De filters worden toegepast...

Elektromagnetyzm

Elektromagnes to typ magnesu, w którym pole magnetyczne jest wytwarzane przez prąd elektryczny.

Są one często stosowane zamiast magnesów trwałych, kiedy potrzebne jest głębokie i silne pole magnetyczne. Inną główną przewagą elektromagnesu nad magnesem trwałym jest fakt, iż pole magnetyczne może zostać wyłączone lub szybko zmienione poprzez sterowanie wartością prądu elektrycznego w uzwojeniu.

Z zasady elektromagnesy składają się z rdzenia wykonanego z materiału magnetycznego lub ferromagnetycznego, takiego jak żelazo elektromagnetyczne, na którym nawinięta jest cewka. Tak długo, jak prąd elektryczny płynie przez cewkę, rdzeń jest namagnesowany.

Separatory garnkowe, elektromagnetyczne
Duży elektromagnes

 

Zasada działania

Pole magnetyczne jest generowane wokół drutu z materiału przewodnikowego, przez który płynie prąd magnetyczny. Wygenerowana wartość indukcji magnetycznej B jest wyrażona w teslach (T), gausach (G = Vs/m2) lub weberach (Wb/m2):

Elektromagnetyzm

φ = L * I

B = Δφ/ΔS , gdzie ΔS jest w [m2].

gdzie:

φ to linie pola magnetycznego wyrażone w weberach (Wb)
L to indukcja własna w henrach (H)
I to natężenie prądu w amperach (A)

Silne pole magnetyczne jest uzyskiwane poprzez zastosowanie prądu o wysokim natężeniu lub dużej indukcji własnej. Prąd o wysokim natężeniu nie jest zawsze możliwy do zastosowania ani pożądany (zagrożenie, generowanie wysokiej temperatury), dlatego też zwykle wykorzystywana jest wysoka indukcja własna, uzyskiwana poprzez nawijanie drutu na cewkę, określaną mianem solenoidu. Pola generowane w każdym zwoju nakładają się na siebie, czego rezultatem jest silne pole magnetyczne.

Lees meer

Anisotroop

Wanneer magneetmateriaal in een magneetveld geperst wordt, noemt men het magneetmateriaal voorkeursgericht en anisotroop. Het magnetiseren van anisotroop magneetmateriaal kan alleen in de voorkeursrichting plaatsvinden.

Magneetmaterialen

Ferriet
magneten
 

Ferriet magneten Lees meer

Neodymium (Neoflux®) magneten

Neodymium Neoflux Magneten Lees meer

Samarium-kobalt magneten

Samarium Kobalt magneten Lees meer

Aluminium-nikkel-kobalt magneten

Aluminium Nikkel Kobalt Magneten Lees meer

Kunststof gebonden magneten

Kunststofgebonden magneten Lees meer