Magnets remove metal parts during bulk processing minerals | Goudsmit Magnetics

Aplikace

Keramika, minerály a sůl

Písek, jíl, sůl, kamenivo, vápenec a hrnčířská hlína jsou známé formy minerálů a keramických materiálů. Se stále náročnějšími požadavky uživatelů musí být keramické výrobky zcela prosté obsahu kovů.

Rizika spojená s kontaminací kovy

Rizika spojená s nežádoucími kovy v minerálech a keramice zahrnují snížení hodnoty a následnou ztrátu užitné hodnoty z důvodu přítomnosti nečistot. Proto se kupující musí ujistit, že jeho produkt je bez obsahu železa.

Minerály využívá mimo jiné i průmysl výroby čipů. Pokud je zpracovávaný minerální prášek kontaminován železem, způsobuje to problémy ve výrobě. To také obnáší finanční důsledky: vysoce kvalitní, čistý surovinový materiál má vyšší hodnotu.

V keramickém průmyslu způsobuje přítomnost železných částic tvorbu „černých skvrn“ a částic rzi v glazuře i hotových výrobcích, jako je například šamot, křemenný písek a živec.

Kontaminace kovů také způsobuje poškození strojů nebo škody ve výrobě. Zejména ulomené zuby lžic rypadel mohou způsobit vážné poškození drtičů, bubnů a sít. To má za následek výpadky a zpoždění výroby a také související náklady na opravy a sníženou výrobní kapacitu.

Keramický průmysl

Použití magnetů v keramickém průmyslu je důležité. Se stále náročnějšími požadavky uživatelů musí být keramické výrobky zcela prosté obsahu kovů. Magnety zabraňují výskytu černých skvrn a částic rzi v glazuře i hotových výrobcích, jako je například šamot, křemenný písek a živec.
Pokud se tyto suroviny používají v elektronickém průmyslu, pak je použití magnetů bezpodmínečně technickou podmínkou.

Zajištění kvality

Magnety poskytují garanci: Pouze správné magnety jsou schopny odstranit jednotlivé mikročástice z keramických materiálů. Pro tento účel používáme velmi silné a speciálně konstruované magnetické filtry.
Pro praktičnost provozu je také důležité snadné odstraňování zachycených kovových částic. Pro tento účel jsou velmi vhodné naše snadno čistitelné Cleanflow magnety.

Bullet magnet for ceramics | Goudsmit Magnetics

Bullet magnet separates iron from ceramics

Suroviny

Intenzivní vyžívání surovin má za následek jejich nedostatek a zásoby vysoce kvalitních surovin se ztenčují.
Výrobci proto hledají suroviny nižší čistoty a kvality. Odstraňování kovových částic tak nabývá ještěó větší důležitosti.

Magnetické separátory
To klade na magnetické separátory vysoké nároky. K tomuto účelu lze kromě jiného použít bubnové magnetické separátory, průmyslové magnetické filtry a Cleanflow magnety. Dokonale pronikají produktem a jsou schopny odstranit kovové částice až do velikosti 30 µm z tekutin, kalu i suchých prášků.
 

Nepřetržitá kontrola výrobků
Díky množství typů separátorů lze tuto činnost provádět zcela automaticky a bez výrobních ztrát. Magnety zajišťují nepřetržité sledování vašich výrobků a díky jejich důmyslnému designu a odolné konstrukci jsou prakticky bezúdržbové.

Minerály

Rudy

Při těžbě těchto surovin pochází kontaminace železem často ze dvou zdrojů: externí kontaminace z přírody a kontaminace z okolních železných součástí.

Těžba surových minerálů, například uhlí, železné rudy nebo zlata, se provádí pomocí velkých zařízení, což může mít za následek, že se v konečném produktu mohou vyskytovat velké nežádoucí železné částice.

Následky cizí tělesa

Nežádoucí kovy nebo cizí tělesa z externích zdrojů jsou obvykle nejdůležitějším zdrojem kontaminace, protože těžba minerálů způsobuje velké opotřebení zařízení nebo těžebních strojů.
Opotřebení lžic rypadel, rozrývačů nebo lamačů a přeprava v celém rozsahu. Dochází také k ulámání zubů a prstů lžic rypadel nebo rozrývačů. Magnety tento problém vyřeší.

Jaký separátor?

Nabízíme různé magnetické separátory pro optimální odstraňování kovových částic z kapalin, kalů a suchých prášků. Například bubnové magnetické separátory odstraňují velmi jemné částice magnetických kovů již od velikosti několika mikronů z minerálů a tím zajišťují, že hotový výrobek neobsahuje železo.
Protože minerály a keramika mají často vysoce abrazivní vlastnosti, vyrábíme tyto magnetické systémy s extra tvrdou vrstvou, jako je například karbid wolframu nebo tvrdé difuzní chromování.

 

Magnety také odstraňují relativně velké kovové částice, které se vyskytují v tomto materiálu. Na cestě ke konečnému zpracování můžeme na různých místech umístit výkonné a velké magnetické závěsné separátory.
Magnety také chrání zařízení proti extrémnímu poškození během procesu drcení a mletí nebo v místech překládky.

Magnetic head pulley removes iron from ore | Goudsmit Magnetics

Magnetic head pulley removes iron from ore

Sůl

Všechny druhy soli často obsahují železné částice pocházející ze zdroje soli. To platí především pro minerální sůl těženou ze země.

Velmi malé částice železa pocházejí také z procesu těžby a rafinace, seškrabování, prosívání a drcení krystalů soli. To způsobuje vznik rzi, která zabarvuje sůl, a potom můžete v soli pozorovat černé skvrny a hnědé nebo červené zbarvení.
Magnetické filtry tyto nežádoucí železné částice odstraní z procesu.

Magnets prevent metal parts in salt | Goudsmit Magnetics

Magnets prevent metal parts in salt

Zpracování soli

Kovové částice se do soli mohou uvolňovat nejen ze zdroje soli, ale také při jejím zpracování. Například v důsledku opotřebovávání šnekových dopravníků. Případně také z klapek vibračních podavačů a systémů sít.
Dále ze všech potenciálních zdrojů větších či menších znečisťujících částic, z nichž některé jsou pouhým okem neviditelné.

Téměř všechny železné částice, včetně nerezové oceli třídy 304, lze odstranit pomocí magnetických systémů.

Sůl v chemickém průmyslu

Chemický průmysl používá mnoho solí jako surovinu pro extrakci chlóru a louhu. Také zde musí být složení surovin čisté. Každá forma znečištění způsobuje narušení výroby konečného produktu.

 

Kromě toho vzniká riziko zpoždění výrobního procesu, nebo i poškození výrobního zařízení, pokud se v surovinách vyskytují částice železa.

Tyto ztráty jsou často zpětně reklamovány dodavateli, pokud se prokáže, že toto je zdrojem znečištění a nebyla provedena veškerá dostupná opatření k jeho odstranění.

Bezpečnost potravin

Během celého výrobního procesu hrozí riziko kontaminace cizími tělesy. To může být důvodem k odmítnutí nebo stažení celých výrobních sérií z trhu. Náklady na tato opatření jsou nedozírné. Nehledě na poškození dobré pověsti.

 

Stupeň rozpuštění, chlór obsažený v soli a někdy i mírně abrazivní vlastnosti některých forem znamenají, že konstrukce musí být dobře promyšlená a materiály a povrchová úprava musí být na nejvyšší úrovni. To platí také pro magnetické systémy používané pro odželeznění.

Magnetické filtry

Magnetické filtry určené k použití při zpracování soli jsou vyrobeny z materiálů nejvyšší kvality a mají vynikající povrchovou úpravu. To je důvodem, proč pro odvětví zpracování soli používáme výhradně nerezovou ocel třídy 316L a leštěnou korozi odolnou povrchovou úpravu nejvyšší kvality, abychom předešli jakémukoli zapouzdření solí a vzniku „čajových skvrn“ a „šupin rzi“.

Kovové povrchy leštíme na hodnotu Ra 0,4 µm pomocí metody hygienického leštění „fixed-in-drum“.
V případě zvýšeného rizika eroze způsobené extrémně abrazivními materiály opatřujeme nejvíce exponované součásti povlakem se zvýšenou tvrdostí.

Magnetic filter | Goudsmit Magnetics

Magnetic filter

Rizika
  • Poškození výrobních strojů v důsledku přítomnosti nežádoucího kovu
  • Cizí tělesa v konečném produktu
  • Odmítnutí z důvodu znečištění produktu
  • Reklamace škod způsobených cizími tělesy
  • Změna barvy konečného produktu
  • Poškození dobrého jména z důvodu přítomnosti nečistot
Řešení
  • Použití magnetů při vykládce sypkých materiálů
  • Umístění magnetů na vstupu do výrobního závodu/skladu/sila
  • Předběžné odželeznění v průběhu zpracování soli
  • Použití magnetů k finálnímu čištění a kontrole finálního produktu před balením/odesláním

Závěrem

Intenzivní využívání surovin způsobuje jejich nedostatek: zásoby vysoce kvalitních surovin se ztenčují a v důsledku toho lidé stále více vyhledávají suroviny, které nejsou tak čisté a kvalitní.

Proto musíme odstranit ještě více kovových částic.
 

To klade vysoké nároky na magnetické separátory, které musí zajistit separaci nejjemnějších kovových částic a musí být také snadno čistitelné.

Potřebujete poradit?

Naši specialisté vám rádi pomohou.

Kontaktujte nás