Magnety pro recyklaci skla | Goudsmit Magnetics

Aplikace

Sklo a keramika

Výkonné magnetické separátory odstraňují z toku produktu železné i neželezné kovy.
Cílem je získat granulát bez obsahu kovů, který lze opětovně použít jako surovinu.

Kovové nečistoty ve skle, písku a štěrku

Sklo má dvě hlavní podoby: ploché sklo a lahvové sklo, případně obalové sklo. Ploché sklo může být při zpracování znečištěné kovy jako hliník (např. izolační sklo), senzory, konektory, výztuže automobilových oken, ocel z drátoskla nebo olovo z vitrážových panelů. Lahvové sklo může být při zpracování znečištěno ocelovými korunkovými uzávěry, hliníkovými šroubovacími uzávěry, nebo ocelovými a nerezovými držáky.

Zákazníci kladou stále větší nároky na kvalitu použitého skla jako druhotné suroviny. Recyklované sklo by proto nemělo obsahovat žádné železné či neželezné nečistoty. Chcete-li získat čistou skleněnou frakci, je nutné odstranit co nejvíce kovů. V případě minerálů, jako je písek a štěrk, je důležité odstranit železo. Po použití ve stavebních materiálech se totiž mohou objevit změny barev způsobené rzí.
 

Neželezné kovy jsou také nežádoucí. A to kvůli minimálním požadavkům na opětovné používání, které platí například pro měď a hliník. Kvůli znečištění médií keramického tryskání a slévárenského písku jsou každoročně zasílány desítky tun materiálu na skládky. Otevírá se cesta, aby mohl vzniknout nový, čistý písek.

 

Kromě vytvoření čisté suroviny je žádoucí zajistit při separaci kovů co nejmenších ztráty materiálů. Současné techniky, jako jsou senzorové separátory a detektory kovů, nejsou dostatečně selektivní a oddělují příliš mnoho hodnotného materiálu. S pomocí správných separátorů ve správném provedení umístěných v procesu na správném místě můžete dosáhnout optimálního výsledku. Ale co k tomu potřebujete? U všech materiálů, které projdou separačním systémem, je nutné brát v úvahu jejich abrazivitu.

Čisté tříděné recyklované skleněné střepy | Goudsmit Magnetics

Čisté tříděné recyklované skleněné střepy

Robustní magnetické separátory s vyměnitelnými díly odolnými proti opotřebení.

V průběhu separace kovů ze skleněných, minerálních a keramických materiálů je důležitá odolnost stroje vůči abrazivní povaze materiálu. Tohle je jediný způsob, jak dosáhnout vysoké provozuschopnosti a nízkých nákladů na údržbu.

Do separačního systému můžeme poskytnout vibrační podavač s vrstvou PU nebo vyměnitelnou deskou z manganu odolnou proti opotřebení. To zaručuje delší životnost a nízkonákladovou údržbu.

Manganové plechy pro magnetický bubnový sepátor | Goudsmit Magnetics

Manganové plechy pro magnetický bubnový sepátor

Totéž můžeme dodat pro bubnové magnetické separátory: plášť z manganové oceli. Takto získáte snadno vyměnitelný plášť, abyste nemuseli měnit celý buben. Ušetříte čas i peníze. Z manganu dokážeme vyrobit také další součásti strojů, jako jsou skluzy a separační desky.

Separační deska z manganové oceli pro Eddy Current separátor | Goudsmit Magnetics

Separační deska z manganové oceli pro Eddy Current separátor

Spolehlivé magnetické separátory pro separaci hrubé frakce železných kovů

Hrubé a obnažené železné kovy větší než 1 mm lze ze skla, písku či štěrku snadno separovat pomocí magnetických závěsných separátorů. Tyto stroje jsou k dispozici s permanentními magnety nebo elektromagnetické. Permanentní magnety jsou při zpracovávání skla, písku a štěrku často preferovány pro svou spolehlivost a nižší provozní náklady.
 

Permanentní závěsné magnety se snadno a rychle instalují nad pásový dopravník a nevyžadují výrazné úpravy výrobní linky. Díky tomu jsou tyto stroje perfektní jako první, snadno realizovatelný krok separace pro odstranění kovů z toků skla, písku a štěrku při minimální ztrátě produktu.

Neodymový závěsný magnetický separátor pro separaci železných částic ze skla | Goudsmit Magnetics

Neodymový závěsný magnetický separátor pro separaci železných částic ze skla

Přesná separace malých a zapouzdřených železných částic

Toky skla, písku a štěrku obsahují mnoho typů železných částic. Liší se převážně ve složení, tvaru a tloušťce. Magnetický separátor se volí podle rozměrů a složení částic. Společnost Goudsmit dodává bubnové separátory či magnetické válce pro velmi účinné odželeznění malých či těžko oddělitelných materiálů, jako je drátosklo.
 

Magnetické válce jsou vzájemně vyměnitelné s válcem pro zpětný chod (kus za kus) ve vaší stávající lince, ale lze je zakoupit také jako kompletní systému. Abyste dosáhli optimální tloušťky vrstvy, rychlosti pásu a kapacity, je důležité instalaci provést v dostatečné pracovní šířce. Takto vždy dosáhnete požadované čistoty. Úpravou rychlosti pásu nebo bubnu a oddělovací přepážky dosáhnete optimální separace železných částic.

Bubnový magnetický separátor pro oddělování malých železných částic ze skleněného prášku | Goudsmit Magnetics

Bubnový magnetický separátor pro oddělování malých železných částic ze skleněného prášku

Separují přesně velmi malé kovové částice a slabě magnetické materiály.

Malé železné částice – často kulaté a menší než 1 mm – se obtížně separují. Stejně je tomu také v případě nerezových částic, protože jsou jen slabě magnetické. Speciálně pro tento produkt společnost Goudsmit vyvinula velmi silný magnetický válec s vysokou intenzitou. Tento magnetický systém je tak silný, že dokáže dokonce odstranit částice skla, písku a štěrku. Ty obsahují jen malé zapouzdřené železné částice. Tento systém často používáme při zpracování skla, písku a štěrku, protože je odolný proti oděru a přináší přesné výsledky s jemnými železnými a slabě magnetickými částicemi.

 

S tímto strojem můžete také odstraňovat lehké železité rušivé látky, jako jsou organické zbytky, které se po dlouhou dobu nacházely v půdě. S pomocí této techniky lze také vylepšit média keramického tryskání či slévárenský písek. Také umožňuje separaci velkého množství nerezových a velmi jemných železných částic. To snižuje míru znečištění natolik, že je možné opětovné použití materiálu.

Účinek vysokointenzitní technologie je často překvapující. Abyste měli jistotu ohledně konečného výsledku, jsme schopni pro vás provést testování předem.

Eddy Current separátor pro separaci neželezných kovů ze skla | Goudsmit Magnetics

Eddy Current separátor pro separaci neželezných kovů ze skla

Separace neželezných kovů s minimální ztrátou materiálu

Separátory nemagnetických kovů často používáme při recyklaci skla, písku a štěrku, protože dokáží selektivně odstraňovat neželezné kovy. Na rozdíl od senzorových separátorů a detektorů kovů separují pouze zapouzdřené a volné kovy. To zaručuje minimální ztrátu materiálu a zachování čisté druhotné suroviny.

 

Technologie vířivých proudů umožňuje separovat neželezné kovy jako směs kovů ze skla, písku a štěrku. Směs kovů je složena například z hliníku, mědi, zinku, mosaze a nerezové oceli. Abyste mohli svůj tok materiálů používat jako druhotnou surovinu, je nezbytné, abyste tyto kovy odstranili.

 

Proto společnost Goudsmit nabízí dva typy systémů na principu vířivých proudů se speciálními možnostmi zpracování skla, písku a štěrku. Pokud se jedná o frakce materiálu o velikosti 5–20+ mm, doporučujeme stroj 22HI EddyXpert. Pokud jsou částice menší, tedy 0–10+ mm, doporučujeme výkonný stroj 38HI EddyFines, který nemá konkurenci.

Následující se vztahuje na separátory neželezných kovů Čím je materiál sušší, tím snáze lze kovy separovat. A čím jemnější se frakce stanou, tím je separace neželezných kovů obtížnější. Čistota koncového produktu se odvíjí od tvaru částic skla, písku či štěrku a tloušťky vrstvy.

 

Tento systém vybavený technologií vířivého proudu je nejlepší na odstraňování olova. Výrazně zvyšuje kvalitu skla po přetavení.

 

Odstranění hliníku z písku a štěrku umožňuje opětovné použití v betonářství a snižuje používání neutralizačních chemikálií. Odstranění mědi z písku a štěrku mimo jiné dostačuje k tomu, aby bylo surový materiál možné volně používat. Lze také vylepšit média pro keramické tryskání, slévárenský písek či posypovou sůl. Tato technika omezuje množství neželezných částic a umožňuje oběhové použití materiálu.

Když recyklujete solární panely s pomocí výše uvedených technik, můžete také odstranit kovové konektory a podpěry.

Separátor neželezných kovů pro recyklaci skla | Goudsmit Magnetics

Separátor neželezných kovů pro recyklaci skla

Poradenství šité na míru: ten správný separátor na správném místě

Ve společnosti Goudsmit usilujeme o optimální účinnost separace. Toho lze dosáhnout s pomocí různých magnetických řešení v posloupnosti, případně kombinací různých technik separace. Například kombinace magnetů s detektory kovů či senzorových separátorů. Pokud magnetická technologie nestačí, řekneme vám to.

 

Každý tok materiálu je jiný, ale konečným výsledkem každého kroku procesu je čistější konečný materiál. Abyste stanovili vlastnosti svého materiálu, rádi bychom vás pozvali do našeho rozsáhlého testovacího centra ve Waalre. Praktické testy vám i nám poskytnou rychlý přehled o tom, která technika pro vás bude ta správná. Po provedení analýzy vám poradíme, navrhneme vhodný separátor na vhodné místo, abyste dosáhli optimální účinnosti separace.

Potřebujete poradit?

Naši odborníci vám rádi pomohou.

Kontaktujte nás