Filtry są stosowane...

Magnetyczne zachowanie materiałów

Materiał wystawiony na działanie pola magnetycznego może reagować na nie w różnoraki sposób.
Rozróżnia się:

  • Diamagnetyzm
  • Ferromagnetyzm
  • Antyferromagnetyzm
  • Ferrimagnetyzm
  • Paramagnetyzm
    • Paramagnetyzm Pauliego
    • Superparamagnetyzm
  • Magnetyzm szkła spinowego

W potocznym języku, mówiąc o materiale, że jest magnetyczny zwykle oznacza to, iż zachowuje się on w sposób charakterystyczny dla ferromagnetyków (lub czasem ferrimagnetyków). Siły obecne w diamagnetykach i paramagnetykach są dużo słabsze, a materiały zachowujące się w ten sposób nie wytwarzają w sposób spontaniczny własnego pola magnetycznego. W mniejszym lub większym stopniu mogą być uważane za materiały niemagnetyczne. Materiały diamagnetyczne mają tendencję do odpychania linii strumienia z własnego rdzenia, podczas gdy materiały ferromagnetyczne, ferrimagnetyczne i paramagnetyczne z reguły je koncentrują.

Praktyczny przykład diamagnetyzmu: woda wykazuje słabą podatność diamagnetyczną, czyli np. mniej więcej czterdzieści razy mniejszą niż węgiel pirolityczny, ale jest to wystarczająco dużo, aby lekkie obiekty zawierające w sobie dużo wody unosiły się w silnym polu magnetycznym.

Lewitacja żaby spowodowana diamagnetyzmem

Żaba unosiła się na przykład w polu wytworzonym przez elektromagnes o mocy 16 tesli w Laboratorium Dużych Pól Magnetycznych na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen (Holandia).

Przeczytaj więcej

Anizotropia

Kiedy materiał magnetyczny zostanie umieszczony w polu magnetycznym, taki materiał określany jest mianem preferencyjnie zorientowanego i anizotropicznego. Materiał anizotropiczny może być magnesowany tylko z orientacją preferencyjną.