Hygiënisch

Scheiden deeltjes

Trommelmagneten

Voor het automatisch continu verwijderen van ferro- en zelfs zwakmagnetische verontreinigingen. Magnetische trommelscheiders zijn zeer geschikt voor productstromen die sterk vervuild zijn met magnetische deeltjes.

Onze sterkste trommelmagneten hebben een hoger scheidingsrendement bij kleine zwakmagnetische vervuilingen dan elk ander type magneetscheider.

  • Continue automatische reiniging
  • Magneetsegment in draaiende trommel
  • Vangen Fe en zwakmagnetische delen vanaf 0,1 mm
  • Capaciteit tot 300 m³/h
  • Magneetkwaliteit 3000 / 6000 / 9000 / 12.000 gauss op mantel
Filter producten

Trommelmagneten in behuizing

3 products

Magnetische trommelscheiders in behuizing zijn toepasbaar in drukloze leidingen - bij vrij vallende productstromen, of na een trilgoot in bandtransport installaties.

 

Kies uit meerdere types  voor industriële, food en farma toepassingen.

 

Dankzij verschillende magneetsterkten scheiden trommelmagneten zowel ferro- (sterk-) als zwakmagnetische delen.