Filtry są stosowane...

Elektromagnetyzm

Elektromagnes to typ magnesu, w którym pole magnetyczne jest wytwarzane przez prąd elektryczny.

Są one często stosowane zamiast magnesów trwałych, kiedy potrzebne jest głębokie i silne pole magnetyczne. Inną główną przewagą elektromagnesu nad magnesem trwałym jest fakt, iż pole magnetyczne może zostać wyłączone lub szybko zmienione poprzez sterowanie wartością prądu elektrycznego w uzwojeniu.

Z zasady elektromagnesy składają się z rdzenia wykonanego z materiału magnetycznego lub ferromagnetycznego, takiego jak żelazo elektromagnetyczne, na którym nawinięta jest cewka. Tak długo, jak prąd elektryczny płynie przez cewkę, rdzeń jest namagnesowany.

Separatory garnkowe, elektromagnetyczne
Duży elektromagnes

 

Zasada działania

Pole magnetyczne jest generowane wokół drutu z materiału przewodnikowego, przez który płynie prąd magnetyczny. Wygenerowana wartość indukcji magnetycznej B jest wyrażona w teslach (T), gausach (G = Vs/m2) lub weberach (Wb/m2):

Elektromagnetyzm

φ = L * I

B = Δφ/ΔS , gdzie ΔS jest w [m2].

gdzie:

φ to linie pola magnetycznego wyrażone w weberach (Wb)
L to indukcja własna w henrach (H)
I to natężenie prądu w amperach (A)

Silne pole magnetyczne jest uzyskiwane poprzez zastosowanie prądu o wysokim natężeniu lub dużej indukcji własnej. Prąd o wysokim natężeniu nie jest zawsze możliwy do zastosowania ani pożądany (zagrożenie, generowanie wysokiej temperatury), dlatego też zwykle wykorzystywana jest wysoka indukcja własna, uzyskiwana poprzez nawijanie drutu na cewkę, określaną mianem solenoidu. Pola generowane w każdym zwoju nakładają się na siebie, czego rezultatem jest silne pole magnetyczne.

Przeczytaj więcej

Anizotropia

Kiedy materiał magnetyczny zostanie umieszczony w polu magnetycznym, taki materiał określany jest mianem preferencyjnie zorientowanego i anizotropicznego. Materiał anizotropiczny może być magnesowany tylko z orientacją preferencyjną.