Certificeringen & lidmaatschappen

Overzicht van certificeringen en lidmaatschappen van Goudsmit Magnetics.
Hiermee tonen we aan, dat we een betrouwbare magneetleverancier zijn.


ISO 9001

Het door Goudsmit behaalde wereldwijd erkende NEN-EN-ISO 9001 certificaat staat garant voor kwaliteitscontrole. Hiermee geven wij u de zekerheid dat de magneetproducten die wij maken, voldoen aan uw eisen. Dit bereiken we alleen door voortdurend onze processen te bewaken en te verbeteren.

Producten leveren die voldoen aan de eisen van de klant en betrouwbaar zijn. Hierin stellen we u centraal en zijn we duidelijk in onze aanpak.

 

Dit betekent:

 • het vertalen van uw uitgangspunten naar concrete producten
 • samenwerken met betrouwbare toeleveranciers

 

Download hier ons ISO9001 certificaat

ISO 9001 Kwaliteitsborging | Goudsmit Magnetics

IATF 16949

Het door Goudsmit Magnetic Supplies behaalde IATF 16949 automotive kwaliteitscertificaat, tezamen met geavanceerde meetapparatuur, zorgt ervoor dat magneten op alle fronten voldoen aan kwaliteits- en veiligheidseisen.

Magneten toegepast in hightech systemen verdienen de hoogste eis van kwaliteit en veiligheid. Daarom is het belangrijk dat leveranciers continu scherp blijven over de normen en eisen van technologische ontwikkelingen.

 

IATF16949 is ontwikkeld door de International Automotive Task Force -IATF, in samenwerking met de International Organization for Standardization -ISO. De IATF bestaat uit een internationale groep van grote motorvoertuigfabrikanten.

Samen bepalen ze de kwaliteitseisen voor ontwerp, ontwikkeling, productie, installatie en serviceverlening van automotive gerelateerde producten - Tier 1.

 

Download hier ons geaccrediteerde IATF certificaat.

 

ISO/TS 16949 certificering | Goudsmit Magnetics

ISO14001

Goudsmit Magnetics voert volgens de internationale norm een passend milieubeleid en beheerst, vermindert of sluit milieurisico’s uit. Met het behalen van het ISO14001 certificaat tonen we aan dat we aan alle eisen van deze norm voldoen.

Hier vindt u ons geaccrediteerde ISO14001 certificaat.

 

Samen werken we aan een beter milieu. Ook aan onze leveranciers stellen we daarom eisen. De producten die wij produceren en leveren moeten voldoen aan duurzaamheid.

We streven ernaar om milieuprestaties constant te verbeteren en zo blijvend aan de norm van ISO14001 te voldoen. Dit geldt voor alle aspecten van het bedrijf, zoals producten, interne processen, leveranciers en prestaties.

 

We hebben bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen voor een beter milieu:

 • alle verlichting is LED;
 • aanpassing van de afzuiging om luchtvervuiling tegen te gaan;
 • we gebruiken en hergebruiken verpakkingsmiddelen die beter zijn voor het milieu;
 • afvalstromen worden beter beheerst en afval gescheiden;
 • CO2 -uitstoot verminderen door inzet van elektrische auto’s in ons wagenpark;
 • CO2 -uitstoot verminderen door zoveel mogelijk gebruik van trein of auto ipv vliegen;
 • onze toeleveranciers worden beoordeeld op iso14001-normen en heroverwogen.

ATEX, IECEx certificaat

Goudsmit levert ATEX, IECEx gecertificeerde magneten en magneetsystemen.

Magneetsystemen staan vaak in een ruimte waar een stofexplosie plaats kan vinden. Dit betekent dat het magneetsysteem zelf uiteraard ook geen ontstekingsbron mag zijn.
 

Werken in een explosiegevaarlijke omgeving vereist daarom richtlijnen en maatregelen. Niet alleen apparatuur en producten moeten voldoen. Ook medewerkers moeten weten hoe ze veilig werken binnen explosiegevaarlijke zones.
 

ATEX en IECEx zijn kwaliteitscertificaten voor fabrikanten en gebruikers van apparatuur. Weten waardoor gevaarlijke situaties ontstaan en deze uitsluiten door te controleren of producten, apparatuur, werkomgeving en werknemers voldoen aan de gestelde eisen.

 

Wij zijn vakbekwaam op het gebied van elektrotechnische explosieveiligheid. Onze magneetsystemen zijn ATEX gecertificeerd.

 

Een extern gecertificeerd kwaliteitsborgingssysteem is een vereiste voor fabrikanten van ATEX apparatuur.

Goudsmit heeft als één van de weinigen in de magneetindustrie het IECEx Certificaat.

 

Mechanische vonken en stofexplosies
Opsporen en verwijderen van metaalverontreinigingen voorkomt dat mechanische vonken stofexplosies veroorzaken. Met onze magneetscheiders voor bulkgoederen maken we dit mogelijk.

 

Atex certificaat | Goudsmit Magnetics

Lascertificaat HDN / PED

Goudsmit is lid van de HDN, net als sommige van onze toeleveranciers en grote klanten in de food industrie.

HDN staat voor ‘Hygiënisch Design Netwerk’; een samenwerkingsverband tussen bedrijven in de voedingsmiddelenindustrie, variërend van leveranciers van componenten en system integrators tot voedingsmiddelenproducenten.

 

Het doel van HDN is om problemen tijdens de productie van voedingsmiddelen aan het einde van de productielijn te voorkomen. Dit is alleen te bereiken wanneer de hele supply keten erbij betrokken wordt.

 

De HDN-methode biedt een uniforme interpretatie van normen en eisen, met een praktische aanpak om aan de eisen te voldoen. De kwaliteit wordt gegarandeerd door een certificeringssysteem voor ontwerpers, ingenieurs, lassers en inspecteurs.


Onze hygiënische lassers zijn HDN / PED gecertificeerd. De lassers hebben hiervoor een theorie- en een praktijktest afgelegd, waarbij alle lassen de Röntgen (X-Ray) tests voor de Europese Drukvaten Richtlijn (PED) hebben afgelegd. Zij mogen met hun HDN certificering hygiënische systemen en druksystemen lassen.

 

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van HDN.

HDN certificering | Goudsmit Magnetics

REACH RoHs Compliance

Goudsmit Magnetics levert wereldwijd magneten, magneetassemblies en magneetsystemen die voldoen aan RoHs en Reach.

REACH (EC) No. 1907/2006

EU regelgeving voor chemische stoffen REACH (EG) Nr. 1907/2007. Reach is de Europese chemicaliën wetgeving inzake Registratie, Evaluatie en Toelating van Chemische stoffen met als doel het beheersen van de risico's hiervan.

 

RoHs-3 Directive 2011/65/EU - (EU)2015/863

EU regelgeving voor beperking van gevaarlijke stoffen RoHs (EG) Nr. 2011/65/EU. De RoHs (Restriction of Hazardous Substances) is een Europese richtlijn met als doel het gebruik van gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur te beperken.

ROHS & REACH certificering | Goudsmit Magnetics

EHEDG - Hygiënisch ontwerpen

Goudsmit Magnetic Systems is lid van de European Hygienic Engineering & Design Group - EHEDG.

EHEDG is een consortium van fabrikanten van apparatuur, voedselindustrie, onderzoeksinstituten en de volksgezondheid-autoriteiten en werd in 1989 opgericht met het belangrijkste doel om de hygiëne te bevorderen tijdens de verwerking en verpakking van voedingsmiddelen en chemicaliën.

 

Verbetering 

Het naleven van door hen vastgestelde criteria, normen en richtlijnen zorgen voor verbetering van hygiënische engineering. Door hen ontwikkelde testmethoden bepalen of een apparaat daadwerkelijk goed ontworpen is.

 

EHEDG heeft voor het verbeteren van hygiënische engineering een aantal criteria vastgesteld en normen en richtlijnen bepaald waaraan voldaan moet worden. EHEDG ondersteunt actief de Europese wetgeving, die vereist dat hanteren, bereiden, verwerking en verpakking van voedsel hygiënisch gebeurt met behulp van hygiënische machines en in hygiënische ruimten.

 

Goudsmit baseert haar ontwerpen voor voedingsmiddelen en chemie op deze EHEDG normen en is zelfs de eerste magneetleverancier die lid is van EHEDG.

 

Kernpunten van EHEDG:

 • voorkomen van groei van besmettingen (schadelijke micro-organismen)
 • reinigbaarheid en desinfectie
 • materialengebruik
 • oppervlakteafwerking en geometrie
 • testen van de ontwerpen op reiniging, steriliseerbaarheid en microbiële dichtheid

Alleen bedrijven die aan de gestelde normen voldoen, komen in aanmerking voor het EHEDG certificaat.

 

Richtlijnen en normen voor hygiënische ontwerpen

Uiteraard is er de machinerichtlijn 2006/42/EG waar machines aan moeten voldoen.

Verder moeten hygiënische ontwerpen voldoen aan deze twee belangrijkste normen:

 1. NEN-EN-ISO 14159: Hygiëne eisen voor het ontwerpen van machines
 2. NEN-EN 1672-2 Machines voor voedselbereiding - Algemene Basisregels - Deel 2: Hygiëne-eisen

 

Eisen aan processen

Naast de normen voor productie- / procesapparatuur zijn er voor de producenten van voedingsmiddelen normen voor de productie, zoals:

 1. ISO 22000 (Voedselveiligheid managementsystemen - eisen aan een organisatie in de voedselketen)
 2. HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points)
 3. GMP (Good Manufacturing Practice)

 

Magnetische filters / scheiders kunnen een belangrijk onderdeel zijn bij het voorkomen van besmettingen (schadelijke micro-organismen).

EHEDG logo | Goudsmit Magnetics