Demagnetizace

Demagnetizace | Goudsmit Magnetics

Nežádoucí magnetismus stojí čas a peníze. Přitahuje nečistoty, prach nebo adhezivní materiály, snižuje kvalitu koncových výrobků a způsobuje výrobní prostoje. Demagnetizační systémy odstraňují zbytkový magnetismus nebo ho snižují na neškodnou úroveň. Snižují opotřebení ložisek, umožňují opětovné svařování a zabraňují chybám měření.
Dodáváme demagnetizační systémy a také nabízíme demagnetizaci vašich výrobků na místě.

 • Projekce, výroba a služby
 • Podle vašich požadavků
 • Vlastní zkušebna
 • 60 let praxe
 • Kvalita a spolehlivost
Přečtěte si více Číst méně arrow

Proč demagnetizovat?

Následky zbytkového magnetismu mohou být žádoucí, problematické nebo dokonce velmi nákladné. Matice, která se přichytí na konec šroubováku, je praktické použití. Přichycení dvou produktů ve formě k sobě je nežádoucí situace; dojde k přerušení výroby a to stojí čas i peníze.

Magneticky vodivé kovy, např. ocelové produkty a nástroje, které jsou zpracovávány nebo přicházejí do kontaktu s magnety, se mohou snadno zmagnetizovat. Například po kontaktu s upínacími stoly nebo po magnetické přepravě. Mezi další příčiny patří svařování, broušení, obrábění, hluboké tváření a dokonce mechanické vibrace. V závislosti na typu kovu (struktura materiálu, slitina) může být tento magnetismus v předmětu uchován.

Nežádoucí zbytkový magnetismus může způsobit mnoho problémů ve výrobním procesu, např.:
 • přichycení produktů k sobě ve formě;
 • drsný povrch po pozinkování;
 • nemožné nebo obtížné svařování;
 • svary, které pronikají pouze na jednu stranu;
 • vyšší opotřebení ložiska;
 • kovové úlomky, které se přichytávají na díly nebo nástroje;
 • chyby v detekci ze strany ovladačů nebo magnetických snímačů;
 • poruchy a čekací doby u automatických obráběcích stanic z důvodu ulpívajících materiálů;
 • vady a rozdíly v tloušťce během galvanizace nebo pochromování;
 • ulpívání nečistot a prachu.

 

Jinými slovy: nežádoucí zbytkový magnetismus stojí čas i peníze a má negativní dopad na kvalitu hotových produktů.
Průmyslové odmagnetovače od společnosti Goudsmit odstraňují nežádoucí magnetismus nebo jej snižují na zanedbatelnou úroveň.

Je také možné dočasně neutralizovat magnetické pole pomocí opačného pole, aby bylo např. možné svařovat magnetický produkt.

Společnost Goudsmit dodává nejen demagnetizační systémy, ale také jako službu nabízí demagnetizaci vašich produktů na místě. Umožňuje například opravu potrubí:

Nemagneticky vodivý materiál, např. nerezová ocel, se po činnosti obrábění také může stát magneticky vodivým. Demagnetizace se tedy často provádí během procesů obrábění nebo po nich, mnohokrát přímo před balením. Často je ale také možné demagnetizovat zabalené produkty.

Kdy byste měli demagnetizovat?

Na základě zkušeností a rovněž pokusů jsme sestavili tabulku síly pole, která se obvykle vyskytuje u ocelových produktů:

Síla pole (gauss)     Účinek

>200Permanentní magnet

20-40Přichycení kancelářské sponky

>15Přichycení malých kovových součástí

>10Přichycení malých kovových pilin

>4Přichycení kovového prachu

40-50Zásahy do obloukového svařování

0,3-0,6Síla zemského pole

 

Cílem demagnetizace je snížit zbytkový magnetismus na maximálně 5 gaussů. Pomocí přístroje na měření magnetického pole můžete změřit přesnou sílu pole a jeho směr.

Jak byste měli demagnetizovat?

Demagnetizujeme produkty jejich vystavením dostatečně silnému střídavému opačnému poli klesající síly, čímž se postupně snižuje hustota toku. Viz hystereze u feromagnetických materiálů - křivka BH.

V závislosti na typu, tvaru, rozměrech, rychlosti a množství existuje několik dostupných možností pro odstranění nežádoucího magnetismu.

Několik příkladů

Proces demagnetizace je ovlivněn několika faktory:
 • Směr dopravy v tunelu.
  Závisí na geometrii produktu.
 • Faktor zaplnění otvoru.
  Otvor tunelu musí být nejméně z 50-60 % zaplněn produktem. Z tohoto důvodu společnost Goudsmit nabízí tunely s různými rozměry průchodu; vždy se tedy najde otvor, který bude vyhovovat vašemu použití. U produktů, které se značně liší ve velikosti, doporučujeme, abyste buďto používali demagnetizační tunely s různými rozměry, nebo posílali tunelem současně několik produktů, což vám umožní dosáhnout lepšího faktoru zaplnění.
 • Frekvence magnetického pole.
  Za účelem dosažení trvalého účinku demagnetizace často nedostačuje demagnetizovat pouze povrch. Zbývající magnetismus v jádru bude následně za několik dní pronikat znovu na povrch.
  U tloušťky stěny přesahující 10 mm je k dosažení dostatečně hluboké demagnetizační tunel vyžadován nízkofrekvenční demagnetizační tunel.
 • Síla magnetického pole (síla).
  Je obecným pravidlem, že čím tvrdší materiál je, tím obtížnější je demagnetizace. K demagnetizaci tvrdých materiálů a nástrojů je vyžadováno silné magnetické pole.
 • Rychlost průchodnosti.
  Aby byla zajištěna dobrý demagnetizace, polarita oblastí Weiss (viz Curieova teplota) musí být několikrát převrácena. To znamená, že produkt musí zůstat v tunelu po určitou dobu. Správná rychlost průchodnosti je tedy velmi důležitá.
 • Účinek stínění.
  Produkty ležící v přepravním koši se velmi obtížně demagnetizují, protože linie síly mají obecně tendenci sledovat dráhu podél vnější strany koše. Malé, náhodně uspořádané produkty v koši silně zeslabují demagnetizační účinek, což má za následek demagnetizaci produktů na povrchu a na hranách, ale ne uvnitř.

Výběr správného demagnetizačního systému je záležitostí zkušeností a závisí z velké části na produktu. Nabízíme řešení specifická pro dané zákazníky, s optimálním demagnetizačním účinkem, která se budou dobře hodit pro váš výrobní proces. U složitých produktů vám rádi otestujeme váš produkt v našem testovacím centru za účelem stanovení správného demagnetizačního systému.

Podívejte se na náš film o demagnetizaci

Demagnetizace zabraňuje nákladným problémům