Magneten verwijderen metaaldelen bij bulkverwerking mineralen | Goudsmit Magnetics

Toepassing

Keramiek, mineralen & zout

Zand, klei, zout, steen, kalk en aardewerk zijn bekende vormen van mineralen en keramische materialen. Door de steeds hogere eisen van de gebruikers, moeten producten volledig metaalvrij zijn.

De risico's van metaalvervuiling

De risico’s van ongewenste metaaldelen in mineralen en keramiek zijn onder meer waardevermindering en dan met name verlies van toepassingswaarde bij aanwezigheid van onzuiverheden. Daarom zal de afnemer zijn product zelf ijzervrij moeten maken.

De chip-industrie gebruikt onder andere mineralen. Als het te verwerken mineraalpoeder ijzerverontreiniging bevat, levert dit problemen op in de productie. Dit brengt vanzelf ook financiële consequenties met zich mee: een hoogwaardige, zuivere grondstof heeft nu eenmaal een hogere waarde.

In de keramische industrie veroorzaakt de aanwezigheid van ijzerdeeltjes ‘black specks’ of roestdeeltjes in het glazuur en in eindproducten, zoals chamotte, kwartszand en veldspaat. 

Maar ook machine- of productieschade is een gevolg van metaalvervuiling. Met name afgebroken tanden van graafbakken kunnen grote schade veroorzaken aan brekers, de trommels en de zeven. Gevolg daarvan is productiestilstand en -vertraging en de daarbij behorende kosten voor herstel en een verlaagde productiecapaciteit.

Keramische industrie

Magneten zijn belangrijk in de keramische industrie. Producten moeten volledig metaalvrij zijn. Magneten voorkomen black speck of roestdeeltjes in het glazuur en in eindproducten zoals chamotte, kwartszand en veldspaat.
Als keramische grondstoffen gebruikt worden in de elektronica-industrie, is het inzetten van magneten zelfs een technische vereiste.

Kwaliteitsgarantie

Magneten bieden garantie: alleen de juiste magneten kunnen deeltjes van enkele micron verwijderen uit keramische materialen. We gebruiken daarvoor zeer sterke en specifiek geconstrueerde magneetfilters.
Voor een prettige werking is het daarnaast belangrijk dat u de gevangen metaaldelen gemakkelijk kunt verwijderen. Daarvoor zijn onze Easy-clean Cleanflow magneten uitstekend geschikt.

Pijpmagneet filtert ijzerdelen uit keramisch materiaal | Goudsmit Magnetics

Pijpmagneet filtert ijzerdelen uit keramisch materiaal

Grondstoffen

Het intensieve gebruik van grondstoffen zorgt voor schaarste: grondstoffen van hoge kwaliteit raken op.
Producenten zoeken verder naar grondstoffen waarvan de zuiverheid lager is en de kwaliteit minder. Dan is het belangrijk om nóg meer metaaldeeltjes te verwijderen.

Magneetscheiders
Dit stelt hoge eisen aan magneetscheiders. Voor dit doel zijn onder meer trommelmagnetenindustriële magneetfilters en Cleanflow magneten inzetbaar. Zij dringen helemaal in het product en kunnen metaaldeeltjes tot 30 µm verwijderen uit vloeistoffen, slurry en droge poeders.
 

Permanente productcontrole
Dit kan bij een aantal typen zelfs geheel automatisch en zonder productieverlies. De magneten zorgen voor een permanente controle van uw producten en vergen door slimme constructies en robuuste bouw vrijwel geen onderhoud.

Mineralen

Ertsen

Bij de delving van deze grondstoffen, is ijzervervuiling vaak van twee bronnen afkomstig: de vervuiling van buitenaf, uit de natuur, plus vervuiling van ijzerhoudende omgevingscomponenten.

De winning van grove delfstoffen zoals kolen, ijzererts of goud gebeurt met groot materieel, waarbij grote ongewenste ijzerdelen in de producten terecht kunnen komen.

Gevolgen van foreign bodies

Ongewenste metalen of foreign bodies van buitenaf vormen doorgaans de belangrijkste bron van vervuiling, omdat het delven van mineralen veel slijtage veroorzaakt aan transportbanden en brekers.
Zoals slijtage aan de lepelbak, de ripper of de splijtwiggen, en het transport in zijn geheel. Maar ook breuk van baktanden en bakvingers van de bak of de opbreektand. Magneten voorkomen dit probleem.

Welke scheider?

Voor een optimale ontijzering van metaaldeeltjes uit vloeistoffen, slurry en droge poeders hebben we diverse magneetscheiders. Trommelmagneten bijvoorbeeld, verwijderen zeer fijne magnetische metaalverontreinigingen van enkele micron uit mineralen en zorgen zo voor een ijzervrij eindproduct.
Omdat mineralen en keramieken vaak zeer abrasieve eigenschappen hebben, voeren we deze magneetsystemen uit met een extra harde laag, zoals tungsten-carbide of hardinchromeren.

 

Magneten verwijderen ook de relatief grote metaaldelen die met de goederen meekomen. Op weg naar de eindverwerking kunnen we op diverse plaatsen krachtige en grote bovenbandmagneten plaatsen.
Ook bij breek- en maalprocessen of bij overslagpunten beschermen magneten de installaties tegen extreme schade.

Magnetische koprol verwijdert ijzer uit erts | Goudsmit Magnetics

Magnetische koprol verwijdert ijzer uit erts

Zout

Alle soorten zout bevatten vaak ijzerdeeltjes die afkomstig zijn van de bron. Dit geldt vooral voor zouten uit de grond.

Maar ook door het winnings– en raffinageproces, het schrapen, zeven en breken van de kristallen hopen zeer kleine ijzerdeeltjes zich op. Dat zorgt voor roest, waardoor het zout verkleurt: u ziet dan zwarte spikkels en bruine of rode verkleuringen.
Magneten filteren deze ongewenste ijzerdeeltjes uit het proces.

Magneten voorkomen ijzerdelen in zout | Goudsmit Magnetics

Magneten voorkomen ijzerdelen in zout

Verwerken van zout

Niet alleen vanuit de bron maar ook binnen het verwerkingsproces kunnen metaaldeeltjes vrijkomen in het zout. Denk aan schroeftransporteurs die slijten. Of kleppen, afsluiters, trilgoten en zeefsystemen.
Allemaal potentiele bronnen voor grotere of kleinere, tot zelfs met het blote oog niet-zichtbare verontreinigingen.

De ijzerhoudende deeltjes - ook RVS 304 - kunnen we nagenoeg allemaal verwijderen door het toepassen van magneetsystemen.

Zout in de chemische industrie

De chemische industrie gebruikt veel zouten, als grondstof voor het extraheren van chloor en loog. Ook hier geldt dat de grondstoffen zuiver van samenstelling moeten zijn. Iedere vorm van vervuiling vormt een verstoring voor de productie van het eindproduct.

 

Daarnaast bestaat het risico op vertraging in het productieproces, of zelfs schade aan de procesapparatuur als er ijzerdeeltjes in de grondstoffen zitten.

Deze schadeposten worden vaak verhaald op de leverancier, wanneer blijkt dat daar de bron van de vervuiling ligt en hij er niet alles aan gedaan heeft om dit te voorkomen.

Voedselveiligheid

Tijdens het hele productieproces bestaat het risico op vreemde deeltjes, ofwel 'foreign bodies'. Deze kunnen aanleiding zijn om complete productiebatches af te keuren of terug te roepen uit de markt. De kosten daarvan zijn niet te overzien. Om maar niet te spreken over reputatieschade.

 

Zowel de oplossingsgraad als de chloride in zout en de soms licht-abrasieve eigenschappen in bepaalde vormen, maken dat het ontwerp goed doordacht moet zijn en de materialen en de afwerking van het hoogste niveau. Dit geldt dus ook voor de magneetsystemen voor het ontijzeringsproces.

Magneetfilters

Magneetfilters voor plaatsing in zout bestaan uit de meest hoogwaardige materialen en zijn perfect afgewerkt. Daarom werken we in de zoutindustrie uitsluitend met RVS 316L, in de meest hoogwaardig gepolijste, corrosievaste afwerking om zo iedere inkapseling van zouten en ‘theevlekken’ of ‘vliegroest’ te voorkomen.

We polijsten de oppervlakken van de metalen met een Ra-waarde van 0,4 µm, door middel van het hygiënische fixed-in-trommelpolijsten.
Bij een vergroot risico op erosie door buitengewoon abrasieve materialen, voeren we de meest blootgestelde componenten uit met een extra geharde coating.

Magneetfilter | Goudsmit Magnetics

Magneetfilter

De risico's
  • Schade aan procesmachines als gevolg van ongewenst metaal
  • Foreign bodies in het eindproduct
  • Afkeur als gevolg van productvervuiling
  • Schadeclaims als gevolg van foreign bodies
  • Verkleuring van het eindproduct
  • Reputatieschade als gevolg van onzuiverheden
De oplossingen
  • Inzet van magneten bij het lossen van bulkladingen
  • Toepassing magneten bij binnenkomst in de processing plant / opslag / silo
  • Tussentijdse ontijzering gedurende het processen van de zouten
  • Inzet magneten als laatste reiniging en controle van het eindproduct voorafgaande aan eindverpakking / verzending

Tot slot

Het intensieve gebruik van grondstoffen zorgt voor schaarste: grondstoffen van hoge kwaliteit raken op, waardoor men verder gaat zoeken naar grondstoffen waarvan de zuiverheid lager is en de kwaliteit minder.  

Daarom moeten we nóg meer metaaldeeltjes verwijderen.

Dit stelt hoge eisen aan magneetscheiders die voor een steeds fijnere metaalscheiding moeten zorgen en daarnaast makkelijk reinigbaar moeten zijn.

Advies nodig?

Onze specialisten helpen u graag.

Neem contact op