Probíhá filtrování...
Probíhá filtrování...

Magnety na přepravu plechovek

Společnost Goudsmit prodává různé samostatné součásti, pomocí kterých si můžete sestrojit váš vlastní systém magnetického dopravníku. Tyto magnety na přepravu plechovek se používají k přepravě feromagnetických plášťů, prázdných nebo plných plechovek, vík, korunkových uzávěrů a aerosolů. Vhodný typ magnetu závisí na tvaru přepravovaného předmětu, typu pásu, rychlosti dopravního systému a podmínkách prostředí, ve kterých je dopravník provozován.

Důležité faktory pro magnety na přepravu plechovek jsou:

  • rozměry produktu;
  • poloha pásu (otevřený nebo zavřený konec směrem k magnetu);
  • rychlost pásu a úhel stoupání;
  • hmotnost (plná nebo prázdná plechovka);
  • suché nebo mokré prostředí - v mokrém prostředí musí být magnety chráněny před korozí; ta není způsobena pouze vodou, ale například také agresivními čisticími prostředky;
  • teplota - nad 60 °C může představovat problém.

Máte-li pochybnosti, vždy můžete kontaktovat specialistu ze společnosti Goudsmit.

Produkty

Magnetická vedení

Magnetická vedení pro přímé roky produktů nebo toky s bočním vstupem nebo výstupem. Pro připojení k magnetickému válci, magnetickému obloukovému vedení, magnetickému vedení s obloukem nebo jinému magnetickému vedení.

Více informací

Magnetické válce

Magnetické válce se používají pro přímé toky produktů s konstantní magnetickou silou v proměnlivém úhlu s ostrým poloměrem. Instalace mezi jiná (případně šikmá) magnetická vedení.

Více informací

Magnetická oblouková vedení

Magnetická oblouková vedení se používají pro přímé toky produktů s konstantní magnetickou silou. Instalace mezi jiná magnetická vedení jako alternativa pro magnetický válec.

Více informací

Magnetická vedení s obloukem

Používají se pro toky produktů v oblouku. Magnetická oblouková vedení jsou obvykle kombinována s hnanými kotouči a příčnými dopravníkovými pásy.

Více informací

Magnetické přepravní válce na víčka

Pro stohování a rozebírání víček, kroužků a kotoučů. Mezi příklady patří dodávka víček do plnicích/těsnicích strojů v konzervárenském průmyslu nebo stohování kroužků ve výrobní lince.

Více informací