Certificeringen & lidmaatschappen

Overzicht van certificeringen en lidmaatschappen van Goudsmit Magnetics.
Hiermee tonen we aan, dat we een betrouwbare magneetleverancier zijn.


Certificaat NEN-EN-ISO 9001

Het door Goudsmit behaalde wereldwijd erkende ISO 9001 certificaat staat garant voor kwaliteitscontrole. Hiermee geven wij u de zekerheid dat de magneetproducten die wij maken, voldoen aan uw eisen. Dit bereiken we alleen door voortdurend onze processen te bewaken en te verbeteren.

Producten leveren die voldoen aan de eisen van de klant en betrouwbaar zijn. Hierin stellen we u centraal en zijn we duidelijk in onze aanpak.

 

Dit betekent:

 • het vertalen van uw uitgangspunten naar concrete producten
 • samenwerken met betrouwbare toeleveranciers

 

Download hier ons geaccrediteerde ISO9001 certificaat.

ISO 9001 Kwaliteitsborging

Certificaat IATF 16949

Het door Goudsmit Magnetic Supplies behaalde IATF 16949 automotive kwaliteitscertificaat, tezamen met geavanceerde meetapparatuur, zorgt ervoor dat magneten op alle fronten voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen.

Magneten toegepast in hightech systemen verdienen de hoogste eis van kwaliteit en veiligheid. Daarom is het belangrijk dat leveranciers continu scherp blijven over de normen en eisen van technologische ontwikkelingen.

 

IATF16949 is ontwikkeld door de International Automotive Task Force -IATF, in samenwerking met de International Organization for Standardization -ISO. De IATF bestaat uit een internationale groep van grote motorvoertuigfabrikanten.

Samen bepalen ze de kwaliteitseisen voor ontwerp, ontwikkeling, productie, installatie en serviceverlening van automotive gerelateerde producten - Tier 1.

 

Download hier ons geaccrediteerde IATF Certificaat.

 

ISO/TS 16949 certificering

Certificaat AS9120

Met het behalen van de AS9120 certificering is Goudsmit als één van de weinigen in Europa gekwalificeerd als toeleverancier voor de Aerospace industrie.

Hightech ontwikkelingen in lucht-, ruimtevaart en defensie gaan onvoorstelbaar snel. Niet kwaliteit maar procesbeheersing bepaalt of producten voldoen aan de eis van de klant. Als leverancier en producent zijn we hiermee vertrouwd.

 

Ontwerpen, ontwikkelen en produceren van producten moet in overeenstemming zijn met de voorschriften van ISO9001 én IAQG - International Aerospace Quality Group. Samen vormen ze het AS9120 certificaat.

 

AS9120 geeft de norm aan voor veiligheid en betrouwbaarheid om producten te leveren aan civiele, militaire en luchtvaartsector. Het is een wereldwijd geaccepteerde standaard.

 

Er zijn wereldwijd weinig bedrijven die deskundig genoeg zijn om aan de eisen van AS9120 te voldoen. Wij bezitten het AS9120 certificaat en zijn daarmee uw gekwalificeerde partner.

 

Download hier ons geaccrediteerde AS9120 certificaat.

 

AS9120-certificering

Certificaat ISO14001

Goudsmit Magnetics voert volgens de internationale norm een passend milieubeleid en beheerst, vermindert of sluit milieurisico’s uit. Met het behalen van het ISO14001 certificaat tonen we aan dat we aan alle eisen van deze norm voldoen.

Hier vindt u ons geaccrediteerde ISO14001 certificaat.

 

Samen werken we aan een beter milieu. Ook aan onze leveranciers stellen we daarom eisen. De producten die wij produceren en leveren moeten voldoen aan duurzaamheid.

We streven ernaar om milieuprestaties constant te verbeteren en zo blijvend aan de norm van ISO14001 te voldoen. Dit geld voor alle aspecten van het bedrijf, zoals producten, interne processen, leveranciers en prestaties.

 

We hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen voor een beter milieu

 • Alle verlichting is LED
 • Aanpassing van de afzuiging om luchtvervuiling tegen te gaan
 • We gebruiken en hergebruiken verpakkingsmiddelen die beter zijn voor het milieu
 • Afvalstromen worden beter beheerst en afval beter gescheiden
 • CO2 -uitstoot verminderen door inzet van elektrische auto’s in ons wagenpark
 • CO2 -uitstoot verminderen door zoveel mogelijk gebruik van trein of auto ipv vliegen
 • Onze toeleveranciers worden beoordeeld op iso14001-normen en heroverwogen

Certificaat ATEX, IECEx

Goudsmit levert ATEX, IECEx gecertificeerde magneten en magneetsystemen.

Magneetsystemen staan vaak in een ruimte waar een stofexplosie plaats kan vinden. Dit betekent dat het magneetsysteem zelf uiteraard ook geen ontstekingsbron mag zijn.
 

Werken in een explosiegevaarlijke omgeving vereist daarom richtlijnen en maatregelen. Niet alleen apparatuur en producten moeten voldoen. Ook medewerkers moeten weten hoe ze veilig werken binnen explosiegevaarlijke zones. 
 

ATEX en IECEx zijn kwaliteitscertificaten voor fabrikanten en gebruikers van apparatuur. Weten waardoor gevaarlijke situaties ontstaan en deze uitsluiten door te controleren of producten, apparatuur, werkomgeving en werknemers voldoen aan de gestelde eisen.

 

Wij zijn vakbekwaam op het gebied van elektrotechnische explosieveiligheid. Onze magneetsystemen zijn ATEX gecertificeerd.

 

Een extern gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem is een vereiste voor fabrikanten van ATEX apparatuur.

Goudsmit heeft als één van de weinigen in de magneetindustrie het IECEx Certificaat.

 

Mechanische vonken en stofexplosies
Opsporen en verwijderen van metaalverontreinigingen voorkomt dat mechanische vonken stofexplosies veroorzaken. Met onze magneetscheiders voor bulkgoederen maken we dit mogelijk. 

 

ATEX certificate

Certificaat VDA6.3

Goudsmit-medewerkers zijn gecertificeerd voor het uitvoeren van interne proces-audits volgens VDA6.3: een norm, ontwikkeld door de Duitse auto-industrie.

Om aan te tonen dat we een betrouwbare producent zijn voor de automobielsector, is naast het IATF16949 en ISO9001 het VDA6-certificaat essentieel.

 • VDA6 certificering is vereist door de auto-industrie in Duitsland.

Behalve de productie van kwaliteitsonderdelen is ook het productieproces zelf belangrijk. Voor de lange termijn moet aantoonbaar zijn dat beide voldoen aan de norm. 

 • Sinds 2015 beschikken we over de kennis en vaardigheden om, in overeenstemming met de VDA6.3-norm, zelf audits uit te voeren.

Met VDA6.3 bieden we meer. Zo stellen we in de voorbereidingsfase van een project de potentiële risico's vast. Deze krijgen tijdens de audit extra aandacht. In de rapporten die we vervolgens opstellen, beschrijven we welke verbeteringen nodig zijn om te komen tot een perfect gecontroleerd productieproces.

 

Voor de auto-industrie leveren we permanente magneten die aan extreem hoge kwaliteitsstandaarden moeten voldoen. Gedurende het proces besteden wij veel aandacht en tijd aan het testen en meten van magneten, waarbij we gebruik maken van geavanceerde meetapparatuur. Deze meettechnieken bieden u een toegevoegde kwaliteitswaarborg op het gebied van materiaaleigenschappen, afmeting en gedrag van een permanente magneet in een bepaalde omgeving of assemblage.

 

Download hier ons VDA6.3 Certificaat.

VDA.3

Lascertificaat HDN / PED

Goudsmit is lid van de HDN, net als sommige van onze toeleveranciers en grote klanten in de food industrie.

HDN staat voor ‘Hygiënisch Design Netwerk’; een samenwerkingsverband tussen bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, variërend van leveranciers van componenten en system integrators tot voedingsmiddelenproducenten.

 

Het doel van HDN is om problemen tijdens de productie van voedingsmiddelen aan het einde van de productielijn te voorkomen. Dit is alleen te bereiken wanneer de hele supply keten erbij betrokken wordt.

 

De HDN-methode biedt een uniforme interpretatie van normen en eisen, met een praktische aanpak om aan de eisen te voldoen. De kwaliteit wordt gegarandeerd door een certificeringssysteem voor ontwerpers, ingenieurs, lassers en inspecteurs.


Onze hygiënische lassers zijn HDN / PED gecertificeerd. De lassers hebben hiervoor een theorie- en een praktijktest afgelegd, waarbij alle lassen de Röntgen (X-Ray) tests voor de Europese Drukvaten Richtlijn (PED) hebben afgelegd. Zij mogen met hun HDN certificering hygiënische systemen en druksystemen lassen.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van HDN.

hdn welding

EHEDG - Hygiënisch ontwerpen

Goudsmit Magnetic Systems is de eerste magneetleverancier die lid is van EHEDG.

De European Hygienic Engineering & Design Group is een consortium van fabrikanten van apparatuur, voedselindustrie, onderzoeksinstituten en de volksgezondheid-autoriteiten.
 

Opgericht in 1989 met het belangrijkste doel om de hygiëne te bevorderen tijdens de verwerking en verpakking van voedingsmiddelen en chemicaliën.

 

Lees meer over EHEDG

EHEDG member logo

REACH RoHs Compliance

Goudsmit Magnetics levert wereldwijd magneten, magneetassemblies en magneetsystemen die voldoen aan RoHs en Reach.

REACH (EC) No. 1907/2006

EU regelgeving voor chemische stoffen REACH (EG) Nr. 1907/2007. Reach is de Europese chemicaliën wetgeving inzake Registratie, Evaluatie en Toelating van Chemische stoffen met als doel het beheersen van de risico's hiervan.

 

RoHs-3 Directive 2011/65/EU - (EU)2015/863

EU regelgeving voor beperking van gevaarlijke stoffen RoHs (EG) Nr. 2011/65/EU. De RoHs (Restriction of Hazardous Substances) is een Europese richtlijn met als doel het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken.

Rohs & reach

Brainport industries

Al in 2015 is Goudsmit Magnetics toegetreden tot Brainport Industries: een uniek high tech ecosysteem in Nederland met high tech toeleveranciers.

Doel is de toeleveranciers in deze High Tech ketens ‘te verbinden’, gezamenlijk de professionaliteit van de keten verder te verhogen en de concurrentiekracht te vergroten.

 

Door het Brainport lidmaatschap versterken de toeleveranciers hun positie en beschikken zij over alle middelen en kennis die nodig zijn om hoogwaardige producten te maken en kwaliteit te waarborgen.

De ‘Open Supply Chain’ die Brainport biedt, geeft ons tevens de mogelijkheid als toeleverancier in een veel eerder stadium – en tot een veel later stadium – betrokken te zijn bij de ontwikkeling van onder meer machines voor OEM’ers.

 

Lees meer over Brainport

brainport industries member

NAG AERO

Goudsmit is in 2017 toegetreden tot de NAG, de brancheorganisatie voor in Nederland gevestigde organisaties die actief zijn in de Aerospace & Airport Development.

Zij worden ondersteund door middel van de ontwikkeling van expertise, aanbevelingen, toegang tot de nationale en internationale markt en een uitgebreid netwerk.

 

NAG leden zijn actief in aircraft maintenance, aircraft manufacturing, airport development & infrastructuur en alle gerelateerde services. De missie van de NAG luidt: een continue optimalisatie van de internationale concurrentiekracht van de Nederlandse luchtvaartindustrie.

 

Voor meer info: www.nag.aero

NAG Aero