunnen aanrichten.

Enkele overige waarschuwings- en verbodstekens die u hierbij kunt aantreffen of zelf aanbrengen :

 

Waarschuwing voor magnetisch veld (alternatief)
Waarschuwing voor magnetisch veld (alternatief2)
Verboden voor mensen met pacemakers

 

Verboden voor mensen met metalen implantaten
Draag geen magnetische of electronische media
Draag geen metalen onderdelen voor horloges

Przeczytaj więcej

Anizotropia

Kiedy materiał magnetyczny zostanie umieszczony w polu magnetycznym, taki materiał określany jest mianem preferencyjnie zorientowanego i anizotropicznego. Materiał anizotropiczny może być magnesowany tylko z orientacją preferencyjną.