Certyfikaty i członkostwo

Przegląd certyfikatów i członkostwa firmy Goudsmit Magnetics.
Dowodzą one, że jesteśmy zaufanym dostawcą magnesów.


ISO 9001

Uznany globalnie Certyfikat NEN-EN-ISO 9001, posiadany przez firmę Goudsmit, gwarantuje kontrolę jakości. Zapewnia on potrzebną gwarancję, że produkty magnetyczne, które wytwarzamy, spełniają Twoje wymagania. Osiągamy to poprzez ciągłe monitorowanie i ulepszanie naszych procesów.

Dostarczanie niezawodnych produktów spełniających wymagania klientów. Stawiamy Cię w centrum i jesteśmy transparentni w naszym podejściu.

 

Oznacza to:

 • zamianę Twojej specyfikacji w konkretne produkty
 • współpracę z zaufanymi dostawcami

 

Pobierz nasz akredytowany certyfikat ISO 9001 w tym miejscu.

ISO 9001 Quality assurance | Goudsmit Magnetics

IATF 16949

Certyfikat jakości w motoryzacji IATF 16949, który jest w posiadaniu firmy Goudsmit Magnetic Supplies, w połączeniu z naszym zaawansowanym wyposażeniem pomiarowym, stanowi dla naszych klientów gwarancję, że w każdym aspekcie nasze magnesy spełniają wymogi odnośnie do jakości i bezpieczeństwa.

Magnesy używane w systemach zaawansowanych technicznie wymagają zastosowania najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, aby dostawcy stale koncentrowali się na standardach i wymogach związanych z rozwojem technologicznym.

 

Standard IATF 16949 został stworzony przez International Automotive Task Force (IATF) we współpracy z International Organization for Standardization (ISO). IATF to międzynarodowa grupa największych producentów samochodów.

Razem ustalają one wymagania jakościowe dotyczące projektowania, rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowania produktów związanych z motoryzacją – na poziomie 1.

 

Pobierz nasz  akredytowany certyfikat IATF w tym miejscu.

 

ISO/TS 16949 certification | Goudsmit Magnetics

AS9120

Zdobycie certyfikatu AS9120 przez firmę Goudsmit czyni nas jednym z niewielu europejskich dostawców kwalifikujących się do bycia dostawcami dla przemysłu lotniczego i kosmonautycznego.

Zaawansowane technologicznie postępy w przemyśle obronnym oraz lotniczym i kosmonautycznym sprawiają pojawiają się niezwykle szybko. Określenie, czy produkty spełniają wymagania klienta nie zależy od jakości, lecz od kontroli procesów. Jako dostawca i producent, jesteśmy w pełni świadomi tego faktu.

 

Projektowanie, opracowywanie i wytwarzanie produktów musi być zgodne z wymaganiami normy ISO9001 éoraz IAQG – Międzynarodowej Grupy ds. Jakości dla Przemysłu Lotniczego i Kosmonautycznego (International Aerospace Quality Group). Tworzą one razem certyfikat AS9120.

 

Certyfikat AS9120 wyznacza standard bezpieczeństwa i niezawodności dostaw produktów dla sektorów cywilnego, wojskowego i lotniczego. Jest to przyjęty globalnie standard.

 

Istnieje niewiele firm na całym świecie z wiedzą specjalistyczną, pozwalającą spełniać wymagania certyfikatu AS9120. Posiadamy certyfikat AS9120, dzięki któremu jesteśmy Twoim wykwalifikowanym partnerem.

 

Pobierz nasz  akredytowany certyfikat AS9120 w tym miejscu.

 

AS9120 certification | Goudsmit Magnetics

ISO14001

Firma Goudsmit Magnetics wdraża odpowiednią politykę ochrony środowiska zgodnie z międzynarodowymi normami oraz zarządza, zmniejsza lub eliminuje ryzyko środowiskowe. Uzyskując certyfikat ISO14001, pokazujemy, że spełniamy wszystkie wymagania tej normy.

Nasz certyfikat ISO14001 jest dostępny tutaj.

 

Wspólnie pracujemy na rzecz lepszego środowiska. Dlatego ustalamy również wymagania dla naszych dostawców. Produkty, które wytwarzamy i dostarczamy, muszą być zgodne ze zrównoważonym rozwojem.

Dążymy do ciągłego poprawiania wyników w zakresie ochrony środowiska i spełniania normy ISO14001. Dotyczy to wszystkich aspektów firmy, takich jak produkty, procesy wewnętrzne, dostawcy i wyniki.

 

Dla przykładu, podjęliśmy następujące kroki w celu zapewnienia lepszego środowiska:

 • Wszystkie światła świecą się diodami LED;
 • Dostosowanie ekstrakcji w celu zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza;
 • Używanie i ponowne wykorzystywanie opakowań, które są lepsze dla środowiska;
 • Lepsze zarządzanie i segregacja odpadów;
 • Redukcja emisji CO2 dzięki wykorzystywaniu samochodów elektrycznych w naszej flocie;
 • Ograniczenie emisji CO2 poprzez podróżowanie pociągiem lub samochodem w miarę możliwości zamiast latania;
 • Nasi dostawcy są oceniani, a kolejna współpraca z nimi jest rozpatrywana zgodnie z normami ISO14001.

ISO14001

Firma Goudsmit Magnetics wdraża odpowiednią politykę ochrony środowiska zgodnie z międzynarodowymi normami oraz zarządza, zmniejsza lub eliminuje ryzyko środowiskowe. Uzyskując certyfikat ISO14001, pokazujemy, że spełniamy wszystkie wymagania tej normy.

Nasz certyfikat ISO14001 jest dostępny tutaj.

 

Wspólnie pracujemy na rzecz lepszego środowiska. Dlatego ustalamy również wymagania dla naszych dostawców. Produkty, które wytwarzamy i dostarczamy, muszą być zgodne ze zrównoważonym rozwojem.

Dążymy do ciągłego poprawiania wyników w zakresie ochrony środowiska i spełniania normy ISO14001. Dotyczy to wszystkich aspektów firmy, takich jak produkty, procesy wewnętrzne, dostawcy i wyniki.

 

Dla przykładu, podjęliśmy następujące kroki w celu zapewnienia lepszego środowiska:

 • Wszystkie światła świecą się diodami LED;
 • Dostosowanie ekstrakcji w celu zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza;
 • Używanie i ponowne wykorzystywanie opakowań, które są lepsze dla środowiska;
 • Lepsze zarządzanie i segregacja odpadów;
 • Redukcja emisji CO2 dzięki wykorzystywaniu samochodów elektrycznych w naszej flocie;
 • Ograniczenie emisji CO2 poprzez podróżowanie pociągiem lub samochodem w miarę możliwości zamiast latania;
 • Nasi dostawcy są oceniani, a kolejna współpraca z nimi jest rozpatrywana zgodnie z normami ISO14001.
VCA TUV Logo | Goudsmit Magnetics

ATEX i IECEx

Firma Goudsmit dostarcza magnesy i systemy magnetyczne z certyfikatami ATEX i IECEx.

Systemy magnetyczne są często montowane w przestrzeniach, w których może dojść do wybuchów pyłu. Nie trzeba mówić, że sam system magnetyczny nie może być źródłem zapłonu.
 

Praca w środowisku zagrożonym wybuchem wymaga ścisłych wytycznych i środków. Nie tylko sprzęt i produkty muszą być z nimi zgodne. Pracownicy muszą także wiedzieć, jak bezpiecznie pracować w strefach zagrożenia wybuchem. 
 

ATEX i IECEx to certyfikaty jakości dla producentów i użytkowników sprzętu. Wiedza o tym, jak dochodzi do niebezpiecznych sytuacji i ich wykluczanie poprzez sprawdzanie, czy produkty, sprzęt, środowisko pracy i pracownicy spełniają ustalone wymagania.

 

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie ochrony przed wybuchem elektrotechnicznym. Nasze systemy magnetyczne posiadają certyfikat ATEX

 

Certyfikowany zewnętrznie system zachowania jakości jest wymogiem stawianym producentom sprzętu ATEX.

Firma Goudsmit jest jedną z kilku w branży produkcji magnesów, która posiada certyfikat IECEx.

 

Filtrowanie magnetyczne zapobiega wybuchom pyłu
Wykrywanie i usuwanie zanieczyszczeń metalowych zapobiega eksplozjom pyłu powodowanym przez iskry mechaniczne. Umożliwiamy to dzięki naszym separatorom magnetycznym do towarów luzem. 

 

ATEX certificate | Goudsmit Magnetics

VDA 6.3

Pracownicy firmy Goudsmit szczycą się certyfikatami pozwalającymi na przeprowadzanie audytów procesów wewnętrznych zgodnie ze standardem VDA6.3, opracowanym przez niemiecki przemysł motoryzacyjny.

Oprócz certyfikatów IATF 16949 i ISO 9001, certyfikat VDA 6 jest kluczowy dla wykazania, że jesteśmy niezawodnym producentem dla sektora motoryzacyjnego.

 • Certyfikat VDA 6 jest wymagany przez branżę motoryzacyjną w Niemczech.

Oprócz produkcji wysokiej jakości komponentów, sam proces produkcji jest też ważny. W dłuższej perspektywie należy wykazać, że obie te kwestie są zgodne z normą. 

 • Od 2015 r. posiadamy wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzania audytów zgodnie z normą VDA6.3.

Dzięki certyfikatowi VDA 6.3 oferujemy jeszcze więcej. Na przykład w fazie przygotowawczej projektu określamy potencjalne ryzyko. W trakcie audytu jest ono odpowiednio brane pod uwagę. W raportach, które następnie tworzymy, opisujemy, jakie ulepszenia są potrzebne do osiągnięcia idealnie kontrolowanego procesu produkcji.

 

Na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego produkujemy magnesy trwałe, które muszą spełniać niezwykle wyśrubowane standardy jakości. W trakcie procesu produkcyjnego wiele wysiłku i czasu poświęcamy na badanie i wykonywanie pomiarów magnesów, wykorzystując w tym celu zaawansowane urządzenia pomiarowe. Te techniki pomiarowe zapewniają Ci jakość dodaną, ponieważ zapewniają oczekiwane właściwości materiału, wymiary i zachowanie magnesu trwałego w konkretnym otoczeniu roboczym i w ramach danego zestawu.

 

Pobierz nasz certyfikat VDA 6.3 w tym miejscu.

VDA.3 certification | Goudsmit Magnetics

Certyfikat spawalniczy HDN/PED

Firma Goudsmit jest członkiem HDN tak, jak nasi niektórzy dostawcy oraz główni klienci z branży spożywczej.

HDN oznacza „Hygienic Design Network” [Sieć projektów higienicznych] oraz stanowi wspólnotę współpracujących ze sobą spółek z branży spożywczej, której zakres członków sięga od dostawców komponentów oraz integratorów systemów, aż po producentów żywności.

 

Celem HDN jest zapobieganie powstawania problemów podczas produkcji produktów spożywczych na końcu linii produkcyjnej. Można to osiągnąć tylko gdy cały łańcuch dostaw jest zaangażowany.

 

Metoda HDN zapewnia jednolitą interpretację norm i wymagań, a także praktyczne podejście do zgodności. Jakość jest gwarantowana przez system certyfikacji dla projektantów, inżynierów, spawaczy i inspektorów.


Nasi higieniczni spawacze posiadają certyfikat HDN/PED. Aby uzyskać ten certyfikat, spawacze muszą przejść test teoretyczny i praktyczny, a wszystkie spoiny podlegają badaniom rentgenowskim zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie sprzętu ciśnieniowego (PED). Dzięki certyfikatowi HDN mogą oni spawać instalacje higieniczne i ciśnieniowe.

 

Więcej informacji można znaleźć na witrynie internetowej HDN [EN].

HDN certification | Goudsmit Magnetics

REACH i dyrektywą RoHs

Zgodność z rozporządzeniem REACH i dyrektywą RoHs
Firma Goudsmit Magnetics dostarcza do każdego zakątka świata magnesy, zespoły magnesów i systemy magnetyczne zgodne z dyrektywą RoHs i rozporządzeniem REACH.

REACH (EC) nr 1907/2006

Przepisy UE dotyczące chemikaliów REACH (WE) nr 1907/2007. REACH to rozporządzenie UE dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenia stosowania chemikaliów dla celów zarządzania ryzykiem.

 

Dyrektywa RoHs-3 2011/65/UE – (UE)2015/863

Dyrektywa unijna ograniczająca stosowanie substancji niebezpiecznych RoHs (WE) nr 2011/65/WE. RoHs (ang. Restriction of Hazardous Substances) to dyrektywa unijna, które celem jest ograniczenie wykorzystywania określonych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Rohs & reach certification | Goudsmit Magnetics

NAG AERO

W 2017 roku firma Goudsmit dołączyła do NAG, stowarzyszenia handlowego dla holenderskich firm działających w przemyśle rozwoju technologii w zakresie przestrzeni kosmicznej oraz lotnisk.

Członkowie uzyskują wsparcie poprzez rozwój wiedzy eksperckiej, udzielane poparcie, dostęp do rynków krajowych i międzynarodowych, jak również dzięki rozległej sieci.

 

Członkowie NAG aktywnie działają na polu konserwacji i produkcji statków powietrznych oraz rozwoju lotnisk i infrastruktury, a także usług powiązanych. Misją NAG jest ciągła optymalizacja międzynarodowej konkurencyjności holenderskiej branży lotniczej.

 

Więcej informacji: www.nag.aero [EN]

NAG Aero membership | Goudsmit Magnetics