Magnesy usuwają części metalowe w przemyśle chemicznym | Goudsmit Magnetics

Zastosowanie

Chemiczna i tworzywa sztuczne

Obecność drobin metalu jest przyczyną problemów w tej branży. Magnesy usuwają te cząsteczki metalu, które często są drobne i zapewniają, że podstawowe właściwości surowców pozostają nienaruszone.

Konsekwencje zanieczyszczenia metalem

Przebarwienia detergentów lub powłok w przypadku występowania rdzy. Mogą one również spowodować poważne szkody podczas przetwarzania gazu i ropy, w trakcie spalania w turbinie lub silniku.

Niepożądane drobiny metali mogą także zmienić właściwości produktu. Podobnie jak przewodność sadzy w przypadku akumulatorów.

Podczas wytwarzania tworzyw sztucznych niepożądane cząsteczki metalu zmniejszają izolację kabli.

Tych negatywnych skutków można uniknąć, stosując magnesy.

Filtry magnetyczne

Filtry magnetyczne starannie i skutecznie usuwają rdzę i niewielkie cząsteczki metalu o niskiej podatności magnetycznej. Pomagają odzyskać katalizatory ferromagnetyczne.

Zapobiega to uszkodzeniu i skutkuje znacznymi oszczędnościami. Wybór materiału dla magnesu jest szczególnie ważny. Produkt może mieć właściwości żrące i uszkodzić uszczelkę lub obudowę.

System musi także czyścić się całkowicie automatycznie i nadawać się do stosowania w procesach wysokociśnieniowych. Stworzyliśmy różne separatory magnetyczne.

Sadza

Przewodząca sadza to bardzo suchy, słabo płynący materiał, używany do akumulatorów litowo-jonowych i innych. Materiał ten może być również używany w materiałach uszczelniających i izolujących, gumie, elektrodach, farbach i powłokach.

Ważne jest, aby sadza była w 100% wolna od metali, ponieważ cząsteczki metalu w akumulatorach mogłyby wpływać na przewodność. Magnesy gwarantują podstawowe właściwości tego surowca.

Magnes oddziela metal od sadzy | Goudsmit Magnetics

Magnes oddziela metal od sadzy

Proces ciągły

Produkcja sadzy stanowi ciągły proces produkcyjny, który nie może zostać przerwany. Dlatego na przykład producenci akumulatorów litowo-jonowych umieszczają na linii produkcyjnej dwa magnesy samoczyszczące.

Podczas czyszczenia, który trwa 20 sekund, produkt po prostu przepływa przez obejście. Oznacza to, że podczas czyszczenia działa przynajmniej jeden magnes, a oba magnesy są używane w 99% przypadków.

Magnesy usuwają metalowe części w proszku sadzy do akumulatorów | Goudsmit Magnetics

Magnesy usuwają metalowe części w proszku sadzy do akumulatorów

Również produktów o słabym przepływie

Te samoczyszczące się, obrotowe magnesy usuwają cząsteczki żelaza o wielkości od 30 µm. Obrotowa konstrukcja zapewnia, że słabo płynący proszek nie gromadzi się na prętach magnetycznych i wchodzi w lepszy kontakt z materiałem, poprawiając w ten sposób wydajność separacji.

Magnesy są przeznaczone do instalacji w zsypach ze swobodnym spadkiem. Są one zgodne z wytycznymi ATEX i odporne na temperaturę 70 °C. Wyższa odporność na temperaturę jest opcjonalna.

Branża tworzyw sztucznych

Zanieczyszczenie metalem może spowodować uszkodzenie formierek wtryskowych, wytłaczarek, sit, mieszalników i młynów, matryc lub innych elementów maszyn.

Prowadzi to do obniżenia jakości i przestojów produkcyjnych.

Ręczne oddzielanie części metalowych od tworzyw sztucznych za pomocą pręta magnetycznego | Goudsmit Magnetics

Ręczne oddzielanie części metalowych od tworzyw sztucznych za pomocą pręta magnetycznego

Przyczyna zanieczyszczenia metalem

Tworzywa sztuczne są dostarczane w postaci granulatu, proszku lub wiórów. Dotyczy to zarówno surowców pochodzących z recyklingu, jak i nowo produkowanych. Nie powinny one zawierać niechcianych metali ani ciał obcych.

 

Zanieczyszczenia mogą pochodzić z różnych źródeł. Na przykład podczas przetwarzania może dojść do zużycia lub uszkodzenia parku maszynowego. Ewentualnie cząsteczki metalowe, które zostały już wymieszane w oryginalnych produktach, w surowcach pochodzących z recyklingu i nie zostały prawidłowo usunięte.

Konsekwencje zanieczyszczenia metalem

Możliwe konsekwencje zanieczyszczenia tworzyw sztucznych metalem lub ciałami obcymi to:

  • przestoje produkcyjne
  • uszkodzenie maszyn
  • odrzucenie produktu
  • niepożądane cechy – pomimo zanieczyszczenia – zatwierdzonych produktów

 

Na przykład pomyśl o zanieczyszczeniu metalem w przezroczystej butelce na wodę lub w smoczku: zanieczyszczenia mogą być niewielkie, konsekwencje mogą być katastrofalne.

Magnesy Inline usuwają metale z tworzyw sztucznych | Goudsmit Magnetics

Magnesy Inline usuwają metale z tworzyw sztucznych

Proces

Formowanie wtryskowe, wytłaczanie, odkształcanie podciśnieniowe lub ciśnieniowe oraz formowanie rotacyjne są najczęstszymi procesami stosowanymi w przypadku termoplastów lub tworzyw sztucznych. Niepożądane metalowe części w tworzywach sztucznych mogą powodować zatkanie dyszy lub otworów natryskowych.

 

Minimalne pogrubienie dyszy całkowicie zakłóca dozowanie tworzywa sztucznego, co w najgorszym scenariuszu spowoduje odrzucenie całej partii produktów. Ponadto w przypadku zablokowania producent musi zdemontować i wyczyścić zablokowaną dyszę lub – w najgorszym scenariuszu – całkowicie ją wymienić. Oznacza to kilka godzin lub więcej przestoju w produkcji.

W niektórych przypadkach zanieczyszczenie nie powoduje zablokowania wtryskiwaczy, ale poślizg pomiędzy pompą a dyszą, co powoduje uzyskanie gotowego produktu.

 

Zanieczyszczona partia jest poddawana kwarantannie w celu jej dalszego sprawdzenia. Pomaga to określić przyczynę, aby zapobiegać występowaniu takich zdarzeń w przyszłości. Oprócz dodatkowych kosztów dochodzenia, może również dojść do odrzucenia produktu lub nawet całej partii.

Separacja magnetyczna zapobiega uszkodzeniu

Filtr magnetyczny w strategicznych miejscach procesu produkcji nie tylko wykrywa zanieczyszczenia, ale natychmiast oczyszcza surowce. Zapobiega to przestojom produkcyjnym, uszkodzeniu maszyn, odrzuceniu produktu lub niepożądanym właściwościom produktu.

 

Separatory wiroprądowe firmy Goudsmit są szczególnie dobrze dostosowane do recyklingu tworzyw sztucznych, w tym butelek PET.

Potrzebujesz porady?

Nasi specjaliści chętnie Ci pomogą.

Kontakt z nami