Kontroly magnetů

Kontroly magnetů zajišťují kvalitu hotového produktu. Kontrola a certifikování magnetů je nezbytným předpokladem řádného provozu v řadě produktů a procesů.

Magnetická kontrola 3D gaussmetrem | Goudsmit Magnetics

Z jakého důvodu je nutné kontrolovat magnety?

Pro zajištění kvality koncového výrobku musí magnet správně fungovat a mít správnou účinnost.

Kontrola a certifikování magnetů je nezbytným předpokladem řádného provozu v řadě produktů a procesů. Zejména v potravinářském průmyslu je kontrola používaných magnetických systémů povinná. Hotové výrobky musí splňovat mezinárodní bezpečnostní standard HACCP.

Naši servisní technici vás také budou informovat o neustále prováděných technických vylepšeních optimální separace kovových nečistot.

 

Kontaktujte oddělení služeb a dohodněte si schůzku pro kontrolu magnetu. Tel.: +420 318 599 550 nebo e-mail: info@wamag.cz.

Přečtěte si bílou knihu: "Hodnota měření hustoty magnetického toku".
Nebo zpráva kontrolách magnetů a audity kvality v potravinářském průmyslu 
Nebo se podívejte na film: How to measure magnets (Jak měřit magnety)

 

Dochází v průběhu času k zeslabování magnetu?

V zásadě nikoli. Permanentní magnety si zachovávají svoji sílu po celou dobu své životnosti. Existuje však několik příčin, které mohou způsobit trvalé snížení magnetické síly:

 • Teplo: Citlivost na teplo se liší v závislosti na kvalitě magnetů. Některé typy neodymových magnetů začínají ztrácet svou sílu při teplotách vyšších než 60 °C. Magnetické síla klesne na nulu po dosažení Curieovy teploty. Maximální teplota, při které je zaručena magnetická síla, je vždy uvedena v specifikacích výrobků našich magnetických systémů. Ferit je jediný materiál, který také slábne při nízkých teplotách (pod 40 °C).
 • Náraz: Náraz může změnit strukturu a směr magnetických „spinů“.
 • Kontakt s externím magnetickým polem.
 • Koroze: Ke korozi může dojít, pokud je magnet (jeho povlak) poškozený, nebo pokud je vystaven přímému vlivu vlhkého vzduchu. Z tohoto důvodu jsou magnety často vestavěné a/nebo chráněné.

Při přetížení se mohou elektromagnety přehřát, což může mít za následek korozi cívek. To také může způsobit snížení magnetické síly.

Jak provádíme kontroly magnetů?

Magnety používané ve vaší výrobě kontrolujeme jednou ročně. Kromě měření a kontroly síly magnetického pole dáváme také doporučení pro zlepšení procesů. Evidujeme měření v kontrolním certifikátu. Je to hodnotný dokument pro audit.

Kontroly se provádějí tak, aby co nejméně narušovaly výrobu.

Naši servisní technici provádějí měření na místě s použitím kalibrovaných gaussmetrů a při minimálním narušení vaší výroby. Přesně vědí, jak a kde měřit a kontrolují všechny nainstalované magnetické systémy.

 

Rovněž provádíme servis magnetů od jiných dodavatelů.

V případě magnetů Goudsmit porovnáme měření s původními hodnotami. Pokud je magnet od jiného dodavatele, porovnáme naměřenou magnetickou sílu se srovnatelným magnetickým separátorem.

Co je uvedeno v certifikátu o kontrole?

V certifikátu o kontrole je uvedeno umístění a popis magnetického systému. Kromě aktuální kvality a stavu hodnotíme rovněž pracovní proces.

Hustota toku – naměřená, původní a minimální hodnota.
Minimální hustota toku je nejdůležitější, protože je na ní závislá účinnost vašeho systému. Následně tato data porovnáme s daty z předchozích měření. Kromě toho vypracujeme kontrolní zprávu, ve které uvedeme doporučení, která můžeme mít pro optimalizaci procesu.

 

Výkaz o kontrole obsahuje následující body: 

 • Je magnet umístěn ve výrobě na správném místě, aby dosahoval optimálních výsledků?
 • Splňuje magnet standardní minimální hustota toku?
 • Jaký je fyzický stav magnetického systému?
 • Vykazuje známky opotřebení?
 • Hrozí riziko ucpání toku produktů nebo poškození stroje?
 • Je magnet bezpečně přístupný pro čištění?
 • Je rychlost separování optimální?
 • Je magnet dostatečně silný?
 • Je magnet správně a dostatečně často čištěn?

Pokud existují doporučení pro optimalizaci procesu, uvádíme je ve výkazu o kontrole.

 

Máte nějaké dotazy nebo si chcete domluvit kontrolu magnetu? Tel.: +420 318 599 550 nebo e-mail: info@wamag.cz.

Testovací centrum pro všechny magnety a magnetické systémy | Goudsmit Magnetics

Testovací laboratoř pro měření magnetů

Testování může být složité, drahé a časově náročné. Proto jsme vytvořili speciální laboratoř s různými zkušebními zařízeními a vybavením. Kromě toho mohou naši servisní technici testovat magnety přímo ve vaší výrobě.

Díky rozsáhlým zkušenostem a znalostem magnetů shromažďujeme správné informace o provozu magnetických systémů ve vašem produktu nebo výrobním procesu. Speciálně navržený testovací program zkracuje nezbytný čas a snižuje náklady na testování.

 

Abychom ušetřili náklady a čas, testujeme pouze to, co souvisí s konkrétním magnetickým systémem a typem. Výstupem je výkaz, který ukazuje, zda produkt splňuje požadavky. Pro audity je tento certifikát kontroly nezbytný.

 

Kontaktujte prosím naše oddělení služeb a dohodněte si návštěvu pro kontrolu magnetu. Tel.: +420 318 599 550 nebo e-mail: info@wamag.cz.​​​​​​​