Filtry są stosowane...

Tworzywo sztuczne/guma

Tworzywo sztuczne

Zanieczyszczenia tworzywa sztucznego cząsteczkami metalu często prowadzi do przestojów produkcyjnych i utraty jakości. Powoduje także uszkodzenia wtryskarek, wytłaczarek, gładziarek, mieszalników, szlifierek i innego wyposażenia. Formy, matryce i inne części maszyn także mogą zostać uszkodzone przez zanieczyszczenie cząsteczkami metalu. Szkodom powodowanym przez cząsteczki żelaza można zapobiegać poprzez stosowanie systemów magnetycznych. Na przykład separatory przepływowe gwarantują ciągłość produkcji wysokiej jakości i nieprzerwany proces produkcji. Magnesy mogą zostać zintegrowane w pionowych transporterach pneumatycznych, ponad taśmami transportowymi lub w istniejących systemach, takich jak transportery wstrząsarkowe. Systemy magnesów do produkcji tworzyw sztucznych i gumy usuwają z proszków i granulatów cząsteczki żelaza o minimalnych rozmiarach równych nawet 30 µm.

Filtr magnetyczny z magnesem zewnętrznym do produkcji gumy

Guma

Bardzo duże ilości żelaza wytwarzane są w czasie recyklingu opon samochodowych. Duże znaczenie ma to, aby zarówno żelazo jak i guma były maksymalnie oczyszczone. Jeżeli żelazo zawiera dużo gumy, przetworzony materiał ma mniejszą wartość. W podobny sposób dużo żelaza w gumie sprawia, że jakość produktów wykonanych z gumy jest gorsza. Dlatego właśnie magnesy są wykorzystywane w recyklingu gumy. Separatory nadprzenośnikowe, separatory magnetyczne bębnowe i bębny magnetyczne są wykorzystywane na początku procesu do wstępnej separacji. Do ochrony produktu końcowego zalecamy zastosowanie magnesów rurowych i separatorów z magnesem zewnętrznym. Także do przenoszenia cząsteczek metalu po ich wychwyceniu firma Goudsmit posiada odpowiednie rozwiązanie. Stal w oponach samochodowych jest wyjątkowo twarda i przenoszenie jej za pomocą gumowych taśm transporterów skutkuje częstymi awariami. Podajniki magnetyczne firmy Goudsmit nie wiążą się z tego typu problemami i gwarantują niezakłóconą produkcję.

Produkty

Separatory z magnesami zewnętrznymi — ręczne szybkie czyszczenie

Separatory z magnesem zewnętrznym filtrują zanieczyszczenia ferromagnetyczne z linii wolnego przepływu. Czyszczenie jest szybkie i proste — za pomocą płyty ekstrakcyjnej (szybkie czyszczenie).

Więcej informacji

Separatory z magnesami zewnętrznymi — czyszczenie automatyczne

Systemy z magnesami zewnętrznymi są dobrym rozwiązaniem do filtrowania dużych ilości zanieczyszczeń metalami żelaznymi oraz w zastosowaniach uniemożliwiających dostęp operatorowi. Czyszczenie automatyczne bez zatrzymania produkcji.

Więcej informacji

Ręczne separatory przepływowe

Do filtracji magnetycznej małych ilości zanieczyszczeń metalem z suchych strumieni wolnego przepływu proszków i granulatów w rurociągach bezciśnieniowych. Oczyszczanie ręczne (szybkie czyszczenie).

Więcej informacji

Ręczne separatory przepływowe - pyłoszczelne

Do filtracji magnetycznej małych ilości zanieczyszczeń metalem z suchych strumieniem wolnego przepływu proszków i granulatów w rurociągach pod maksymalnym ciśnieniem 1,5 bar. Oczyszczanie ręczne (szybkie czyszczenie).

Więcej informacji

Półautomatyczne separatory przepływowe

Do filtracji magnetycznej małych ilości zanieczyszczeń metalem z suchych strumieni wolnego przepływu proszków i granulatów w rurociągach bezciśnieniowych. Czyszczenie półautomatyczne (Easy-clean).

Więcej informacji

Automatyczne separatory przepływowe (oczyszczane bez produktu)

Odpowiednie do stosowania w obróbce dużych ilości zanieczyszczeń metalami, gdzie nie ma dostępu dla operatora. Dla suchych, wolnopłynących proszków i granulatów. Czyszczenie automatyczne z zatrzymaniem produkcji.

Więcej informacji

Automatyczne separatory przepływowe (oczyszczane bez produktu) - pyłoszczelne

Odpowiednie do stosowania w obróbce dużych ilości zanieczyszczeń metalami, gdzie nie ma dostępu dla operatora. Do obsługi suchych, wolnopłynących pylistych proszków i granulatów. Czyszczenie automatyczne z zatrzymaniem produkcji.

Więcej informacji

Automatyczne separatory przepływowe (oczyszczanie ciągłe)

Odpowiednie do stosowania w obróbce dużych ilości zanieczyszczeń metalami, gdzie nie ma dostępu dla operatora. Dla suchych, wolnopłynących proszków i granulatów. Czyszczenie automatyczne bez zatrzymania produkcji.

Więcej informacji

Ręczne separatory przepływowe - rotujące

Do filtrowania magnetycznego małych ilości zanieczyszczeń metalami ze strumieni proszków o słabym przepływie (np. tłustych) w rurociągach bezciśnieniowych. Oczyszczanie ręczne (szybkie czyszczenie).

Więcej informacji

Półautomatyczne separatory przepływowe - rotujące

Do filtrowania magnetycznego małych ilości zanieczyszczeń metalami ze strumieni proszków o słabym przepływie (np. tłustych) w rurociągach bezciśnieniowych. Certyfikowane zgodnie EHEDG. Czyszczenie półautomatyczne.

Więcej informacji

Automatyczne separatory przepływowe (oczyszczane bez produktu) - pyłoszczelne - rotujące

Odpowiednie do stosowania w obróbce dużych ilości zanieczyszczeń metalami, gdzie nie ma dostępu dla operatora. Do słabo przepływających (np. tłustych) proszków i granulatów. Czyszczenie automatyczne z zatrzymaniem produkcji.

Więcej informacji

Automatyczne separatory przepływowe (oczyszczanie ciągłe) - rotujące

Odpowiednie do stosowania w obróbce dużych ilości zanieczyszczeń metalami, gdzie nie ma dostępu dla operatora. Do słabo przepływających (np. tłustych) proszków i granulatów. Czyszczenie automatyczne bez zatrzymania produkcji.

Więcej informacji

Sito magnetyczne/krata magnetyczna

Sita magnetyczne są często umieszczane w punktach wprowadzania produktów i filtrują bardzo drobne zanieczyszczenia magnetyczne i ferromagnetyczne oraz elementy o niskiej podatności magnetycznej z wolnopłynących proszków i granulatów. Często wykorzystywane są do celów kontrolnych. Czyszczenie ręczne (szybkie czyszczenie).

Więcej informacji

Magnesy rurowe trwałe

Najbardziej efektywny system separacji uwzględniając stosunek ceny do jakości. Z potężnym rdzeniem z magnesu ferrytowego. Czyszczenie ręczne.

Więcej informacji

Ferrytowe płyty magnetyczne

Ekonomiczne. Montaż nadprzenośnikowy lub integracja w liniach wolnego przepływu. Często wykorzystywane w przemyśle recyklingu lub do zabezpieczania kruszarek. Nieodpowiednie do stosowania w przemyśle spożywczym.

Więcej informacji

Neodymowe (Neoflux®) płyty magnetyczne

Potężne i kompaktowe. Do stosowania z produktami suchymi i wilgotnymi; odpowiednie do stosowania w przemyśle spożywczym.

Więcej informacji

Separatory magnetyczne bębnowe — standardowa wersja 3000 gausów

Zastosowanie w zsypach wolnego przepływu proszków, granulatów, włókien i materiałów zgrubnych. Nieodpowiednie do stosowania w przemyśle spożywczym.

Więcej informacji

Separatory nadprzenośnikowe ferrytowe

Odpowiednie do obróbki cienkich jak i grubych warstw i nie wymagają skrzynki sterowniczej. Wyjątkowo niezawodne, dostępne z taśmami o wielu szerokościach. Poprzeczny lub liniowy montaż ponad taśmą transportową.

Więcej informacji

Separatory nadprzenośnikowe neodymowe

Odpowiednie do separacji drobnych frakcji z cienkich warstw; separują także elementy o niskiej podatności magnetycznej. Niewymagana skrzynka sterownicza. Poprzeczny lub liniowy montaż ponad taśmą transportową. Także do zastosowań mobilnych.

Więcej informacji

Elektromagnetyczne separatory nadprzenośnikowe

Elektromagnetyczne separatory nadprzenośnikowe odznaczają się głęboko penetrującym polem magnetycznym i dlatego są odpowiednie do obróbki grubych warstw. Niezbędna jest skrzynka sterownicza. Montaż prostopadły do lub w linii z taśmą transportową.

Więcej informacji

Systemy bębnów magnetycznych o wysokim gradiencie pola

Bębny magnetyczne o wysokim gradiencie pola są wykorzystywane do wychwytywania elementów o niskiej podatności magnetycznej. Z uwagi na małą głębokość pola magnetycznego ten system nie nadaje się do przetwarzania dużych ilości surowca.

Więcej informacji

EddyXpert - separator wirowo-prądowy

Do różnorodnych zastosowań; wytrzymały separator wirowo-prądowy. Wiele kombinacji dla wybranych zastosowań.

Więcej informacji

EddyFines - separator wirowo-prądowy

Zaawansowany i wytrzymały separator wirowo-prądowy. Do separacji najmniejszych cząsteczek metali nieżelaznych.

Więcej informacji

Pręty magnetyczne

Pręty magnetyczne są podstawą wielu systemów magnetycznych i służą do filtrowania strumieni produktów w celu usuwania bardzo drobnych cząsteczek ferromagnetycznych i elementów o niskiej podatności magnetycznej (np. obrabianej maszynowo stali nierdzewnej lub tlenków żelaza).

Więcej informacji

Płyty magnetyczne do zsypu

Płyty magnetyczne do zsypów są stosowane do filtracji strumieni proszków w zsypach linii wolnego przepływu; jest to proste rozwiązanie do usuwania zanieczyszczeń ferromagnetycznych.

Więcej informacji