Magneten voor glasrecycling | Goudsmit Magnetics

Toepassing

Glas en Keramiek

Krachtige magneetscheiders halen ferro- en non-ferrometalen uit uw productstroom.
Doel is een metaalvrij granulaat om weer te gebruiken als grondstof.

Metaalvervuiling in glas, zand en grind

Glas bestaat in twee hoofdstromen: vlakglas en flessenglas, ofwel verpakkingsglas. Bij de verwerking van vlakglas is er metaalvervuiling door aluminium (bijv. isolatieglas), sensoren, connectoren, steunen van autoruiten, staal van draadglas, of door lood van glas-in-lood panelen. Bij de verwerking van flessenglas treedt metaalvervuiling op door stalen kroonkurken, aluminium schroefdoppen, of stalen en RVS beugels.

Afnemers stellen steeds hogere eisen aan de kwaliteit van gebruikt glas als secundaire grondstof. Daarom mag gerecycled glas vrijwel geen ferro- of non-ferrovervuiling bevatten. Om een zuivere glasfractie te verkrijgen wilt u zoveel mogelijk metaal verwijderen. Bij mineralen zoals zand en grind is het belangrijk om ijzer te verwijderen omdat er verkleuring door roestvorming kan optreden na gebruik in bouwmaterialen.
 

Ook non-ferrometalen zijn niet gewenst. Dat komt door de minimale eisen voor hergebruik, zoals onder andere geldt voor koper en aluminium. Bij keramisch straalmiddel en gieterijzand zorgt vervuiling voor het jaarlijks afvoeren van vele tonnen materiaal naar de stortplaats. Om plaats te maken voor nieuw, schoon zand.

 

Naast het creëren van een zuivere grondstof, wilt u tijdens de metaalscheiding zo min mogelijk materiaalverlies. Gangbare technieken als sensorscheiders en metaaldetectoren zijn niet selectief genoeg en scheiden te veel, kostbaar materiaal af. Met de juiste scheiders in de juiste uitvoering, op de juiste plek in het proces, bereikt u een optimaal resultaat. Maar wat heeft u daarvoor nodig? We dienen voor alle materialen die in het scheidingssysteem terecht komen, rekening te houden met de abrasiviteit van het materiaal.

Zuiver gesorteerde recycled glasscherven | Goudsmit Magnetics

Zuiver gesorteerde recycled glasscherven

Robuuste magneetscheiders met slijtvaste vervangingsdelen

Tijdens metaalscheiding van glas, mineralen en keramisch materiaal is bestendigheid van de machine tegen het abrasieve karakter van het materiaal belangrijk. Alleen zo bereikt u een hoge uptime, gecombineerd met lage onderhoudskosten.

De trilgoot in het scheidingssysteem kunnen wij uitvoeren met een PU-laag of een vervangbare, slijtvaste mangaanplaat. Deze zorgt voor een langere standtijd en budgetvriendelijk onderhoud.

Mangaansalen slijtschalen voor trommelmagneet | Goudsmit Magnetics

Mangaansalen slijtschalen voor trommelmagneet

Voor trommelmagneten kunnen wij hetzelfde leveren: mangaanstalen slijtmantels. Met deze optie heeft u een makkelijk te vervangen slijtschaal, waardoor u niet de hele trommel hoeft te vervangen. Dit bespaart tijd en kosten. Ook andere delen van de machines, zoals chutes en scheidingsplaten kunnen we uitvoeren in mangaan.

Mangaanstalen scheidingsschot voor non-ferro scheider | Goudsmit Magnetics

Mangaanstalen scheidingsschot voor non-ferro scheider

Betrouwbare magneetscheiders voor het scheiden van grove ferrometalen

Grove en vrijliggende ferrometalen, groter dan 1 mm, zijn eenvoudig uit glas, zand of grind te scheiden met bovenbandmagneten. Deze machines zijn leverbaar met een permanent of elektromagnetisch veld. In de glas-, zand-, en grindverwerking gaat de voorkeur vaak uit naar permanente magneten vanwege hun betrouwbaarheid en kostenefficiëntie.
 

Permanente bovenbandmagneten zijn makkelijk en snel te installeren boven een transportband en vereisen nauwelijks aanpassing van uw productielijn. Dat maakt deze machines perfect als een eerste, makkelijk te implementeren scheidingsstap voor het metaalvrij maken van glas-, zand- en grindstromen met minimaal productverlies.

Neodymium bovenbandmagneet voor het scheiden van ferrodelen uit glas | Goudsmit Magnetics

Neodymium bovenbandmagneet voor het scheiden van ferrodelen uit glas

Nauwkeurige scheiding van kleine ijzerdelen en ingekapseld ijzer

Glas-, zand- en grindstromen bevatten veel soorten ijzerdeeltjes. Ze verschillen vooral in samenstelling, vorm en dikte. De afmetingen en samenstelling van de deeltjes zijn bepalend voor het type magneetscheider. Goudsmit levert trommelmagneten of koprolmagneten voor een zeer goede ontijzering van kleine of moeilijk te scheiden delen, zoals glas met draad.
 

Koprolmagneten zijn één op één uitwisselbaar met een keerrol in uw bestaande lijn, maar ze zijn ook als compleet systeem te koop. Voor een optimale laagdikte, bandsnelheid en capaciteit is het belangrijk om voldoende werkbreedte te installeren. Zo verkrijgt u altijd de juiste zuiverheid. Door de band- of trommelsnelheid en het scheidingsschot instelbaar te maken kunt u ijzerdelen optimaal scheiden.

Trommelmagneet voor het scheiden van kleine ijzerdelen uit glaspoeder | Goudsmit Magnetics

Trommelmagneet voor het scheiden van kleine ijzerdelen uit glaspoeder

Zeer kleine ijzerdelen én zwakmagnetische materialen nauwkeurig scheiden

Kleine ferrodelen - vaak rond, en kleiner dan 1 mm - zijn moeilijk te scheiden. Net als RVS metalen, omdat deze maar deels magnetisch zijn. Goudsmit heeft speciaal hiervoor een koprolscheider ontwikkeld met een zeer sterke - high gradient - magneetrol. Dit magneetsysteem is zo sterk dat het zelfs glas-, zand- en grinddeeltjes kan verwijderen. Deze bevatten slechts een klein ingekapseld ferrodeeltje. We passen dit systeem vaak toe in de glas-, zand- en grindbewerking vanwege zijn slijtagebestendigheid en nauwkeurige werking op fijne ferrodelen en zwakmagnetische delen.

 

Met deze machine kunt u ook licht ijzerhoudende stoorstoffen verwijderen, zoals organische resten die lange tijd in de bodem gelegen hebben. Het opwaarderen van keramisch straalmiddel of gietzand is met deze techniek ook mogelijk. Hierbij kunnen we veel RVS en zeer fijne ferrodeeltjes scheiden. Dit verlaagt de vervuilingsgraad zover, dat een circulair gebruik van het materiaal mogelijk wordt.

Het effect van high gradient techniek is vaak verrassend. We kunnen vooraf voor u testen, zodat we zekerheid hebben over het eindresultaat.

Eddy current voor het scheiden van non-ferrometalen uit glas | Goudsmit Magnetics

Eddy current voor het scheiden van non-ferrometalen uit glas

Scheiden van non-ferrometalen met minimaal materiaalverlies

We passen non-ferro scheiders vaak in de glas-, zand- en grindrecycling toe omdat ze goed zijn in het selectief verwijderen van non-ferrometalen. In tegenstelling tot sensorscheiders en metaaldetectoren scheiden ze alleen de ingekapselde en vrije metalen. Dit zorgt voor minimaal materiaalverlies en het behoud van zuivere secundaire grondstof.

 

De eddy current technologie maakt het mogelijk non-ferrometalen als metaalmix uit glas, zand en grind te scheiden. De metaalmix bestaat uit bijvoorbeeld aluminium, koper, zink, messing en RVS. Voor u is het cruciaal om deze metalen te verwijderen voordat u de materiaalstroom kunt toepassen als secundaire grondstof.

 

Daarom heeft Goudsmit twee typen eddy current systemen, met speciale opties voor de verwerking van glas en zand en grind. Gaat het om materiaalfracties van 5-20+ mm dan is de 22HI EddyXpert een geschikte machine. Zijn de deeltjes kleiner, tussen de 0-10+ mm, dan heeft de ongeëvenaard krachtige 38HI EddyFines de voorkeur.

Voor eddy current scheiding geldt: Hoe droger het materiaal, des te beter de metalen te scheiden zijn. En hoe fijner de fracties worden, des te moeilijker om de non-ferrometalen te verwijderen. De vorm van glas-, zand- of grinddeeltjes, én de laagdikte - dus de capaciteit - bepalen de zuiverheid van het eindproduct.

 

Met onze eddy current technologie is dit het beste systeem om looddeeltjes te verwijderen. Dit verbetert de glaskwaliteit na hersmelten aanzienlijk.

 

Het verwijderen van aluminium uit zand en kiezel maakt hergebruik mogelijk in betontoepassingen en verlaagt het gebruik van neutraliserende chemicaliën. Het verwijderen van onder andere koper uit zand en grind is voldoende om de grondstof vrij toe te kunnen passen. Het opwaarderen van keramisch straalmiddel, gietzand of smeltzout is ook mogelijk. Deze techniek verlaagt het percentage non-ferrodeeltjes, zodat een circulair gebruik van het materiaal mogelijk wordt.

Bij het recyclen van zonnepanelen kunt u met bovengenoemde technieken ook metalen connectoren en steunen verwijderen.

Non-ferrometalen scheider voor glasrecycling | Goudsmit Magnetics

Non-ferrometalen scheider voor glasrecycling

Advies op maat: de juiste scheider op de juiste plek

Bij Goudsmit streven we naar een optimaal scheidingsrendement. Dit kan door gebruik te maken van verschillende magnetische oplossingen achter elkaar, of door het combineren van verschillende scheidingstechnieken. Bijvoorbeeld magneten in combinatie met metaaldetectoren of sensorscheiders. Als magneettechniek niet volstaat vertellen wij u dit ook.

 

Iedere materiaalstroom is anders, maar uiteindelijk zorgt iedere processtap voor schoner eindmateriaal. Om de eigenschappen van uw materiaal vast te stellen, nodigen we u graag uit in ons uitgebreide testcentrum in Waalre. Praktijktesten geven zowel u als ons snel inzicht om de juiste techniek te selecteren. Na de analyse geven we u advies zodat u de juiste scheider op de juiste plek heeft, en zo een optimaal scheidingsrendement behaalt.

Advies nodig?

Onze specialisten helpen u graag.

Neem contact op