Probíhá filtrování...
Probíhá filtrování...

Separátory neželezných kovů (ECS)

Použití

Eddy current separátory, neboli separátory neželezných kovů, separují nemagnetické (neželezné) kovy. Čistí velké toky sypkých materiálů a/nebo separují neželezné kovy pro další použití. Eddy current separátory mají mnoho použití. Poradí si s velkými objemy, protože dopravníkový pás separuje a odnáší neželezné kovy nepřetržitě a plně automaticky. Důležitým faktorem pro dobrou separaci je rovnoměrný tok materiálu dodávaného např. vibračním podavačem nebo dopravníkovým pásem. (V tom případě je náš blog určen právě pro vás). Výsledkem je jednotné rozložení na pásu, takže materiál přichází v jedné vrstvě: to znamená, že tloušťka dodávané vrstvy je tak silná jako největší kus, a proto na sobě neleží žádné kusy materiálu. To je zvláště důležité u frakcí s menší velikostí. Separátory Goudsmit jsou odolně sestrojeny tak, aby mohly zůstat neustále v provozu i v těch nejnáročnějších aplikacích, jako je zpracování strusky ze spalování. Mezi příklady použití patří:

 • odstranění hliníkových uzávěrů ze skla při recyklaci;
 • odstranění mosazných nýtů a pantů při recyklaci dřeva;
 • odstranění neželezných kovů ze strusky ze spaloven odpadu;
 • zpracování šrotu, elektroodpadu nebo komunálního odpadu;
 • odstranění nečistot z recyklovaného plastu za účelem ochrany strojů na injekční vstřikování;
 • vyčištění toků minerálů a toků z těžby, např. odstranění ulomených zubů z rypadla;
 • recyklace zbytků z odlévání při lití kovů.
Eddy current separátory

Zásady práce

Společnost Goudsmit vyrábí eddy current separátory po mnoho let. Přání trhu a zákazníků jsou ústředními body konstrukce odolné spolehlivé řady strojů.

Jak fungují eddy current separátory

Eddy current separátory mají systém dopravníkového pásu s vysokorychlostním magnetickým rotorem na konci. Rychlost otáčení magnetů vytváří indukční pole, čímž se vytváří rychle se měnící magnetické pole (viz animace). Separace je založena na principu, že každá elektricky vodivá částice umístěná v měnícím se magnetickém poli je dočasně zmagnetizována.

Jednoduše řečeno: na krátkou chvíli se všechny kovy, které procházejí před magnetický válec eddy current, zmagnetizují, což způsobí jejich zachycení.
To nám umožňuje separovat velký počet neželezných kovů a jejich slitin, včetně hliníku, mědi a mosazi.


Materiál

Elektrická vodivost

Hustota

Vodivost/Hustota

 

σ = [1/ω; ⋅ m]

ρ = [kg/m3]

σ/ρ = [m2/ kg ⋅ ω;]

 

x106

 

x103

Nezmagnetizovatelné kovy

Hliník

37,0

2700

13,7

Hořčík

21,7

1740

12,5

Měď

59,9

8960

6,7

Stříbro

62,1

10500

5,9

Zinek

16,9

7140

2,4

Zlato

41,7

19320

2,2

Mosaz

15,2

8500

1,8

Kadmium

13,3

8650

1,54

Cín

8,7

7300

1,2

Chrom

7,7

7190

1,07

Bronz

7,1

8900

0,80

Pájka 50-50

6,7

9000

0,74

Titan

2,3

4510

0,52

Platina

9,4

21450

0,44

Olovo

4,8

11360

0,42

nerezová ocel

1,4

7800

0,18

Zmagnetizovatelné kovy

Kobalt

17,2

8850

1,95

Nikl

14,3

8890

1,61

Ocel

5,6

7800

0,71

 

 

 

 

Materiál

Některé neželezné kovy se separují snáze než jiné; má to co do činění s fyzikálními vlastnostmi. Tato tabulka uvádí neželezné kovy kategorizované podle tří hledisek. V prvním sloupečku je uvedena elektrická vodivost materiálu: hodnota, jak snadno materiál vede elektřinu. Druhý sloupeček uvádí hustotu materiálu; ta je důležitá pro působení gravitace na zachycený kus kovu. Síly vířivých proudů vytvářené magnetickým válcem musí tyto síly překonat. Poslední sloupeček uvádí poměr mezi těmito dvěma faktory. Čím vyšší je elektrická vodivost a nižší hustota, tím lépe lze materiál separovat metodou vířivého proudu.

Velikost a tvar

Velikost frakce (tj. velikost částic v toku materiálu) je také velmi důležitým faktorem pro dosažení dobré separace. Vířivé proudy indukují odpudivé síly v kusu kovu, což způsobuje, že je zachycen s určitou trajektorií. Ve výsledku mají neželezné kovy různou trajektorii zachycení než jiné zbytky a inertní materiály v toku produktu. To má nakonec za následek řadu trajektorií pro inertní a neželezný materiál. Čím větší je objem, tím širší jsou trajektorie zachycení ('a') separovaného kusu inertního materiálu a neželezného kovového předmětu stejného objemu. Proto je jednodušší separovat hliníkové plechovky (nebo jejich kusy) než malé měděné dráty.

Velikost hraje svou roli stejně jako tvar. Například, kulička má nižší odpor vzduchu než změť měděného drátu nebo zahnutý kus plechu. To také ovlivňuje rozsah trajektorií, jak je zde uvedeno.

Provoz stroje

Vířivé proudy tedy ovlivňují trajektorii neželezných kovů. Rychle rotující magnetický rotor vytváří tyto vířivé proudy. Toto otáčení může být buďto soustředné, nebo výstředné.

 Trajektorie eddy current separátoru

Soustředné vs. výstředné

Všechny eddy current separátory Goudsmit jsou založeny na výstředné konstrukci. To znamená, že magnetický rotor se otáčí výstředně uvnitř vnějšího pláště. Systémy tohoto typu mají řadu výhod oproti soustředným systémům:

 • soustředné systémy trpí problémem, který se označuje jako 'zahořování'. Tento jev nastává, když rok produktu stále obsahuje železné částice a ty skončí pod dopravníkovým pásem. Vířivé proudy tyto magnetické částice ohřívají, stejně jako indukční varná deska. Horké magnetické částice následně prohoří ochranným pláštěm, což způsobí trvalé poškození. Výstředné systémy nejsou na tento problém náchylné, protože nejsou magnetické kolem celého obvodu válce a magnetické částice tedy nezůstávají zachyceny kolem celého obvodu.
 • Vliv na úhel zachycení: magnetický rotor může být uvnitř bubnu nakloněn, což změní moment, ve kterém jsou neželezné kovy zachycovány. Další informace o nastavení stroje vám sdělí naši aplikační specialisté.

HI (vysoká intenzita)

Některé magnetické válce eddy current Goudsmit Magnetics, např. 22HI a 38HI, se vyznačují magnetickou konfigurací s vysokou intenzitou (HI). Jedná se o výlučnou funkci magnetů Goudsmit, která vytváří extrémně vysoké magnetické síly. HI magnetické válce jsou tedy vhodné pro malé frakce, které se obtížně zpracovávají, a slabě magnetické neželezné částice, které se obtížně separují.

Feromagnetická separace

Protože toky produktu často obsahují kusy železa (železné prvky), eddy current systémy od společnosti Goudsmit obsahují modul odželezení. Umožňuje odstranění kusů železa samostatnou cestou, než dojde ke skutečné neželezné separaci. Mezi možná řešení patří vibrační podavač v kombinaci s bubnovým magnetem nebo dopravníkový pás v kombinaci s magnetickým válcem. Oba systémy mohou být sestaveny s různými magnetickými silami, pro separaci silně magnetických nebo dokonce slabě magnetických kovů (např. nerezové oceli). Viz animace.

Separační oddělovací stěna/oddělovač

Za účelem finální konečné separace dvou toků produktu umisťujeme mezi inertní a neželezné toky oddělovací stěnu. Existují různé typy pro zajištění maximální separace nebo čistoty vašeho toku produktu.


Umístění

Eddy current separátory se normálně umisťují na konec výrobní linky. Předtím se v chronologickém pořadí odehrávají následující výrobní kroky:

 • drcení materiálu;
 • prosévání různých frakcí;
 • železná separace;
 • neželezná separace;
 • případně doplněno o separaci snímači.

Typy

Separační oddělovací stěna ve vztahu k rozsahu trajektorií

Logo EddyXpert

Trajektorie EddyXpert, eddy current separátoru

Logo EddyFines

Trajektorie EddyFines, eddy current separátoru

 

 

Neželezné frakce obsahují všechny cenné a vzácné kovy; neželezná separace je tedy výrobní krok, který obnovuje hodnotu z toku produktu. Teoreticky vše před tímto krokem je předběžné zpracování nebo příprava k maximalizaci účinnosti neželezné separace. Podle toku produktu a prodejní smlouvy si můžete vybrat z 'optimální recyklace' nebo 'optimální kvality'. S dotazy k těmto pojmům se bez obav obraťte na naše obchodní zástupce. Rádi vám poradí.

Možnost mobilního provedení se separátorem vířivým proudem nainstalovaným na přívěsu pro pružnost bez ohledu na umístění. zjistěte si možnosti.

Vhodný pro frakci
Pracovní šířka
Magnetický systém

Produkty

EddyXpert - Eddy current separátor neželezných kovů

Všestranný; odolný eddy current separátor neželezných kovů. Mnoho možných kombinací pro požadované aplikace.

Více informací

EddyFines - Eddy current separátor neželezných kovů

Pokročilý, odolný eddy current separátor neželezných kovů. K separaci nejmenších neželezných částic.

Více informací