Magnety odstraňují kovové hobliny z tryskací drti | Goudsmit Magnetics

Aplikace

Nátěrové hmoty a průmyslové kapaliny

Magnety zabraňují poškození strojů a nástrojů železnými částicemi z kapalin.
Magnetické separátory odstraňují kovové částice z tryskacího materiálu. Opakovaně používaný tryskací materiál může obsahovat částice rzi. Magnetické filtry odfiltrují tyto částice z tryskacího materiálu. Tím se prodlouží životnost tryskacího materiálu a zabrání stříkání znečištěných částic na čisté povrchy.

Magnety pro nátěrové hmoty

Tak odlišné výrobky, jako jsou karosérie, stavební stroje, nádrže, ráfky kol nebo mosty, mají jedno společné, a tím je proces tryskání abrazivním materiálem, kterým procházejí během výroby nebo údržby.

Tryskání

Tryskání je povrchová úprava tvrdých materiálů, při které se používá stlačený vzduch k tryskání tryskacího materiálu proti povrchu.

To má abrazivní účinek a odstraňuje z oceli, neželezných kovů, asfaltových materiálů, kamenných materiálů a jiných povrchů rez, lak a další nečistoty.

Existují tisíce různých tryskacích materiálů, které mohou mít takový účinek. Mezi ně například patří: písek, keramická zrna, skleněné kuličky, uhelný mour, litinový nebo ocelový tryskací písek.

Opakované použití tryskacího materiálu

Použitý tryskací materiál lze po vyčištění bubnovým magnetickým separátorem znovu použít.

V něm se odstraní nečistoty, například zbytky nátěru a rez, z magnetického abrazivního materiálu.

Tyto magnety používají také společnosti, které tryskají ocel a nerezovou ocel.

Používají tyto magnety k separaci ocelového tryskacího materiálu od neocelového (např. keramického) tryskacího materiálu, což umožňuje jeho opakované použití.

Odstraňte nežádoucí magnetismus

Ocelový tryskací materiál se však může mírně zmagnetizovat, a proto může ucpat tryskací trysku.

Proto se používá demagnetizér k odstranění magnetismu z tryskacího materiálu, což zabraňuje shlukování tryskacího materiálu.

Poté, co projde demagnetizačním tunelem, je k tryskací materiál nasáván hadicí zpět do tryskacího zařízení, kde jej lze znovu použít.

Krátce řečeno, použití bubnového magnetického separátoru prodlužuje životnost tryskacího materiálu a zajišťuje, aby uživatelé netryskali čisté povrchy znečištěným tryskacím materiálem.

Průmyslové kapaliny

Řešení

Průmyslové kapaliny, jako jsou mazací oleje, rozpouštědla a chladicí kapaliny, obsahují velmi malé železné částice o velikosti až 1 mikronu, které do těchto kapalin pronikají v průběhu výrobního procesu. Přítomnost těchto železných částic způsobuje poškození strojů a nástrojů, což může mít za následek prostoje strojů. Magnety tento problém vyřeší.

 

Magnetické filtry odstraňují železné částice z mazacích olejů, rozpouštědel a chladicích kapalin. Snižují opotřebení strojů a nástrojů a zabraňují prostojům strojů. Kromě toho použití magnetů navíc prodlužuje životnost dalších filtrů přítomných ve výrobním procesu i životnost vlastních průmyslových kapalin.

Magnet pro průmyslové kapaliny | Goudsmit Magnetics

Magnet pro průmyslové kapaliny

Magnetický filtr

Magnetický filtr můžeme umístit před nebo za svíčkový filtr. Umístění před svíčkovým filtrem prodlužuje jeho životnost a umístění za svíčkovým filtrem zajišťuje separaci nejlepších částic železných částic od 1 mikronu.

Magnet je orientován rovnoběžně s hlavním tokem, což znamená, že filtrace probíhá nepřetržitě, aniž by došlo k zastavení hlavního toku.

Na rozdíl od jiných filtrů nevyžaduje nedávno vyvinutý magnetický filtr žádnou proplachovací kapalinu. V důsledku toho dochází pouze k velmi malé ztrátě původní tekutiny a výsledkem je velmi čistá železná frakce.

Potřebujete poradit?

Naši specialisté vám rádi pomohou.

Kontaktujte nás