Working width

Weight

EddyFines – separátory nemagnetických kovů

Pokročilá technologie a vysoký výkon. Vybaveno magnetickým válcem separátoru nemagnetických kovů s 38 póly HI pro separaci malých a těžkých neželezných částic.

 • 3500 gauss na povrchu dopravníkového pásu
 • Separují neželezné částice od 2 do 10+ mm
 • Excentrické nastavitelné magnetické pole
 • Kombinovaný je možné oddělit železné a neželezné
 • Pro šířku pásu 800 až 1500 mm
Filtrujte produkty

EddyFines – příklady Společnost Goudsmit nabízí různé typy separátorů neželezných kovů, které splní vaše požadavky. Níže jsou uvedeny další konfigurace.

Hledáte jiný typ? Neváhejte se obrátit na prodejce ve vaší oblasti.

3 variants
Product variant

Working width : 800 mm

Cena na vyžádání

REC-08-E38HI-N-N-FMS-PU-R
Číslo výrobku E0136808
Skladem 0
Non-ferromagnetic particle size that can be caught 0-10+ mm
Více informací..
 • Specifikace
 • Příslušenství
 • Náhradní díly
 • Videa
 • Ke stažení
 • Žádost o nabídku nebo objednávka
Product variant

Working width : 800 mm

Cena na vyžádání

REC-08-E38HI-N-MAB-FMS-PU-R
Číslo výrobku E0136839
Skladem 0
Non-ferromagnetic particle size that can be caught 0-10+ mm
Více informací..
 • Specifikace
 • Příslušenství
 • Náhradní díly
 • Videa
 • Ke stažení
 • Žádost o nabídku nebo objednávka
Product variant

Working width : 1500 mm

Cena na vyžádání

REC-15-E38HI-F-C20-FMS-PU-R
Číslo výrobku E0139716
Skladem 0
Non-ferromagnetic particle size that can be caught 0-10+ mm
Více informací..
 • Specifikace
 • Příslušenství
 • Náhradní díly
 • Videa
 • Ke stažení
 • Žádost o nabídku nebo objednávka

Použití

Čistí velké toky sypkých materiálů a/nebo separují neželezné kovy pro další použití. Magnetické separátory nemagnetických materiálů mají mnoho použití. Poradí si s velkými objemy, protože dopravníkový pás separuje a odnáší neželezné kovy nepřetržitě a plně automaticky.

 

Důležitým faktorem pro dobrou separaci je rovnoměrný tok materiálu dodávaného např. vibračním podavačem nebo dopravníkovým pásem. To vede k rovnoměrné distribuci na pásu, takže materiál dorazí jako jednolitá vrstva. To znamená, že tloušťka podávané vrstvy je asi stejně silná jako největší část, a proto žádné kusy neleží na sobě. To je zvláště důležité u menších frakcí. Separátory Goudsmit jsou odolně sestrojeny tak, aby mohly zůstat neustále v provozu i v těch nejnáročnějších aplikacích, jako je zpracování strusky ze spalování.

 

Použití EddyFines 38HI zahrnuje:

 • obnova neželezných kovů ze strusky ze spaloven odpadu
 • obnova drahých kovů ze šrotu nebo elektronického odpadu
 • recyklace zbytků z odlévání při lití kovů
 • eliminace jemného hliníku pro recyklaci skla
 • odstranění nečistot z recyklovaného plastu za účelem ochrany strojů na vstřikové lití

 

Odstraňujte částice neželezných kovů pomocí Eddy Curent separátoru | Goudsmit Magnetics

Separace kovů

Materiál

Některé neželezné kovy se separují snadněji než ostatní. Souvisí to s fyzikálními vlastnostmi. V této tabulce jsou neželezné kovy rozděleny podle tří hledisek. V prvním sloupci je uvedena elektrická vodivost materiálu: jak snadno materiál vede elektřinu. Druhý sloupec uvádí hustotu materiálu. To je důležité kvůli účinku gravitace na vyvržený kus kovu. Síly vířivých proudů vytvářené magnetickým válcem separátoru nemagnetických kovů musí tyto síly překonat. Poslední sloupec uvádí poměr mezi těmito dvěma faktory. Čím vyšší je elektrická vodivost a nižší hustota, tím lépe lze materiál separovat metodou vířivého proudu.

 

Velikost a tvar

Velikost frakce (tj. velikost částic v toku materiálu) je také velmi důležitým faktorem pro dosažení dobré separace. Vířivé proudy indukují odpudivé síly v kusu kovu, což způsobuje, že je zachycen s určitou trajektorií. Ve výsledku mají neželezné kovy různou trajektorii zachycení než jiné zbytky a inertní materiály v toku produktu. To má nakonec za následek „řadu trajektorií“ pro inertní a neželezný materiál. Čím větší je objem, tím více široce jsou „odděleny“ trajektorie vyvržení kusů inertního materiálu a neželezných kovových předmětů stejného objemu. Proto je jednodušší separovat hliníkové plechovky než malé měděné dráty.

 

Velikost hraje svou roli stejně jako tvar. Například kulička má nižší odpor vzduchu než změť měděného drátu nebo zahnutý kus plechu.

Stupeň separace neželezných kovů | Goudsmit Magnetics

Konstrukce

Pásový dopravník

Náš separátor EddyFines je vybaven dopravníkovými pásy z PU, tloušťky 2,4 mm. Mají delší životnost, než méně trvanlivé (levnější) pásové dopravníky z PVC, které často používá naše konkurence.

 

Kluzné desky

Neželezné kovy budou odděleny lépe, když jsou stále umístěny v bodě separace magnetického válce separátoru neželezných kovů. Z tohoto důvodu se přepravní pás opírá o kluzné desky z nerezové oceli, které zajišťují rovnou a stabilní přepravu materiálu. Konkurence využívá podpěrné válečky pásového dopravníku, které materiál natřásají a mají tak negativní vliv na separaci. Rovněž vyžadují další údržbu stroje, protože je třeba měnit ložiska podpěrných válců.

 

Integrovaný bubnový motor

Integrovaný bubnový motor zajišťuje pohon pro dopravníkový pás. Poskytuje kompaktní konstrukci, protože ze zadní strany stroje nevyčnívá žádný motor. Tento bubnový motor má ochranné krytí IP66, takže je dobře chráněn proti prachu a vlhkosti. To znamená, že motor je prakticky bezúdržbový, což přispívá k tomu, že jde o odolný a uživatelsky přívětivý stroj. Skutečnost, kterou vaši operátoři jistě ocení.

 Oddělovač vířivých proudů typu EddyXpert | Goudsmit Magnetics

Princip fungování magnetického separátoru nemagnetických materiálů

Magnetické separátory neželezných kovů mají systém dopravníkových pásů s vysokorychlostním magnetickým rotorem na konci. Rychlost otáčení magnetů vytváří indukční pole, čímž se vytváří rychle se měnící magnetické pole (viz animace). Separace je založena na principu, že každá elektricky vodivá částice umístěná v měnícím se magnetickém poli je dočasně zmagnetizována.

 

Jednoduše řečeno: na krátkou chvíli se všechny kovy, které procházejí přes magnetický válec separátoru nemagnetických kovů, zmagnetizují, což způsobí jejich vyvržení. To nám umožňuje separovat velký počet neželezných kovů a jejich slitin, včetně hliníku, mědi a mosazi.

EddyFines bez podávacího modulu Vyberte si vlastní podávací zařízení a vytvořte uspořádaný rozvod materiálů pro separaci nemagnetických kovů.

2 variants
Product variant

Working width : 800 mm

Cena na vyžádání

REC-08-E38HI-N-N-FMS-PU-R
Číslo výrobku E0136808
Skladem 0
Non-ferromagnetic particle size that can be caught 0-10+ mm
Více informací..
 • Specifikace
 • Příslušenství
 • Náhradní díly
 • Videa
 • Ke stažení
 • Žádost o nabídku nebo objednávka
Product variant

Working width : 1500 mm

Cena na vyžádání

REC-15-E38HI-N-N-FMS-PU-R
Číslo výrobku E0136823
Skladem 0
Non-ferromagnetic particle size that can be caught 0-10+ mm
Více informací..
 • Specifikace
 • Příslušenství
 • Náhradní díly
 • Videa
 • Ke stažení
 • Žádost o nabídku nebo objednávka

Hustota toku

EddyFines se zaměřuje na separaci nejobtížnějších částic. Jedná se malé částice 0–10+ mm a kovy, které jsou relativně těžké, tzv. těžké neželezné (HNF), například měď, zlato, stříbro a paládium.

 

EddyFines je jedinečný díky extra velkému magnetickému válci s 38 póly HI pro separaci nemagnetických kovů, který je v současnosti největší na trhu. Je extrémně výkonný, takže dokáže „vyvrhnout“ i ty nejmenší částice o průměru pouhých 0,5 mm. Výsledek: 3 500 gaussů na 2,4 mm silném pásu, viz tabulka vpravo pro porovnání s konkurencí. Velký rotor nám umožňuje využít více párů magnetických polí a magnetického objemu, což má za následek čistou separaci jemných neželezných částic.

 

Vzhledem k tomu, že se zařízení EddyFines zaměřuje na menší neželezné částice, často se umísťuje na konec stroje nebo výrobní linky. Tento stroj se také často používá jako součást kaskády separátorů nemagnetických kovů Eddy. Například, EddyXpert s 22 póly HI lze použít pro střední frakci, po které EddyFines separuje jemnou frakci neželezných kovů. Tyto konfigurace poskytují výrazně vyšší vydatnost separace.

Separátor nemagnetických kovů pro vedení toku | Goudsmit Magnetics

Podávací modul

Funkcí podávacího segmentu je rovnoměrné podávání materiálu v rovnoměrné vrstvě. Dobré podávání materiálu je velmi důležité pro separování neželezných kovů. Pokud na nekovových částicích leží jiný materiál, je obtížnější jej vyvrhnout přes přepážku. V závislosti na toku materiálu lze vybrat z různých podávacích modulů:

 

Vibrační podavač

Vibrační podavač je nejčastější volbou. Přivádí tok materiálu do magnetického separátoru neželezných kovů v rovnoměrné vrstvě (tj. rovnoměrně rozložený na šířku). Pokud tok materiálu přesto obsahuje železné částice, lze rozšířit vibrační podavač tak, aby obsahoval deferizační modul, například bubnový separátor. To způsobuje, že materiál padá do bubnu rovnoměrně a feromagnetické částice jsou separovány. Zbytek toku materiálu (včetně neželezných kovů) se pohybuje po dopravníkovém pásu prostřední jednotky. U bubnového separátoru existuje možnost výběru magnetické síly, aby bylo možné vždy zaručit optimální separaci.

Modul vibračního podavače není vhodný pro strusku ze spaloven, protože cementový materiál je lepivý.

 

Modul pásového dopravníku

Do modulu pásového dopravníku je zabudován magnetický válec. To zajišťuje účinné odstranění kusů železitého kovu, které ještě zbývají v toku materiálu. Magnetický válec může být opatřen různými typy (silami) magnetu. To vždy zaručuje nejlepší řešení pro tok vašeho materiálu.

Jednou z výhod modulu pásového dopravníku je možnost nezávislého nastavení rychlosti. To je zásadní pro nastavení separace železných kovů. Další výhodou je zabudovaná škrabka dopravníkového pásu, která průběžně odstraňuje z pásu lepkavé materiály, například těžký popel. Poznámka: pro distribuci materiálu je zapotřebí další rozdělovací pás s „rozdělovači materiálu“.

Feritový závěsný magnetický separátor pro recyklaci šrotu | Goudsmit Magnetics

Separační deska / rozdělovač

Pro konečnou separaci dvou toků materiálu umísťujeme separační desku mezi proud inertního a proud neželezného materiálu. Části separační desky, které jsou v kontaktu s materiálem, jsou vyrobeny z manganové oceli. Tento materiál je samotvrdnoucí, aby bylo dosaženo dlouhé životnosti.

 

Existují různé typy zakončení a desek pro zajištění maximální separace nebo čistoty toku materiálu.

 

Deska z manganové ocele

Tato deska se často používá v tocích abrazivních materiálů, například strusky ze spaloven a kovového odpadu. Hrot je velmi ostrý, aby zajišťoval přesnou separaci. Manganová ocel je samotvrdnoucí materiál, takže hrot zůstává dlouho ostrý.

 

Deska Trespa pro jemný materiál

Tato deska se často používá v tocích lehkých materiálů, které nemají velký dopad na hrot, například: vločky PET nebo gumové granuláty. Deska je rovněž ostrá, ale hlavní výhodou je, že tento materiál je nevodivý. Z tohoto důvodu lze bod separace nastavit skutečně blízko střídavého magnetického pole pro separování nemagnetických kovů, aniž by docházelo k zahřívání. To vytváří ëstupeň separace pro tyto toky materiálu.

Separační deska z manganové oceli pro Eddy Current separátor | Goudsmit Magnetics

EddyFines s vibračním podavačem Vibrační podavače jsou vhodné pro distribuci a rozprostírání suchých, nelepkavých materiálů. Vibrační podavače Goudsmit jsou vyrobeny v manganové oceli, která jim dodává dlouhou životnost.

2 variants
Product variant

Working width : 800 mm

Cena na vyžádání

REC-08-E38HI-N-MAB-FMS-PU-R
Číslo výrobku E0136839
Skladem 0
Non-ferromagnetic particle size that can be caught 0-10+ mm
Více informací..
 • Specifikace
 • Příslušenství
 • Náhradní díly
 • Videa
 • Ke stažení
 • Žádost o nabídku nebo objednávka
Product variant

Working width : 1500 mm

Cena na vyžádání

REC-15-E38HI-N-MAB-FMS-PU-R
Číslo výrobku E0136908
Skladem 0
Non-ferromagnetic particle size that can be caught 0-10+ mm
Více informací..
 • Specifikace
 • Příslušenství
 • Náhradní díly
 • Videa
 • Ke stažení
 • Žádost o nabídku nebo objednávka

EddyFines s podavačem pásového dopravníku Modul pásového dopravníku je vhodný pro toky vlhkých materiálů, protože se průběžně čistí škrabkou dopravníkového pásu. Tento modul může být vybaven integrovaným magnetickým válcem pro separování železitých kovů. Rychlost přepravníku je možné variabilně přizpůsobit separaci.

1 variants
Product variant

Working width : 1500 mm

Cena na vyžádání

REC-15-E38HI-F-C20-FMS-PU-R
Číslo výrobku E0139716
Skladem 0
Non-ferromagnetic particle size that can be caught 0-10+ mm
Více informací..
 • Specifikace
 • Příslušenství
 • Náhradní díly
 • Videa
 • Ke stažení
 • Žádost o nabídku nebo objednávka

Přidáno

Produktový klíč:
Číslo výrobku:
Počet:

Jejda!

Něco se pokazilo: produkt nelze přidat do nákupního košíku. Zkuste to prosím znovu!

Cena na vyžádání

Cena na vyžádání

* Tuto položku můžeme dodat do {0}. Budeme vás informovat o přesném termínu dodání.
Minimální množství objednávky Cena za jednotku Procento slevy