Recycling and sorting

Sorting of product streams, to separate metals from each other or other materials. For the elimination of impurities from raw materials or recovery of valuable metals from product streams.

  • 60 let praxe
  • Vlastní zkušebna
  • Podle vašich požadavků
  • Kombinovaný je možné oddělit železné a neželezné
  • Kvalita a spolehlivost