Certyfikaty i członkostwo

Przegląd certyfikatów i członkostwa firmy Goudsmit Magnetics.
Dowodzą one, że jesteśmy zaufanym dostawcą magnesów.


ISO 9001

Uznany globalnie certyfikat NEN-EN-ISO 9001, posiadany przez firmę Goudsmit, gwarantuje kontrolę jakości. Zapewnia on potrzebną gwarancję, że produkty magnetyczne, które wytwarzamy, spełniają Twoje wymagania. Osiągamy to poprzez ciągłe monitorowanie i ulepszanie naszych procesów.

Dostarczanie niezawodnych produktów spełniających wymagania klientów. Stawiamy Cię w centrum i jesteśmy transparentni w naszym podejściu.

 

Oznacza to:

 • zamianę Twojej specyfikacji w konkretne produkty
 • współpracę z zaufanymi dostawcami

 

Pobierz w tym miejscu nasz certyfikat ISO 9001 (EN).

ISO 9001 Quality assurance | Goudsmit Magnetics

IATF 16949

Certyfikat jakości w motoryzacji IATF 16949, który jest w posiadaniu firmy Goudsmit Magnetic Supplies, w połączeniu z naszym zaawansowanym wyposażeniem pomiarowym, stanowi dla naszych klientów gwarancję, że w każdym aspekcie nasze magnesy spełniają wymogi odnośnie do jakości i bezpieczeństwa.

Magnesy używane w systemach zaawansowanych technicznie wymagają zastosowania najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, aby dostawcy stale koncentrowali się na standardach i wymogach związanych z rozwojem technologicznym.

 

Standard IATF 16949 został stworzony przez International Automotive Task Force (IATF) we współpracy z International Organization for Standardization (ISO). IATF to międzynarodowa grupa największych producentów samochodów.

Razem ustalają one wymagania jakościowe dotyczące projektowania, rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowania produktów związanych z motoryzacją – na poziomie 1.

 

Pobierz w tym miejscu nasz akredytowany certyfikat IATF.

 

ISO/TS 16949 certification | Goudsmit Magnetics

AS9120

Zdobycie certyfikatu AS9120 przez firmę Goudsmit czyni nas jednym z niewielu europejskich dostawców kwalifikujących się do bycia dostawcami dla przemysłu lotniczego i kosmonautycznego.

Zaawansowane technologicznie postępy w przemyśle obronnym oraz lotniczym i kosmonautycznym sprawiają pojawiają się niezwykle szybko. Określenie, czy produkty spełniają wymagania klienta nie zależy od jakości, lecz od kontroli procesów. Jako dostawca i producent, jesteśmy w pełni świadomi tego faktu.

 

Projektowanie, opracowywanie i wytwarzanie produktów musi być zgodne z wymaganiami normy ISO9001 oraz IAQG – Międzynarodowej Grupy ds. Jakości dla Przemysłu Lotniczego i Kosmonautycznego (International Aerospace Quality Group). Tworzą one razem certyfikat AS9120.

 

Certyfikat AS9120 wyznacza standard bezpieczeństwa i niezawodności dostaw produktów dla sektorów cywilnego, wojskowego i lotniczego. Jest to przyjęty globalnie standard.

 

Tylko kilka firm na całym świecie spełnia wymagania normy AS9120. My mamy ten certyfikat, dzięki czemu jesteśmy wykwalifikowanym partnerem.

 

Pobierz w tym miejscu nasz akredytowany certyfikat AS9120 (EN).

AS9120 certification | Goudsmit Magnetics

ISO14001

Firma Goudsmit Magnetics wdraża odpowiednią politykę ochrony środowiska zgodnie z międzynarodowymi normami oraz zarządza, zmniejsza lub eliminuje ryzyko środowiskowe. Uzyskując certyfikat ISO14001, pokazujemy, że spełniamy wszystkie wymagania tej normy.

Nasz akredytowany certyfikat ISO14001 jest dostępny tutaj.

 

Wspólnie pracujemy na rzecz lepszego środowiska. Dlatego ustalamy również wymagania dla naszych dostawców. Produkty, które wytwarzamy i dostarczamy, muszą być zgodne ze zrównoważonym rozwojem.

Dążymy do ciągłego poprawiania wyników w zakresie ochrony środowiska i spełniania normy ISO14001. Dotyczy to wszystkich aspektów firmy, takich jak produkty, procesy wewnętrzne, dostawcy i wyniki.

 

Dla przykładu, podjęliśmy następujące kroki w celu zapewnienia lepszego środowiska:

 • wszystkie światła się diodami LED;
 • dostosowanie ekstrakcji w celu zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza;
 • używanie i ponowne wykorzystywanie opakowań, które są lepsze dla środowiska;
 • lepsze zarządzanie odpadami i ich segregacja;
 • redukcja emisji CO2 dzięki wykorzystywaniu samochodów elektrycznych w naszej flocie;
 • ograniczenie emisji CO2 poprzez podróżowanie pociągiem lub samochodem w miarę możliwości zamiast latania;
 • nasi dostawcy są oceniani, a kolejna współpraca z nimi jest rozpatrywana zgodnie z normami ISO14001.

Certyfikat VCA

Co certyfikat VCA*2017/ 6.0 oznacza dla kontroli, naprawy, utrzymania i produkcji systemów magnetycznych?

Bezpieczna i odpowiedzialna praca jest priorytetem dla Goudsmit Magnetics. Certyfikatem VCA pokazujemy, jak należy to zrobić. Podczas pracy z magnetyzmem i silnymi magnesami bezpieczeństwo ma kluczowe znaczenie. Chcemy ograniczyć ryzyka do minimum. Nasi pracownicy są świadomi zagrożeń i kwestii związanych z bezpieczeństwem w miejscu pracy, przyczyniając się w ten sposób do zdrowego środowiska pracy. Przestrzegamy surowych wymagań bezpieczeństwa, zdrowia i ochrony środowiska. Gwarantuje to innowacyjność, kunszt i jakość.

 

Pobierz w tym miejscu nasz certyfikat VDA 6.3.

VCA TUV Logo | Goudsmit Magnetics

Certyfikat ATEX, IECEx

Firma Goudsmit dostarcza magnesy i systemy magnetyczne z certyfikatami ATEX i IECEx.

Systemy magnetyczne są często montowane w przestrzeniach, w których może dojść do wybuchów pyłu. Nie trzeba mówić, że sam system magnetyczny nie może być źródłem zapłonu.
 

Praca w środowisku wybuchowym wymaga odpowiednich wytycznych i środków. Nie tylko sprzęt i produkty muszą być zgodne z przepisami. Pracownicy muszą także wiedzieć, jak bezpiecznie pracować w strefach zagrożenia wybuchem.
 

ATEX i IECEx to certyfikaty jakości dla producentów i użytkowników sprzętu. Wiedza o tym, jak dochodzi do niebezpiecznych sytuacji i ich wykluczanie poprzez sprawdzanie, czy produkty, sprzęt, środowisko pracy i pracownicy spełniają ustalone wymagania.

 

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie elektrotechnicznej ochrony przeciwwybuchowej. Nasze systemy magnesów mają certyfikat ATEX.

 

Certyfikowany zewnętrznie system zachowania jakości jest wymogiem stawianym producentom sprzętu ATEX.

Firma Goudsmit jest jedną z kilku w branży produkcji magnesów, która posiada certyfikat IECEx.

 

Powstawanie iskier na skutek działań mechanicznych a eksplozje pyłu.
Wykrywanie i usuwanie zanieczyszczeń metalowych zapobiega eksplozjom pyłu powodowanym przez iskry mechaniczne. Umożliwiamy to dzięki naszym separatorom magnetycznym do towarów luzem.

 

ATEX certificate | Goudsmit Magnetics

VDA 6.3

Pracownicy firmy Goudsmit szczycą się certyfikatami pozwalającymi na przeprowadzanie audytów procesów wewnętrznych zgodnie ze standardem VDA 6.3, opracowanym przez niemiecki przemysł motoryzacyjny.

Oprócz certyfikatów IATF 16949 i ISO 9001, certyfikat VDA 6 jest kluczowy dla wykazania, że jesteśmy niezawodnym producentem dla sektora motoryzacyjnego.

 • Certyfikat VDA 6 jest wymagany przez branżę motoryzacyjną w Niemczech.

Oprócz produkcji wysokiej jakości komponentów, sam proces produkcji jest też ważny. W dłuższej perspektywie należy wykazać, że obie te kwestie są zgodne z normą.

 • Od 2015 mamy wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzania audytów zgodnie z normą VDA 6.3.

Dzięki certyfikatowi VDA 6.3 oferujemy jeszcze więcej. Na przykład w fazie przygotowawczej projektu określamy potencjalne ryzyko. Podczas kontroli na te potencjalne ryzyka zwraca się szczególną uwagę. W raportach, które następnie tworzymy, opisujemy, jakie ulepszenia są potrzebne do osiągnięcia idealnie kontrolowanego procesu produkcji.

 

Na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego produkujemy magnesy trwałe, które muszą spełniać niezwykle wyśrubowane standardy jakości. W trakcie procesu produkcyjnego wiele wysiłku i czasu poświęcamy na badanie i wykonywanie pomiarów magnesów, wykorzystując w tym celu zaawansowane urządzenia pomiarowe. Te techniki pomiarowe zapewniają Ci jakość dodaną, ponieważ zapewniają oczekiwane właściwości materiału, wymiary i zachowanie magnesu trwałego w konkretnym otoczeniu roboczym i w ramach danego zestawu.

 

Pobierz w tym miejscu nasz certyfikat VDA 6.3.

VDA.3 certification | Goudsmit Magnetics

Certyfikat spawalniczy HDN/PED

Firma Goudsmit jest członkiem HDN tak, jak nasi niektórzy dostawcy oraz główni klienci z branży spożywczej.

HDN oznacza „Hygienic Design Network” (Sieć projektów higienicznych) oraz stanowi wspólnotę współpracujących ze sobą spółek z branży spożywczej, której zakres członków sięga od dostawców komponentów oraz integratorów systemów, aż po producentów żywności.

 

Celem HDN jest zapobieganie powstawania problemów podczas produkcji produktów spożywczych na końcu linii produkcyjnej. Można to osiągnąć tylko gdy jest zaangażowany cały łańcuch dostaw.

 

Metoda HDN zapewnia jednolitą interpretację norm i wymagań z praktycznym podejściem do zgodności. Jakość gwarantuje system certyfikacji projektantów, inżynierów, spawaczy oraz inspektorów.


Nasi higieniczni spawacze posiadają certyfikat HDN/PED. Aby uzyskać ten certyfikat, spawacze muszą przejść test teoretyczny i praktyczny, a wszystkie spoiny podlegają badaniom rentgenowskim zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie sprzętu ciśnieniowego (PED). Dzięki certyfikatowi HDN mogą oni spawać instalacje higieniczne i ciśnieniowe.

 

Więcej informacji można znaleźć na witrynie internetowej HDN.

HDN certification | Goudsmit Magnetics

Zgodność z rozporządzeniem REACH i dyrektywą RoHs

Firma Goudsmit Magnetics dostarcza do każdego zakątka świata magnesy, zespoły magnesów i systemy magnetyczne zgodne z dyrektywą RoHs i rozporządzeniem REACH.

REACH (EC) nr 1907/2006

Przepisy UE dotyczące chemikaliów REACH (WE) nr 1907/2007. REACH to rozporządzenie UE dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenia stosowania chemikaliów dla celów zarządzania ryzykiem.

 

Dyrektywa RoHs-3 2011/65/UE – (UE)2015/863​

Dyrektywa unijna ograniczająca stosowanie substancji niebezpiecznych RoHs (WE) nr 2011/65/WE. RoHs (ang. Restriction of Hazardous Substances) to dyrektywa unijna, które celem jest ograniczenie wykorzystywania określonych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

ROHS & REACH certification | Goudsmit Magnetics

NAG AERO

W 2017 roku firma Goudsmit dołączyła do NAG, stowarzyszenia handlowego dla holenderskich firm działających w przemyśle rozwoju technologii w zakresie przestrzeni kosmicznej oraz lotnisk.

Członkowie uzyskują wsparcie poprzez rozwój wiedzy eksperckiej, udzielane poparcie, dostęp do rynków krajowych i międzynarodowych, jak również dzięki rozległej sieci.

 

Członkowie NAG aktywnie działają na polu konserwacji i produkcji statków powietrznych oraz rozwoju lotnisk i infrastruktury, a także usług powiązanych. Misją NAG jest ciągła optymalizacja międzynarodowej konkurencyjności holenderskiej branży lotniczej.

 

Więcej informacji znajdziesz na stronie: www.nag.aero

NAG Aero membership | Goudsmit Magnetics

EHEDG – konstrukcja zapewniająca higienę

Firma Goudsmit Magnetic Systems jest członkiem European Hygienic Engineering & Design Group – EHEDG.

EHEDG to konsorcjum producentów wyposażenia, przedsiębiorstw działających w przemyśle spożywczym, instytutów badawczych i organów zdrowia publicznego utworzone w 1989 roku; najistotniejszym celem konsorcjum jest promowanie higieny w trakcie przetwarzania i pakowania żywności i produktów chemicznych.

 

Poprawa

Wypełnianie kryteriów, standardów i wytycznych opracowanych przez konsorcjum prowadzi do poprawy w kwestii inżynierii higienicznej. Wypracowane metody badań określają, czy dane urządzenie rzeczywiście zostało poprawnie zaprojektowane.

 

W interesie poprawy inżynierii higienicznej EHEDG określiło kryteria oraz wypracowało standardy i wytyczne, do których należy się stosować. EHEDG aktywnie wspiera europejską legislację, która określa ramy dla obchodzenia się, przygotowywania, przetwarzania i pakowania żywności w sposób higieniczny i korzystając higienicznych maszyn w higienicznym otoczeniu.

 

Firma Goudsmit opracowuje swoje rozwiązania do obsługi żywności i produktów chemicznych zgodnie ze standardami EHEDG i jest pierwszym dostawcą magnesów, który stał się członkiem EHEDG.

 

Kluczowymi dla EHEDG kwestiami są:

 • zapobieganie rozwojowi skażeń (szkodliwych mikroorganizmów)
 • zdatność do czyszczenia i dezynfekcji
 • zastosowanie materiałów
 • wykończenie i geometria powierzchni
 • badanie konstrukcji pod kątem czyszczenia, sterylizacji i odporności na rozwój mikroorganizmów

Certyfikat EHEDG mogą uzyskać tylko te firmy, które spełniają określone standardy.

 

Dyrektywy i normy dla konstrukcji zapewniających higienę

Bezwzględnie wszystkie maszyny muszą spełniać wymogi Dyrektywy maszynowej 2006/42/WE.

Poza tym obowiązują dodatkowe normy, które konstrukcje zapewniające higienę muszą spełniać; wśród nich dwie poniższe są najistotniejsze:

 1. NEN-EN-ISO 14159: Wymagania higieniczne dla konstrukcji maszyn
 2. NEN-EN 1672-2: Maszyny do przetwarzania żywności — Koncepcje podstawowe — Część 2: Wymogi dotyczące higieny

 

Wymogi dla przetwarzania

Poza normami dla wyposażenia do produkcji/przetwarzania istnieją normy produkcyjne dla producentów żywności, na przykład:

 1. ISO 22000 (Systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności — Wymogi dla każdego podmiotu w łańcuchu produkcji żywności)
 2. HACCP (Analiza zagrożeń i krytyczne punkty kontroli – Hazard Analysis and Critical Control Points)
 3. Dobra praktyka produkcyjna (Good Manufacturing Practice, GMP)

 

Filtry/separatory magnetyczne mogą odgrywać istotną rolę w zapobieganiu skażeniu (szkodliwe mikroorganizmy).

EHEDG member logo | Goudsmit Magnetics