Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Goudsmit Magnetics Groep B.V.

Toto je prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti s ručením omezeným Goudsmit Magnetics Groep B.V. se sídlem zapsaným v obchodním rejstříku na adrese 5582 HA Waalre, Petunialaan 19, vlastníka webových stránek: www.goudsmitmagnets.com

Společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V. je přesvědčena, že ochrana soukromí návštěvníků jejích webových stránek je velmi důležitá pro vykonávání jejích obchodních aktivit a poskytování služeb.

 

Společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V. přikládá velkou důležitost zajištění řádného, pečlivého a důvěrného zacházení s osobními údaji poskytovanými uživateli webových stránek a jejich zpracování, spravování a zabezpečení. Společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V. dodržuje požadavky zákona na ochranu osobních údajů (Wbp) ve všech těchto záležitostech.

 

Poskytnutím osobních údajů společnosti Goudsmit Magnetics Groep B.V. prostřednictvím webových stránek se má za to, že uživatel vyjádřil souhlas s jejich zpracováním v souladu s tímto prohlášením o ochraně osobních údajů.


Zpracování osobních údajů
Jako součást poskytovaných služeb, když si jako návštěvník webových stránek vyžádáte informace, objednáte výrobky nebo služby, přihlásíte se k odběru newsletteru, položíte dotaz, zašlete komentář nebo návrh či jinak kontaktujete společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V., získá společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V. vaše osobní údaje, včetně: křestního jména a příjmení, adresy, e-mailové adresy a telefonního čísla (mobilního telefonního čísla).

 

Společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V. může také případně získat určité osobní údaje prostřednictvím souborů cookie, které používáme.

Společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V. zpracovává získané osobní údaje pro účely, pro které byly poskytnuty, konkrétně k přípravě a/nebo realizaci smlouvy, zpracování žádosti o informace o službách a/nebo výrobcích, zpracování objednávky, zaslání katalogu nebo nabídky, vytvoření osobního účtu nebo zaslání odpovědi na dotaz, komentář nebo návrh.

 

Kromě toho společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V. používá osobní údaje ke zdokonalování svých služeb a informování svých zákazníků o svých aktivitách, výrobcích (novinkách) a službách. Společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V. vynakládá veškeré úsilí pro zajištění vašich preferencí.

 

Odhlášení odběru
Pokud si nepřejete (chcete ukončit) zasílání nabídek či informací od společnosti Goudsmit Magnetics Groep B.V., můžete nás o tom kdykoli informovat zasláním dopisu na adresu Goudsmit Magnetics Groep B.V., PO Box 18, 5580 AA Waalre, Nizozemsko nebo zasláním e-mailu na adresu info@goudsmitmagnets.com.

 

Společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V. poskytuje získané osobní údaje pouze dvěma partnerům za účelem poskytování vlastních služeb. Jedná se o partnera, který nám pomáhá s rozesíláním e-mailů zákazníkům, a smluvního partnera, který provádí úvěrové kontroly (u objednávek překračujících určitou částku).

 

Tito partneři mají zakázáno používat tyto osobní údaje pro své vlastní účely. Co se týká osobních údajů, které může společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V. získat prostřednictvím Google (Universal) Analytics, zpracovává tyto údaje společnost Google a může je také využívat pro své vlastní účely, zatím účelem se společnost Google zavázala přijmout opatření zajišťující jejich důvěrnost a zabezpečení.

 


Práva uživatele
Pokud chcete vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů nebo si přejete zkontrolovat, chránit, přidat nebo opravit tyto údaje, můžete kontaktovat společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V. Osobní údaje budou na základě vaší žádosti vymazány. Výše uvedená práva na vznesení námitky, provedení kontroly, ochrany, doplnění, opravy nebo odstranění mohou být uplatněna buďto online (prostřednictvím adresy info@goudsmitmagnets.com), nebo na fyzické adrese společnosti Goudsmit Magnetics Groep B.V. a žádosti v tomto smyslu budou společností Goudsmit Magnetics Groep B.V. bezodkladně zpracovány.

 

 

Doba uchovávání
Vaše osobní údaje ve formě, která umožňuje vaši identifikaci, nebudou uchovávány déle, než je nezbytně nutné k dosažení účelů popsaných výše, pokud se na ně nevztahuje zákonem nařízená doba uchovávání.

 

 

Zabezpečení
Společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V. vyvíjí veškeré možné úsilí, přijímá příslušná technická a organizační opatření k ochraně osobních údajů před ztrátou nebo jakoukoli formou neoprávněného či nezákonného zpracování. Osobní údaje jsou chráněny firewallem mezi internetovou sítí a webovou stránkou společnosti Goudsmit Magnetics Groep B.V. a firewallem na serveru společnosti.

 

 

Odpovědnost
Společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V. nepřijímá žádnou odpovědnost za škody, přímé či nepřímé, týkající se nakládání, zpracování, správy nebo zabezpečení osobních údajů, včetně jejich zneužití, nesprávného zpracování, ztráty nebo zveřejnění. 

 

Toto vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V. uzavře smlouvu s fyzickou osobou jinak než při výkonu povolání nebo podnikání („zákazník“).

 

 

Odkazy na jiné webové stránky
Na webových stránkách společnosti Goudsmit Magnetics Groep B.V. je řada odkazů na jiné webové stránky. Přestože byly tyto webové stránky pečlivě vybrány, společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V. neodpovídá za způsob, jakým tyto organizace nakládají s vašimi osobními údaji. Z tohoto důvodu vám výslovně doporučujeme přečíst si také prohlášení o ochraně osobních údajů na těchto webových stránkách. Společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V. nepřebírá žádnou odpovědnost za škody, které jsou důsledkem, a to i zčásti, zpracování, správy a/nebo ochrany v souvislosti s těmito jinými webovými stránkami.

 

 

Změny
Společnost Goudsmit Magnetics Groep B.V. si vyhrazuje právo na provádění změn a/nebo úprav v tomto prohlášení o ochraně osobních údajů. Jakékoli změny a/nebo úpravy budou společností Goudsmit Magnetics Groep B.V. zveřejněny na jejích webových stránkách. Z tohoto důvodu se pravidelně seznamujte s obsahem prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Goudsmit Magnetics Groep B.V.

 

Dotazy
Máte-li jakékoli dotazy nebo připomínky ohledně zásad ochrany osobních údajů společnosti Goudsmit Magnetics Groep B.V., můžete nám je zaslat písemně na emailovou adresu info@goudsmitmagnets.com nebo poštou na adresu Goudsmit Magnetics Groep B.V., PO Box 18 5580 AA Waalre.

Aktuální prohlášení o ochraně osobních údajů bylo naposledy aktualizováno dne 19. října 2016.

 

Soubory cookie

Vše, co chcete vědět o našich souborech cookie