Probíhá filtrování...
Probíhá filtrování...

Magnetická manipulace

Použití

Manipulační magnety se používají k přepravě, přenosu, upevňování a zvedání feromagnetických produktů v kovodělném, automobilovém a robotickém průmyslu. Magnetická manipulace s produkty zkracuje dobu trvání a počet činností vyžadovaných k automatizaci procesu a zajištění jeho plynulého chodu.


Společnost Goudsmit vyvinula a otestovala rozsáhlou řadu magnetických systémů s cílem automatizovat vaše procesy. Například:

Manipulace:

 • zvedání plechů nebo ocelových produktů v automobilovém/robotickém průmyslu;
 • automatická robotická manipulace s plochými/tvarovanými (a dokonce perforovanými) ocelovými plechy nebo silnými ocelovými obrobky;
 • oddělení horního plechu z hromady plechů: tím se zabraňuje tomu, aby robot uchopil více plechů najednou, což se někdy stává u tenkých nebo slepených plechů;
 • jednotné zarovnání hřebíků nebo šroubů za účelem snížení objemu balení.
Manipulace s plechy pomocí robotu

Zvedání:

 • manuální zvedání malých obrobků: tím se předchází zraněním ostrými otřepy a ušpinění rukou (což je zvláště užitečné pro opakované činnosti);
 • přesun těžkých ocelových předmětů jeřábem, např. zvedání hřídelí ze skladovacích zásobníků nebo silných ocelových plechů z řezacího stolu.
Zvedání plechů magnetem

Přeprava:

 • automatizace balicích linek, na kterých jsou plechovky nebo sklenice s ocelovými víky vkládány do krabic nebo na palety;
 • horizontální, vertikální pohyby a zavěšování a/nebo přeprava ocelových produktů, jako jsou plechovky, víka, plechy, trubky nebo hřídele na velké vzdálenosti;
 • horizontální nebo příkře nakloněná přeprava malých ostrých předmětů, např. odpadu z děrování, hřebíků či šroubů bez opotřebování pásu.
přeprava hřebíků

Upevňování:

 • snadné zajištění forem nebo obrobků pro svařování, broušení, leštění nebo montáž.
svařovací magnet

Magnetické systémy a bezpečnost

Permanentní magnety a elektromagnety jsou spínatelné, ale existuje mezi nimi podstatný rozdíl:

 • permanentní magnety jsou kompaktní a vždy fungují - uchovávají si svou magnetickou sílu;
 • elektromagnety se spínají rychle a bez opotřebení a mohou také zvedat těžká břemena, a přesto zde existuje riziko pádu břemena, pokud dojde k výpadku energie - proto musí být elektrické břemenové magnety vždy vybaveny záložním systémem, což může být nákladné.

Spínací systémy

Monostabilní magnetické systémy jsou udržovány aktivované nebo deaktivované pouze tehdy, pokud je do nich přiváděn elektrický nebo pneumatický spínací signál. Jakmile se tento signál ztratí, systém se přepne zpět do „'stavu nečinnosti'“. Elektromagnet je vždy monostabilní a v nečinnosti vždy vypnutý. Permanentní systémy mohou být ve stavu nečinnosti zapnuté nebo vypnuté.

Bistabilní magnetický systém se zapíná a vypíná spínacím signálem a zůstává v daném stavu, dokud není přijat následující spínací signál. Pro zvedání a zdvihání je bistabilní systém bezpečnější než systém monostabilní, protože se skutečně vypíná, takže nemůže neočekávaně přitahovat ocelové plechy. Bistabilní magnetické systémy jsou vždy konstruovány s permanentními magnety (nebo kombinací permanentních magnetů a elektromagnetů).
Zvedací systémy společnosti Goudsmit jsou bistabilní, s výjimkou elektro-permanentního typu břemenového magnetu EHPM.

Permanentní magnety

Permanentní magnety mohou být elektricky, pneumaticky nebo manuálně spínané:

 1. Manuálně spínané

  Tento typ se skládá ze dvou magnetů, z nichž jedním lze pohybovat pomocí držáku nebo otočného knoflíku. Ve vypnuté poloze jsou magnety zkráceny, takže se navzájem ruší; v zapnuté poloze se magnety navzájem posilují.

  Permanentní magnet vypnutý

  Magnet vypnutý

  Permanentní magnet zapnutý

  Magnet zapnutý

  Příklady:
  Ruční magnet Magswitch
  Manuální břemenové magnety pro ploché a kulaté předměty
  Spínací svařovací magnety

 2. Pneumaticky spínané

  Magnet se pohybuje ve skříni pomocí stlačeného vzduchu, takže mimo skříň se ve vypnuté poloze nevyskytuje žádný magnetismus, pouze v zapnuté poloze (pohyb je pouze vnitřní).

  Pracovní princip magnetického gripperu

  Pracovní princip magnetického gripperu

  Příklady:
  Magnetické grippery
  Manipulační magnety Magswitch
  Přepínatelné magnetické čeřiče plechů
  Paletizační magnety na plechovky

 3. Elektricky spínané permanentní břemenové magnety

Elektromagnety

Elektromagnety mohou být spínány pouze elektricky (se stejnosměrným napětím).

Bezpečnostní faktor

Stanovená maximální síla odtržení (síla vyžadovaná k odpojení magnetu od produktu) břemenových a manipulačních magnetů je vyvíjena na rovný plech o minimálně stanovené tloušťce. Nižší síla je vyžadována, pokud je plech nižší nebo pokud má drsnější nebo zaprášenější povrch. V praxi tak není maximální upevňovací síla (síla odtržení) vždy proveditelná.

Pro doporučené zatížení musíte kromě těchto faktorů zohlednit také bezpečnostní faktor v souladu s normou EN 13155. V závislosti na magnetickém systému jde o:

 • faktor 2 pro elektromagnety a vakuum;
 • faktor 3 pro permanentní a elektro-permanentní systémy.

Vždy se ujistěte, že pod zvednutým břemenem se nevyskytují žádné osoby. Pokud tomu nelze zabránit, kolem břemene musí být vždy umístěna další mechanická opora (ochrana proti pádu), např. řetězy.

Pokyny pro manuální zvedání

Při posuzování břemen, která budou zvedána osobami, musíte mít na paměti platné pokyny pro zvedání a tažení:

Osoby Často zvedají a táhnou břemena za průměrných pracovních podmínek Příležitostně zvedají břemena za příznivých pracovních podmínek
Muži 18 až 25 kg 40 až 50 kg
Ženy 8 až 10 kg 13 až 15 kg
Těhotné ženy 5 kg 10 kg
Použití
Váš product

Produkty

Manipulační magnety

Manipulační magnety jsou vhodné pro automatický sběr nebo uchopování ocelových desek a jiných feromagnetických předmětů.

Více informací

Ruční manipulační magnety

Ruční zvedáky od společnosti Goudsmit jsou ideální k ručnímu zvedání malých feromagnetických předmětů s omezenou hmotností.

Více informací

Břemenové magnety

Břemenové magnety od společnosti Goudsmit jsou vhodné ke zvedání a přesouvání těžkých ocelových nebo jiných feromagnetických břemen, součástí strojů nebo obrobků.

Více informací

Čeřiče plechů

Magnetické čeřiče separují lepkavé nebo naolejované ocelové plechy a zabraňují současnému zvednutí více než jednoho plechu. Velmi důležité pro plně automatické procesy.

Více informací

Paletizační magnety

K balení a vybalování plechovek, aerosolů, sudů a sklenic s uzávěry; používají se k umisťování nebo odstraňování celé paletové vrstvy najednou.

Více informací

Magnetické orientátory

Magnetické orientátory jsou vhodné pro vyrovnání dlouhých štíhlých feromagnetických předmětů, aby mohly být kompaktně zabaleny. Mezi příklady patří hřebíky, šrouby a dráty.

Více informací

Permanentní upevňovací magnety

Permanentní upevňovací magnety od společnosti Goudsmit Magnetic Systems jsou vhodné pro upevnění ocelových forem na místě v betonářském průmyslu.

Více informací

Vypínatelné upevňovací magnety

Spínací svařovací magnety od společnosti Goudsmit Magnetic Systems jsou ideální pro rychlé dočasné upevnění ocelových obrobků v libovolné požadované poloze.

Více informací

Magnety na přepravu plechovek

Různé součásti pro konstrukci vaší vlastní dopravníkové linky na přepravu feromagnetických předmětů, jako jsou prázdné nebo plné plechovky, aerosoly, korunkové uzávěry a šroubovací uzávěry.

Více informací

Magnetické dopravníky plechů

Tyto magnetické dopravníky se snadno integrují a jsou vhodné na přepravu ocelových plechů. Na přivádění materiálu do lisu nebo výrobního centra.

Více informací

Magnetické dopravníky pro potrubí/trubky

Tyto magnetické válce „diabolo“ byly speciálně navrženy pro přepravu ocelových trubek/trubic.

Více informací

Magnetické kluzné dopravníky

Na přepravu malých ostrých feromagnetických kovových dílů. Žádné externí pohyblivé součásti, díky čemuž jsou velmi vhodné pro olejované produkty, jako jsou zbytky po děrování.

Více informací

Magnetické podávací dopravníky

Magnetické podávací dopravníky poskytují strmou nakloněnou přepravu feromagnetických ocelových částí, jako jsou hřebíky, šrouby nebo jiné dlouhé ocelové díly, a to v obalovém průmyslu.

Více informací