Probíhá filtrování...
Probíhá filtrování...

Cleanflow magnety

Použití

Feromagnetické kovové nečistoty - např. kusy železa, oceli a nerezové oceli - mohou vstupovat do vašeho procesu dvěma způsoby: přes vstupní produkt nebo jako výsledek opotřebení ve výrobním procesu.

Cleanflow magnetické separátory Goudsmit filtrují kovové nečistoty od velikosti 30 mikronů z prášků a granulátů v potrubích s volným pádem. Použití nalézají mimo jiné ve výrobě plastů, potravin, farmaceutickém a keramickém průmyslu.

'Mohou být nečistoty z nerezové oceli magneticky filtrovány?' Ano, mohou! Struktura materiálu z nerezové oceli s částicemi vznikajícími opotřebením se mění deformací plastů. Díky tomu jsou slabě feromagnetické, což umožňuje používání výkonných magnetů k jejich odfiltrování z toku produktu.

Rotační cleanflow magnetický filtr

 

Detektor kovů nedokáže rozeznat velmi jemné nečistoty železa a nerezové oceli, ale mohou být zachyceny velmi silnými magnety!

Zαsady prαce

Cleanflow magnetické separátory jsou zkonstruovány s velmi silnými neodymovými magnetickými tyčemi. Protože tyče jsou instalovány uprostřed potrubí s volným pádem, jsou umístěny ve středu toku produktu. To zajišťuje, že produkt vždy prochází velmi blízko k jednomu nebo několika magnetům.

Je důležité vybrat skříň cleanflow magnetu, která je o velikost jednoho potrubí větší než dané potrubí, aby byl zachován optimální tok produktu.


Typy a umístění magnetických tyčí

Statické

Statické cleanflow magnetické separátory jsou vhodné pro produkty s volným pádem.
Mají jednu řadu silných magnetických tyčí nebo dvě řady tenkých, uložených nad sebou.

Pokud je magnetický separátor sestrojen s jednou řadou silných tyčí, v případě potřeby nainstalujeme nad magnety 'deflektory', aby bylo zajištěno, že produkt bude vždy v kontaktu s jednou nebo několika tyčemi nebi bude procházet v jejich blízkosti.Princip statického cleanflow magnetického filtru

Rotující

Rotující cleanflow magnety jsou vhodné pro produkty, které mají špatný průtok - protože jsou např. lepkavé nebo mastné - v důsledku čehož může dojít k ucpání a nahromadění.

Otáčením magnetických tyčí může produkt nepřetržitě spadávat z tyčí. Díky tomu jsou tyče udržovány čisté, což jim umožňuje zachycovat železo efektivněji a zajišťuje, že se kanál produktu neucpe.


Princip rotujícího cleanflow magnetického filtru

Čištění tyčí: manuální, poloautomatické nebo automatické


Manuální 'rychlé čištění'

Magnetické tyče jsou uzavřeny v trubicích extraktoru, což eliminuje nutnost manuálního otírání. Tím se čištění usnadňuje a tomu říkáme 'rychlé čištění'. Vytažením magnetických tyčí z trubic extraktoru spadávají zachycené kovové nečistoty z tyčí samy.
V tomto uspořádání slouží trubice extraktoru také k ochraně magnetických tyčí, takže se méně opotřebovávají a déle tak vydrží.


Poloautomatické čištění ('Snadné čištění')

Magnetická jednotka může být vytažena ze skříně manuálně - přes boční vedení - a poté magnety v okolních trubicích automaticky vyklouznou o krok dále. V důsledku toho bude železo automaticky spadávat z okolních trubic.

Poloautomatické čištění je jednodušší a vyžaduje méně námahy ze strany operátora, než je tomu u manuálního rychlého čištění, protože magnetická jednotka nemusí být vyjmuta, zvednuta a přesunuta. Další velkou výhodou je, že magnety a trubice jsou vystaveny menšímu opotřebení a potenciálnímu poškození.Automatické čištění

Elektrický spouštěcí signál reguluje plně automatický cyklus čištění. Tento signál může být vydán na stroji nebo z řídicí místnosti.

  • Automatické diskontinuální čištění: u těchto typů musí být tok produktu zastaven za účelem provedení cyklu čištění.
  • Automatické nepřetržité čištění: u těchto typů může být cyklus čištění jednoduše proveden během výroby.
Čištění
Typ toku produktu
Tlaku odolný
Výrobní proces během čištění
Prachotěsný
ATEX

Produkty

Cleanflow s manuálním čištěním

Pro magnetickou filtraci malých množství kovových nečistot ze suchých volně proudících prášků a granulátů v beztlakovém potrubí. Manuální čištění (rychlé čištění).

Více informací

Tlaku odolné Cleanflow s manuálním čištěním

Pro magnetickou filtraci malých množství kovových nečistot ze suchých volně proudících prášků a granulátů v potrubí s tlakem do 1,5 bar. Manuální čištění (rychlé čištění).

Více informací

Cleanflow s poloautomatickým čištěním

Pro magnetickou filtraci malých množství kovových nečistot ze suchých volně proudících prášků a granulátů v beztlakovém potrubí. Poloautomatické čištění (Easy-clean).

Více informací

Cleanflow magnety s automatickým čištěním s přerušením toku

Vhodné pro použití v aplikacích s velkým množstvím kovových nečistot, kde není možný přístup obsluhy. Pro suché volně proudící prášky a granuláty. Automatické čištění se zastavením výroby.

Více informací

Cleanflow magnety s automatickým čištěním s přerušením toku - prachotěsné

Vhodné pro použití v aplikacích s velkým množstvím kovových nečistot, kde není možný přístup obsluhy. Pro suché volně proudící prašné prášky a granuláty. Automatické čištění se zastavením výroby.

Více informací

Cleanflow magnety s automatickým čištěním bez přerušení toku

Vhodné pro použití v aplikacích s velkým množstvím kovových nečistot, kde není možný přístup obsluhy. Pro suché volně proudící prášky a granuláty. Automatické čištění bez zastavení výroby.

Více informací

Cleanflow magnety s manuálním čištěním - rotační

Pro magnetickou filtraci malých množství kovových nečistot ze špatně proudících (např. mastných) prášků v beztlakovém potrubí. Manuální čištění (rychlé čištění).

Více informací

Cleanflow magnety s poloautomatickým čištěním - rotační

Pro magnetickou filtraci malých množství kovových nečistot ze špatně proudících (např. mastných) prášků v beztlakovém potrubí. Certifikace EHEDG. Poloautomatické čištění.

Více informací

Cleanflow magnety s automatickým čištěním bez přerušení toku - prachotěsné - rotační

Vhodné pro použití v aplikacích s velkým množstvím kovových nečistot, kde není možný přístup obsluhy. Pro špatně proudící (např. mastné) prášky a granuláty. Automatické čištění se zastavením výroby.

Více informací

Cleanflow magnety s automatickým čištěním bez přerušení toku - rotační

Vhodné pro použití v aplikacích s velkým množstvím kovových nečistot, kde není možný přístup obsluhy. Pro špatně proudící (např. mastné) prášky a granuláty. Automatické čištění bez zastavení výroby.

Více informací