Recyklace šrotu pomocí magnetů | Goudsmit Magnetics

Aplikace

Šrot

Robustní magnetické separátory efektivně oddělují železné a neželezné kovy z toků šrotu. Takto okamžitě získáte maximální množství obchodovatelného kvalitního kovu.

Ztráta cenných kovů při recyklaci v průběhu drcení

K recyklaci jsou drceny automobily (drcený odpad z automobilů (ASR) a SLF), elektrický a elektronický odpad, hnědé a bílé zboží, elektromotory, transformátory a hliníkové stavební materiály. Díky tomu vždy vzniká směs kovů, plastů, dřeva a skla. Na první pohled by se mohlo zdát, že separace a následný prodej železa jsou jednoduché. Ve skutečnosti je to však mnohem složitější: železo není dostatečně čisté a k tomu vzniká obrovské množství odpadu. Železné částice obsahují příliš vysoký obsah mědi a v odpadu zůstává další množství hodnotných materiálů. Také již koncentrované toky kovových materiálů často stále obsahují kontaminované kovy a nekovy. Ty je před tavením nutné odstranit.

Manipulace se šrotem v recyklačním závodě | Goudsmit Magnetics

Manipulace se šrotem v recyklačním závodě

Obchodovatelné železné frakce pomocí speciálních magnetických separátorů

Abyste dosáhli konečného výsledku, je zásadní zkombinovat správný magnetický separátor s různými kroky zpracování. Z vlastní zkušenosti víme, jak se toky materiálu chovají. Díky těmto znalostem a naší průlomové technologii magnetů získáte obchodovatelné železné frakce. Konkrétní magnetický separátor přizpůsobíme kvalitě a množství získatelných kovů. To vede k optimální separaci a také k:

 • lepší oběhovosti;
 • nižšímu ekologickému dopadu (uhlíková stopa);
 • menšímu množství odpadu k uložení.

 

Spolu se správnými technikami separace dle hustoty naše magnety také zbavují smíšené toky kovových materiálů kontaminovaných kovů a nekovů, které je před tavením nutné odstranit. Například pro opětovné zpracování neželezných směsí ze spodního popele ze spalování.

Pro další zpracování železných částic, které se uvolňují během odželeznění výše zmíněných kovových směsí, si vás dovolujeme odkázat na separátor železných kovů Ta-Po. Byl navržen společně se společností Goudsmit pro tento konkrétní účel.

TA-PO 1000 mm | Goudsmit Magnetics

TA-PO 1000 mm

Magnetické separátory pro selektivní separaci hrubých železných kovů

Hrubé a odhalené železné kovy větší než 1 mm lze z kovové směsi snadno separovat pomocí permanentních nebo elektromagnetických závěsných separátorů. V případě vyšších vrstev se upřednostňují elektromagnetické závěsné separátory. V případě dalšího zpracování v menších objemech jsou nákladově efektivnější permanentní magnety.
 

Permanentní závěsné magnety se snadno a rychle instalují nad pásový dopravník a nevyžadují téměř žádné úpravy výrobní linky. Díky tomu jsou tyto stroje ideální jako první krok separace, aby tok drceného materiálu by zbavený kovů. Tyto magnety se tedy často umisťují přímo za drtič.

Feritový závěsný magnetický separátor pro recyklaci šrotu | Goudsmit Magnetics

Feritový závěsný magnetický separátor pro recyklaci šrotu

Přesná separace malých a zapouzdřených železných částic

Magnetické válce a bubnové separátory disponují různou silou a nabízí různé hloubky pole pro ještě přesnější odželeznění různých materiálů. Podle typu materiálu mají na materiál každý svůj vlastní vliv. Chcete-li stanovit ten nejvhodnější magnetický systém, je důležité zvážit následné kroky. Někdy je lepší zvolit lehčí magnet, aby tok materiálu neztratil příliš mnoho hodnotných kovů. V ostatních situacích silnější magnet zaručí odstranění veškerého železa, aby mohly následující kroky procesu optimálně pokračovat.

Jemná frakce směsi kovů | Goudsmit Magnetics

Jemná frakce směsi kovů

Snadné vylepšení toků kovu s pomocí extrémní magnetické síly

Často jsou přítomny také velmi malé železné částice z opotřebení samotné instalace. Tyto částice, stejně jako mnoho dalších typů slabě magnetického materiálu, lze separovat systémy s magnetem velmi silné konfigurace. Jedním z příkladů je separace oceli a nerezové oceli z granulí mědi. Společnost Goudsmit nabízí magnetické válce s vysokou intenzitou, které lze ihned použít a které vám pomohou snadno dostat co nejvíce kovů z toku materiálu.

Vysokogradientní magnetický separátor pro obohacování mědi | Goudsmit Magnetics

Vysokogradientní magnetický separátor pro obohacování mědi

Odstranění neželezných kovů s minimální ztrátou materiálu

V závodech na zpracování kovů často používáme separátory nemagnetických kovů, protože jsou velmi účinné z hlediska selektivity a kapacity. Výsledek je:

 • minimální ztráta kovu;
 • vysoká výrobní kapacita;
 • méně odpadu k likvidaci.


Takto se vaše investice rychle sama splatí.

Technologie vířivých proudů umožňuje extrahovat neželezné kovy jako směs kovů ze smíšených toků. Směs kovů může obsahovat:

 • hliník
 • měď
 • zinek
 • mosaz
 • hořčík
 • nerezová ocel
   

Společnost Goudsmit nabízí několik typů separátorů nemagnetických kovů, které lze snadno zkombinovat s různými druhy odželezňovacích modulů.

22HI EddyXpert s bubnovým magnetickým separátorem před modulem pro odželeznění | Goudsmit Magnetics

22HI EddyXpert s bubnovým magnetickým separátorem před modulem pro odželeznění

Poradenství šité na míru: ten správný separátor na správném místě

Ve společnosti Goudsmit usilujeme o optimální účinnost separace, a to buď posloupností různých magnetických řešení, nebo zkombinováním různých technik separace. Například magnety v kombinaci s různými typy těžké/lehké separace (separace podle hustoty) a senzorovými separačními technikami. Zda je magnetická technologie dostačující, prokáže předběžné testování. Pokud dostačující není, dáme vám včas vědět.

Každý tok materiálu je jiný, ale konečným výsledkem každého kroku procesu je čistější konečný materiál a tudíž růst hodnoty. Vlastnosti vašeho materiálu určíme v našem rozsáhlém testovacím centru. Praktické testy vám i nám poskytnou rychlý přehled o tom, která technika pro vás bude ta správná. Po provedení analýzy vám rádi poradíme, který separátor nainstalovat na které místo. Takto vždy dosáhnete té nejvyšší možné účinnosti separace.

Potřebujete poradit?

Naši odborníci vám rádi pomohou.

Kontaktujte nás