Probíhá filtrování...
Probíhá filtrování...

Závěsné magnetické separátory

Použití

Závěsný magnetický separátor je vhodný k odebírání nebo separaci velkého množství železa nebo oceli a je zavěšen nad plochým nebo žlabovým dopravníkem. Tento typ magnetu je samočisticí a nepřetržitě separuje (feromagnetické) Fe částice od toku materiálu. Účinnost odželezňování závěsných magnetů se liší od 70 do 90 %, což závisí na konstrukci magnetu, toku produktu a umístění.

Automatické samočisticí závěsné magnetické separátory jsou vhodné jak pro regeneraci (recyklaci) železných dílů, tak pro odstraňování či eliminaci nečistot (železných nečistot).

Tyto magnety jsou vhodné převážně pro hrubou frakci s kusy většími než 10 mm. Díky robustní spolehlivé technologii nalézají tyto magnety využití v mnoha průmyslových odvětvích. K uvedení permanentního závěsného separátoru do provozu jsou vyžadovány pouze čtyři závěsné body, dostatečný prostor a napájení pohonu pásového dopravníku.

Příčně namontovaný elektromagnetický závěsný magnet

Provoz

Rychlost pásového dopravníku

Aby bylo možné odstraňovat železité nebo železné části z toku materiálu, musejí zůstat v magnetickém poli po dobu přibližně 0,3–0,5 sekund, kde jsou magnetizovány. Aby byla zajištěna maximální separace, je důležité optimálně navrhnout velikost magnetického bloku (hlavní pól) a rychlost pásu.

To znamená, že při použití užšího závěsného magnetu musí pásový dopravník pod magnetem běžet nižší rychlostí (m/s) než při použití širšího magnetu ve stejné výšce zavěšení. Pomocí následujícího vzorce lze zjistit maximální rychlost pásového dopravníku:

Maximální rychlost pásového dopravníku (b) = šířka magnetického bloku (a) / 0,3 (s)

Výpočet v příkladu byl proveden pro dva závěsné magnetické separátory Goudsmit:

Typ: ROP-F1-C

Šířka magnetického bloku (a): 0,470 m

Závěsný magnet, typ 1

Výsledkem je maximální rychlost materiálu na pásovém dopravníku (b): 1.6 m/s

Typ: ROP-F3-C

Šířka magnetického bloku (a): 0,615 m

Závěsný magnet, typ 3

Výsledkem je maximální rychlost materiálu na pásovém dopravníku (b): 2,0 m/s

Výše uvedený vzorec je pravidlo odvozené ze zkušenosti a nezaručuje dokonalou separaci. Delší doba setrvání v magnetickém poli má vždy kladný účinek na míru separace. Pokud jsou v toku produktu přítomny dlouhé nebo velké železné části nebo rychlost pásového dopravníku nemůže být nižší než 3 m/s, doporučujeme použít podélný typ magnetu.

Typ magnetu

Závěsné magnety lze rozdělit na tři hlavní typy. Pro zajištění vhodného magnetického systému jsou k dispozici různé materiály a provedení. Každý typ má své výhody a nevýhody a tedy vlastní specifické využití:

Specifikace

Ferit

Neodym

Elektromagnetický

Max. montážní výška [mm]*

230–450

300–350

360–600

Magnetické pole

Permanentní

Permanentní

Spínatelné

Počet magnetických pólů v hlavním pólu

3

2

3

Separace železa

Ano

Ano

Ano

Separace slabě magnetických kovů a nerezové oceli

Ne

Ano

Ne

Kompaktní konstrukce

Ne

Ano

Ne

Nízká hmotnost

Ne

Ano

Ne

Cena

$

$$

$$$

 

 

 

 

*) v závislosti na zvolené verzi; levnější typy mají nižší maximální montážní výšku.

Umístění

Vzdálenost mezi magnetem a dopravním pásem musí být co nejmenší. Se zvětšující se vzdáleností exponenciálně snižuje magnetická síla. Je však vyžadována minimální vzdálenost, aby pryžová žebra bezpečně odebírala všechny železné částice z toku materiálu.

Závěsné magnety lze používat, respektive umístit dvěma způsoby: příčně a podélně. Společnost Goudsmit má konkrétní, optimální konfiguraci magnetů pro obě možnosti umístění.

Příčně ('Cross')

Příčné umístění je vzhledem ke snadné instalaci do stávající linky v praxi nejběžnější. Další výhoda spočívá v odvádění železných částic do strany, které jsou z logistického hlediska lépe zpracovávány.

Podélně ('Inline')

Pokud můžete svůj závěsný magnet umístit podélně s dopravním pásem, vždy je tento způsob nejvhodnější. Výhoda spočívá v tom, že se přepravovaný materiál ‘rozděluje’ na konci pásu (přední kladce) a na několik milisekund je tedy zavěšen nad povrchem. V důsledku toho může magnet snadno „vytáhnout“ železné kovy z toku produktu.

Příčně a podélně namontované závěsné magnety

Nemagnetická oblast

Poznámka: Při usazování magnetu do polohy je třeba zajistit, aby konstrukce pod ním – jako je podpůrná konstrukce, ložiskové válce a válce pro zpětný chod – byly vyrobeny z nemagnetického materiálu. To je nutné z toho důvodu, že ocelové díly se zmagnetizují a tím nepříznivě ovlivní účinnost separace závěsného magnetu. Společnost Goudsmit používá následující základní pravidlo: po všech stranách udržujte prostor přesahující 1/3 šířky magnetu (vyobrazen níže jako „a“) bez magnetického materiálu. V prostoru pod magnetem udržujte nemagnetickou zónu, která je dvojnásobkem výšky magnetického bloku („b“). Je důležité, aby všechny součásti v této zóně byly vyrobeny z nerezové oceli, plastu nebo jiného nemagnetického materiálu.

Směr pohledu

Podélné upevnění

Příčné upevnění

Přední pohled

Podélně namontovaný závěsný magnet

Příčně namontovaný závěsný magnet

Boční pohled

Podélně namontovaný závěsný magnet

Příčně namontovaný závěsný magnet

 

 

Separované částice
Max. výška instalace

Produkty

Feritové závěsné separátory

Vhodné pro tenké až silné vrstvy a nevyžadují ovládací skříň. Velmi spolehlivé a dostupné v mnoha šířkách pásu. Příčná nebo podélná instalace nad dopravníkový pás.

Více informací

Neodymové závěsné separátory

Vhodné pro jemné frakce v tenkých vrstvách; také separují slabě magnetické částice. Není vyžadována žádná ovládací skříň. Příčná nebo podélná instalace nad dopravníkový pás. Také pro mobilní použití.

Více informací

Elektromagnetické závěsné separátory

Elektromagnetické závěsné separátory mají hluboko pronikající magnetické pole a jsou tedy vhodné pro velmi silné vrstvy. Je vyžadována ovládací skříň. Instalace příčně k dopravníkovému pásu nebo podélně s ním.

Více informací