Probíhá filtrování...
Probíhá filtrování...

Magnetické válce

Použití

Magnetický válec separuje feromagnetické částice, jako je například železo či ocel, nebo dokonce slabě magnetické částice, jako jsou zbytky z obráběné nerezové oceli, z hrubých až extrémně jemných frakcí a odnáší je plně automaticky a nepřetržitě. Magnetický válec je vestavěn do stávajícího systému s pásovým dopravníkem jako hnací nebo vratný válec. Jedná se tedy o cenově výhodný magnetický separátor kovů. Je důležité přivést materiál na dopravníkový pás s magnetickým válcem v tenké vrstvě (ideálně v jedné vrstvě).
Magnetické válce nevyžadují prakticky žádnou údržbu, a protože jsou tyto magnety integrovány do stávající instalace, nevznikají tím téměř žádné další provozní náklady a náklady na energii.
U větších tlouštěk vrstvy lze magnetický válec kombinovat se závěsným magnetem. V této konfiguraci závěsný magnet přitahuje kusy oceli z horní vrstvy a magnetický válec je přitahuje ze spodních vrstev toku sypkého materiálu.

Magnetické válce se zvláště dobře hodí k separaci obtížných tvarů, jako jsou kuličková ložiska nebo baterie. Lze je používat k:

  • recyklaci a/nebo zužitkování železných kovů;
  • odstranění, uvolnění či eliminaci železných částí nebo slabě magnetických částic z toků produktu;
  • ochraně strojů (prevence poškození způsobeného kovovými částicemi).
Umístění magnetického válce/válec

Umístění

Při integraci magnetického válce mějte na paměti:

  • Nesmí se používat škrabky na válce, kterými by mohly být seškrábnuty železné částice před jejich oddělením magnetem.
  • V blízkosti magnetického válce nesmějí být žádné ocelové součásti (například oddělovač: musí být vyrobeny z nemagnetického materiálu). Jinak dojde k magnetizaci těchto částí, což bude mít negativní vliv na separaci.
  • Hloubka magnetického pole.
  • Typ magnetického systému v kombinaci s tloušťkou pásu.

Optimální umístění/poloha oddělovací stěny závisí na použití. Společnost Goudsmit s tím má dostatek zkušeností a ráda vám poskytne doporučení.

Umístění magnetického válce/válec

Zásady práce

Magnetický válec je hnací nebo vratný válec, který je naplněn magnety. Tento válec tvoří magnetický systém s odpovídajícím rotačním magnetickým polem, které je aktivní kolem celého obvodu. Feromagnetické kovové částice v toku produktu jsou přitahovány magnetickým polem a dopravníkový pás, který běží přes válec, nese zachycené částice na spodní stranu válce. Zde již nejsou v dosahu magnetického pole a spadávají z pásu. Mohou být jímány a/nebo odstraňovány.
U silně magnetických částic lze na pás umístit nosiče k „vytlačování“ částic ven z magnetického pole. Na vlhké nebo jemné kovové částice se často používá stěrka, která zabraňuje jejich ulpívání na pásu.

Výhodou magnetického válce je, že jde o nepřetržitý systém, ve kterém není nutné zastavit tok produktu k odstranění separovaných kusů kovu. Díky tomu je magnetický válec velmi vhodný pro toky produktu obsahující velká množství feromagnetických nečistot. Protože produkt prochází velmi blízko k magnetu, jde také o velmi silný a účinný separátor.

Produkty

Magnetické válce k instalaci do stávajícího zařízení

Magnetické válce zachycují feromagnetické a slabě magnetické částice a automaticky je odnášejí. Vhodné například k instalaci do stávajících systémů s pásovým dopravníkem, hromadné překládce nebo pro recyklační průmysl.

Více informací

Magnetické válce s vysokou intenzitou

Magnetické válce s vysokou intenzitou se používají pro zachycení slabě magnetických částic. Kvůli nízké hloubce magnetického pole není tento systém vhodný pro vysoké zpracovatelské kapacity.

Více informací