Certyfikaty i członkostwo

Przegląd certyfikatów i członkostwa firmy Goudsmit Magnetics.
Dowodzą one, że jesteśmy zaufanym dostawcą magnesów.


Certyfikat NEN-EN-ISO 9001

Uznany globalnie certyfikat ISO 9001, posiadany przez firmę Goudsmit, gwarantuje kontrolę jakości. Zapewnia on potrzebną gwarancję, że produkty magnetyczne, które wytwarzamy, spełniają Twoje wymagania. Osiągamy to poprzez ciągłe monitorowanie i ulepszanie naszych procesów.

Dostarczanie niezawodnych produktów spełniających wymagania klientów. Stawiamy Cię w centrum i jesteśmy transparentni w naszym podejściu.

 

Oznacza to:

  • zamianę Twojej specyfikacji w konkretne produkty
  • współpracę z zaufanymi dostawcami

 

Pobierz nasz akredytowany certyfikat ISO 9001 w tym miejscu.

ISO 9001 Quality assurance

Certyfikat IATF 16949

Certyfikat jakości w motoryzacji IATF 16949, który jest w posiadaniu firmy Goudsmit Magnetic Supplies, w połączeniu z naszym zaawansowanym wyposażeniem pomiarowym, stanowi dla naszych klientów gwarancję, że w każdym aspekcie nasze magnesy spełniają wymogi odnośnie do jakości i bezpieczeństwa.

Magnesy używane w systemach zaawansowanych technicznie wymagają zastosowania najwyższych standardów jakości i bezpieczeństwa. Dlatego ważne jest, aby dostawcy stale koncentrowali się na standardach i wymogach związanych z rozwojem technologicznym.

 

Standard IATF 16949 został stworzony przez International Automotive Task Force (IATF) we współpracy z International Organization for Standardization (ISO). IATF to międzynarodowa grupa największych producentów samochodów.

Razem ustalają one wymagania jakościowe dotyczące projektowania, rozwoju, produkcji, instalacji i serwisowania produktów związanych z motoryzacją – na poziomie 1.

 

Pobierz nasz  akredytowany certyfikat IATF w tym miejscu.

 

ISO/TS 16949 certification

Certyfikat AS9120

Zdobycie certyfikatu AS9120 przez firmę Goudsmit czyni nas jednym z niewielu europejskich dostawców kwalifikujących się do bycia dostawcami dla przemysłu lotniczego i kosmonautycznego.

Zaawansowane technologicznie postępy w przemyśle obronnym oraz lotniczym i kosmonautycznym sprawiają pojawiają się niezwykle szybko. Określenie, czy produkty spełniają wymagania klienta nie zależy od jakości, lecz od kontroli procesów. Jako dostawca i producent, jesteśmy w pełni świadomi tego faktu.

 

Projektowanie, opracowywanie i wytwarzanie produktów musi być zgodne z wymaganiami normy ISO9001 éoraz IAQG – Międzynarodowej Grupy ds. Jakości dla Przemysłu Lotniczego i Kosmonautycznego (International Aerospace Quality Group). Tworzą one razem certyfikat AS9120.

 

Certyfikat AS9120 wyznacza standard bezpieczeństwa i niezawodności dostaw produktów dla sektorów cywilnego, wojskowego i lotniczego. Jest to przyjęty globalnie standard.

 

Istnieje niewiele firm na całym świecie z wiedzą specjalistyczną, pozwalającą spełniać wymagania certyfikatu AS9120. Posiadamy certyfikat AS9120, dzięki któremu jesteśmy Twoim wykwalifikowanym partnerem.

 

Pobierz nasz  akredytowany certyfikat AS9120 w tym miejscu.

 

AS9120 certification

Certyfikaty ATEX i IECEx

Firma Goudsmit dostarcza magnesy i systemy magnetyczne z certyfikatami ATEX i IECEx.

Systemy magnetyczne są często montowane w przestrzeniach, w których może dojść do wybuchów pyłu. Nie trzeba mówić, że sam system magnetyczny nie może być źródłem zapłonu.
 

Praca w środowisku zagrożonym wybuchem wymaga ścisłych wytycznych i środków. Nie tylko sprzęt i produkty muszą być z nimi zgodne. Pracownicy muszą także wiedzieć, jak bezpiecznie pracować w strefach zagrożenia wybuchem. 
 

ATEX i IECEx to certyfikaty jakości dla producentów i użytkowników sprzętu. Wiedza o tym, jak dochodzi do niebezpiecznych sytuacji i ich wykluczanie poprzez sprawdzanie, czy produkty, sprzęt, środowisko pracy i pracownicy spełniają ustalone wymagania.

 

Jesteśmy ekspertami w dziedzinie ochrony przed wybuchem elektrotechnicznym. Nasze systemy magnetyczne posiadają certyfikat ATEX

 

Certyfikowany zewnętrznie system zachowania jakości jest wymogiem stawianym producentom sprzętu ATEX.

Firma Goudsmit jest jedną z kilku w branży produkcji magnesów, która posiada certyfikat IECEx.

 

Filtrowanie magnetyczne zapobiega wybuchom pyłu
Wykrywanie i usuwanie zanieczyszczeń metalowych zapobiega eksplozjom pyłu powodowanym przez iskry mechaniczne. Umożliwiamy to dzięki naszym separatorom magnetycznym do towarów luzem. 

 

ATEX certificate

Certyfikat VDA 6.3

Pracownicy firmy Goudsmit szczycą się certyfikatami pozwalającymi na przeprowadzanie audytów procesów wewnętrznych zgodnie ze standardem VDA6.3, opracowanym przez niemiecki przemysł motoryzacyjny.

Oprócz certyfikatów IATF 16949 i ISO 9001, certyfikat VDA 6 jest kluczowy dla wykazania, że jesteśmy niezawodnym producentem dla sektora motoryzacyjnego.

  • Certyfikat VDA 6 jest wymagany przez branżę motoryzacyjną w Niemczech.

Oprócz produkcji wysokiej jakości komponentów, sam proces produkcji jest też ważny. W dłuższej perspektywie należy wykazać, że obie te kwestie są zgodne z normą. 

  • Od 2015 r. posiadamy wiedzę i umiejętności niezbędne do przeprowadzania audytów zgodnie z normą VDA6.3.

Dzięki certyfikatowi VDA 6.3 oferujemy jeszcze więcej. Na przykład w fazie przygotowawczej projektu określamy potencjalne ryzyko. W trakcie audytu jest ono odpowiednio brane pod uwagę. W raportach, które następnie tworzymy, opisujemy, jakie ulepszenia są potrzebne do osiągnięcia idealnie kontrolowanego procesu produkcji.

 

Na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego produkujemy magnesy trwałe, które muszą spełniać niezwykle wyśrubowane standardy jakości. W trakcie procesu produkcyjnego wiele wysiłku i czasu poświęcamy na badanie i wykonywanie pomiarów magnesów, wykorzystując w tym celu zaawansowane urządzenia pomiarowe. Te techniki pomiarowe zapewniają Ci jakość dodaną, ponieważ zapewniają oczekiwane właściwości materiału, wymiary i zachowanie magnesu trwałego w konkretnym otoczeniu roboczym i w ramach danego zestawu.

 

Pobierz nasz certyfikat VDA 6.3 w tym miejscu.

VDA.3

Certyfikat spawalniczy HDN/PED

Firma Goudsmit jest członkiem HDN tak, jak nasi niektórzy dostawcy oraz główni klienci z branży spożywczej.

HDN oznacza „Hygienic Design Network” [Sieć projektów higienicznych] oraz stanowi wspólnotę współpracujących ze sobą spółek z branży spożywczej, której zakres członków sięga od dostawców komponentów oraz integratorów systemów, aż po producentów żywności.

 

Celem HDN jest zapobieganie powstawania problemów podczas produkcji produktów spożywczych na końcu linii produkcyjnej. Można to osiągnąć tylko gdy cały łańcuch dostaw jest zaangażowany.

 

Metoda HDN zapewnia jednolitą interpretację norm i wymagań, a także praktyczne podejście do zgodności. Jakość jest gwarantowana przez system certyfikacji dla projektantów, inżynierów, spawaczy i inspektorów.


Nasi higieniczni spawacze posiadają certyfikat HDN/PED. Aby uzyskać ten certyfikat, spawacze muszą przejść test teoretyczny i praktyczny, a wszystkie spoiny podlegają badaniom rentgenowskim zgodnie z europejską dyrektywą w sprawie sprzętu ciśnieniowego (PED). Dzięki certyfikatowi HDN mogą oni spawać instalacje higieniczne i ciśnieniowe.

 

Więcej informacji można znaleźć na witrynie internetowej HDN.

hdn welding

EHEDG – konstrukcja zapewniająca higienę

Firma Goudsmit Magnetic Systems jest pierwszym dostawcą magnesów, który stał się członkiem EHEDG.

Grupa European Hygienic Engineering & Design Group to konsorcjum producentów sprzętu, grup z przemysłu spożywczego, instytucji badawczych i publicznych organów służby zdrowia.
 

Założono ją w 1989 roku, a jej głównym celem jest promowanie higieny podczas przetwarzania i pakowania żywności oraz chemikaliów.

 

Dowiedz się więcej o EHEDG

EHEDG member logo

Zgodność z rozporządzeniem REACH i dyrektywą RoHs

Firma Goudsmit Magnetics dostarcza do każdego zakątka świata magnesy, zespoły magnesów i systemy magnetyczne zgodne z dyrektywą RoHs i rozporządzeniem REACH.

REACH (EC) nr 1907/2006

Przepisy UE dotyczące chemikaliów REACH (WE) nr 1907/2007. REACH to rozporządzenie UE dotyczące rejestracji, oceny, autoryzacji i ograniczenia stosowania chemikaliów dla celów zarządzania ryzykiem.

 

Dyrektywa RoHs-3 2011/65/UE – (UE)2015/863

Dyrektywa unijna ograniczająca stosowanie substancji niebezpiecznych RoHs (WE) nr 2011/65/WE. RoHs (ang. Restriction of Hazardous Substances) to dyrektywa unijna, które celem jest ograniczenie wykorzystywania określonych substancji niebezpiecznych w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

Rohs & reach

Brainport Industries

W 2015 roku firma Goudsmit Magnetic dołączyła do Brainport Industries: jest to unikalna organizacja złożona z najnowocześniejszych dostawców z Holandii.

Jej celem jest ‘łączenie’ dostawców w łańcuchach zaawansowanych technologicznie, aby jeszcze bardziej zwiększać profesjonalizm łańcucha i powiększać konkurencyjność.

 

Członkostwo w organizacji Brainport wzmacnia pozycję dostawców i oddaje do ich dyspozycji wszystkie zasoby oraz wiedzę, których potrzebują w celu wytwarzania wysokiej jakości produktów i zapewniania jakości.

Stworzony przez organizację Brainport ‘otwarty łańcuch dostaw’ daje nam również szansę zaangażowania się w rozwój maszyn dla (nie tylko) producentów OEM — zarówno na dużo wcześniejszym etapie jaki i przez dużo dłuższy okres procesu rozwojowego.

 

Dowiedz się więcej o organizacji Brainport

brainport industries member

NAG AERO

W 2017 roku firma Goudsmit dołączyła do NAG, stowarzyszenia handlowego dla holenderskich firm działających w przemyśle rozwoju technologii w zakresie przestrzeni kosmicznej oraz lotnisk.

Członkowie uzyskują wsparcie poprzez rozwój wiedzy eksperckiej, udzielane poparcie, dostęp do rynków krajowych i międzynarodowych, jak również dzięki rozległej sieci.

 

Członkowie NAG aktywnie działają na polu konserwacji i produkcji statków powietrznych oraz rozwoju lotnisk i infrastruktury, a także usług powiązanych. Misją NAG jest ciągła optymalizacja międzynarodowej konkurencyjności holenderskiej branży lotniczej.

 

Więcej informacji: www.nag.aero

NAG Aero