Magnety odstraňují kovové částice v chemickém průmyslu | Goudsmit Magnetics

Aplikace

Chemický a výroby

Cizí kovové částice jsou příčinou mnoha problémů v tomto průmyslu. Magnety tyto často velmi malé kovové částice odstraňují a zajišťují zachování základních vlastností surovin.

Následky kontaminace kovy

Změna barvy detergentů nebo nátěrů, pokud je přítomna koroze. Mohou také způsobit velké škody při zpracování plynu a ropy nebo při spalování v turbíně nebo motoru.

Nežádoucí kovové částice mohou také změnit vlastnosti výrobku. Například vodivost uhlíku pro baterie.

Při výrobě plastů snižují nežádoucí kovové částice hodnotu izolačního odporu izolace kabelů.

Těmto negativním účinkům lze předejít použitím magnetů.

Magnetické filtry

Magnetické filtry precizně a účinně odstraňují korozi a malé slabě magnetické kovové částice. Pomáhají při obnově feromagnetických katalyzátorů.

Tím lze předcházet škodám a výsledkem jsou významné úspory. Zvláště důležitý je výběr materiálu magnetu. Výrobek může být žíravý a poškodit těsnění nebo kryt.

Systém musí být také zcela samočisticí a určen k použití ve vysokotlakých procesech. Pro zajištění širokého výběru jsme vyvinuli řadu různých magnetických separátorů.

Saze

Vodivé saze jsou velmi suchý materiál, který špatně proudí a používá se k výrobě lithium-iontových baterií. Tento materiál se také používá v těsnicích a izolačních materiálech, pryži, bateriích, elektrodách, nátěrových hmotách a povlacích.

Je důležité, aby saze byly 100% zbaveny kovových částic, protože kovové částice v bateriích ovlivňuji vodivost. S pomocí magnetů můžete garantovat základní vlastnosti surovin.

Magnet odděluje kov ze sazí | Goudsmit Magnetics

Magnet odděluje kov ze sazí

Kontinuální proces

Výroba sazí je kontinuálním výrobním procesem, který se nesmí přerušovat. To je důvod, proč například výrobci lithium-iontových baterií umisťují do výrobní linky dva samočisticí magnety.

Během čištění, které trvá 20 sekund, protéká produkt obtokem. To znamená, že během čištění vždy pracuje alespoň jeden magnet a 99 % času se používají oba magnety.

Magnety odstraňují kovové části ze sazí pro baterie | Goudsmit Magnetics

Magnety odstraňují kovové části ze sazí pro baterie

Také pro špatně proudící produkty

Tyto samočisticí rotační magnety odstraňují železné částice o velikosti od 30 µm. Rotační konstrukce zabraňuje hromadění špatně proudícího prášku na magnetických tyčích a zároveň zlepšuje kontakt, čímž se zvyšuje rychlost separace.

Tyto magnety jsou určeny k montáži do spádových skluzů. Splňují požadavky směrnic ATEX a odolávají teplotám do 70 °C. Vyšší tepelná odolnost je volitelná.

Průmysl výroby a zpracování plastů

Kontaminace kovy může poškodit stroje vstřikového lití, vytlačovací lisy, třídicí síta, mísicí stroje a brusky, formy, lisovací nástroje nebo jiné součásti strojů.
To má za následek snížení kvality a prostoje výroby.

Magnety brání kontaminaci kovy a odstraňují železné částice ze všech typů plastů.

Ruční separace kovových částic z plastů pomocí magnetické tyče | Goudsmit Magnetics

Ruční separace kovových částic z plastů pomocí magnetické tyče

Příčina kontaminace kovy

Plasty jsou dodávány ve formě granulátu, prášku nebo třísek. To zahrnuje recyklované i nově vyrobené suroviny. Nesmí obsahovat nežádoucí kovová nebo cizí tělesa.

 

Kontaminace může pocházet z různých zdrojů. Například opotřebení nebo poškození strojového parku během zpracování. Může také jednat o kovové částice, které byly z původních výrobků přimíchány do suroviny již při recyklaci, a nebyly odstraněny nebo nebyly odstraněny správně.

Následky kontaminace kovy

Možné následky kontaminace plastů kovy nebo cizími tělesy zahrnují:

  • výrobní prostoje,
  • poškození stroje,
  • odmítnutí výrobku,
  • nežádoucí vlastnosti výrobku – navzdory kontaminaci – schválených výrobků.

 

Zvažte kontaminaci kovy například v průhledné láhvi na vodou nebo v dětském dudlíku: Kontaminace může být nepatrná, následky však mohou být katastrofální.

Inline magnety odstraňují kovy z plastů | Goudsmit Magnetics

Inline magnety odstraňují kovy z plastů

Zpracování

Nejčastějšími způsoby zpracování plastů nebo termoplastů jsou vstřikování, protlačování a vakuové, tlakové a rotační tvarování. Nežádoucí kovové částice v plastu mohou způsobit ucpání trysky nebo vstřikovacích otvorů.

 

I minimální zúžení trysky zcela naruší dávkování plastu, což v nejhorším případě bude mít za následek zamítnutí celé série výrobků. Kromě toho musí výrobce v případě ucpání demontovat a vyčistit ucpanou trysku, nebo ji – v nejhorším případě – zcela vyměnit. To znamená několikahodinový nebo i delší prostoj výroby.

V některých případech kontaminace nezpůsobí ucpání vstřikovacích trysek, ale projde čerpadlem a tryskou a nakonec skončí v hotovém výrobku.

 

Kontaminovaná série výrobků je umístěna do karantény za účelem dalšího vyšetřování. To pomáhá určit příčinu a předejití budoucímu výskytu. Kromě dodatečných nákladů na zjištění příčiny může také dojít k odmítnutí výrobku nebo dokonce celé série výrobků.

Magnetická separace zabraňuje škodám

Magnetický filtr umístěný ve strategických místech výrobního procesu, nejenže detekuje kontaminaci, ale okamžitě čistí surovinu. Tím zabraňuje prostojům ve výrobě, poškození stroje, odmítnutí výrobku nebo nežádoucím vlastnostem výrobku.

 

Separátory neželezných kovů Goudsmit jsou obzvláště vhodné k recyklaci plastů, včetně PET lahví.

Potřebujete poradit?

Naši specialisté vám rádi pomohou.

Kontaktujte nás