Filtry są stosowane...

Krótki opis

Odpowiednie do usuwania dużych drobin zanieczyszczeń ferromagnetycznych. Magnes kaskadowy czyszczony ręcznie jest stosowany, kiedy częstotliwość oczyszczania nie przekracza 1 czyszczenia dziennie.

Przeczytaj więcej

Charakterystyka

  • Szybkie czyszczenie poprzez zastosowanie płyt ekstrakcyjnych
  • Wydajność: 50–350 m³/h
  • Odpowiedni do ATEX II 3D
  • Wysokość całkowita: 885–1165 mm
Zapytaj o niewiążącą ofertę Zapytanie techniczne
Magnesy kaskadowe — ręczne szybkie czyszczenie
Magnesy kaskadowe — ręczne szybkie czyszczenie, w użyciu
Magnesy kaskadowe — ręczne szybkie czyszczenie, ilustracja

Szczegółowy opis produktu

Konstrukcja

Wersja standardowa magnesu kaskadowego czyszczonego ręcznie jest wersją 3-stopniową (wersja 2-stopniowa jest dostępna na specjalne zamówienie). Każdy stopień to magnes płaski na obudowie. Magnesy generują potężne, głębokie pole magnetyczne, które wychwytuje/filtruje cząsteczki żelaza ze strumienia produktu i zatrzymuje je do czasu oczyszczenia.
Ważna uwaga: czyszczenie można prowadzić tylko podczas zatrzymania produkcji.

Kiedy produkt przepływa, magnesy są przytwierdzone do obudowy specjalnymi zaciskami.

Wersja z ochroną przed wybuchem pyłu Ex II 3D zgodnie z dyrektywą ATEX 2014/34/EU, odpowiednie do stosowania w strefie ATEX 22 (na zewnątrz).

Czyszczenie

Aby oczyścić magnesy z wyfiltrowanych cząsteczek żelaza, magnesy muszą zostać ręcznie odciągnięte od obudowy (w tym celu każdy magnes jest wyposażony w uchwyt). W systemach kaskadowych bez płyt ekstrakcyjnych cząsteczki żelaza muszą zostać usunięte z magnesu ręcznie. W systemach kaskadowych z płytami ekstrakcyjnymi cząsteczki żelaza odpadają automatycznie, kiedy tylko płyta ekstrakcyjna zostanie odciągnięta od magnesu.

Po wyczyszczeniu magnesów i ich ponownym przytwierdzeniu do obudowy strumień produktu może zostać przywrócony.

Filtr

Wielkość otworu wlotu/wylotu produktu
Maks. wydajność