Magnety odstraňují kovové části během velkoobjemového zpracování minerálů | Goudsmit Magnetics

Aplikace

Keramika, minerály a sůl

Písek, jíl, sůl, kamenivo, vápenec a hrnčířská hlína jsou známé formy minerálů a keramických materiálů. Se stále náročnějšími požadavky uživatelů musí být keramické výrobky zcela prosté obsahu kovů.

Rizika spojená s kontaminací kovy

Rizika spojená s nežádoucími kovy v minerálech a keramice zahrnují snížení hodnoty a následnou ztrátu užitné hodnoty z důvodu přítomnosti nečistot. Proto se kupující musí ujistit, že jeho produkt je bez obsahu železa.

Minerály využívá mimo jiné i průmysl výroby čipů. Pokud je zpracovávaný minerální prášek kontaminován železem, způsobuje to problémy ve výrobě. To také obnáší finanční důsledky: vysoce kvalitní, čistý surovinový materiál má vyšší hodnotu.

V keramickém průmyslu způsobuje přítomnost železných částic tvorbu „černých skvrn“ a částic rzi v glazuře i hotových výrobcích, jako je například šamot, křemenný písek a živec.

Kontaminace kovů také způsobuje poškození strojů nebo škody ve výrobě. Zejména ulomené zuby lžic rypadel mohou způsobit vážné poškození drtičů, bubnů a sít. To má za následek výpadky a zpoždění výroby a také související náklady na opravy a sníženou výrobní kapacitu.

Keramický průmysl

Použití magnetů v keramickém průmyslu je důležité. Se stále náročnějšími požadavky uživatelů musí být keramické výrobky zcela prosté obsahu kovů. Magnety zabraňují výskytu černých skvrn a částic rzi v glazuře i hotových výrobcích, jako je například šamot, křemenný písek a živec.
Pokud se tyto suroviny používají v elektronickém průmyslu, pak je použití magnetů bezpodmínečně technickou podmínkou.

Zajištění kvality

Magnety poskytují garanci: Pouze správné magnety jsou schopny odstranit jednotlivé mikročástice z keramických materiálů. Pro tento účel používáme velmi silné a speciálně konstruované magnetické filtry.
Pro praktičnost provozu je také důležité snadné odstraňování zachycených kovových částic. Pro tento účel jsou velmi vhodné naše snadno čistitelné Cleanflow magnety.

Trubkový magnet separuje železo z keramiky | Goudsmit Magnetics

Trubkový magnet separuje železo z keramiky

Suroviny

Intenzivní vyžívání surovin má za následek jejich nedostatek a zásoby vysoce kvalitních surovin se ztenčují.
Výrobci proto hledají suroviny nižší čistoty a kvality. Odstraňování kovových částic tak nabývá ještěó větší důležitosti.

Magnetické separátory
To klade na magnetické separátory vysoké nároky. K tomuto účelu lze kromě jiného použít bubnové magnetické separátory, průmyslové magnetické filtry a Cleanflow magnety. Dokonale pronikají produktem a jsou schopny odstranit kovové částice až do velikosti 30 µm z tekutin, kalu i suchých prášků.
 

Nepřetržitá kontrola výrobků
Díky množství typů separátorů lze tuto činnost provádět zcela automaticky a bez výrobních ztrát. Magnety zajišťují nepřetržité sledování vašich výrobků a díky jejich důmyslnému designu a odolné konstrukci jsou prakticky bezúdržbové.

Minerály

Rudy

Při těžbě těchto surovin pochází kontaminace železem často ze dvou zdrojů: externí kontaminace z přírody a kontaminace z okolních železných součástí.

Těžba surových minerálů, například uhlí, železné rudy nebo zlata, se provádí pomocí velkých zařízení, což může mít za následek, že se v konečném produktu mohou vyskytovat velké nežádoucí železné částice.

Následky cizí tělesa

Nežádoucí kovy nebo cizí tělesa z externích zdrojů jsou obvykle nejdůležitějším zdrojem kontaminace, protože těžba minerálů způsobuje velké opotřebení zařízení nebo těžebních strojů.
Opotřebení lžic rypadel, rozrývačů nebo lamačů a přeprava v celém rozsahu. Dochází také k ulámání zubů a prstů lžic rypadel nebo rozrývačů. Magnety tento problém vyřeší.

Jaký separátor?

Nabízíme různé magnetické separátory pro optimální odstraňování kovových částic z kapalin, kalů a suchých prášků. Například bubnové magnetické separátory odstraňují velmi jemné částice magnetických kovů již od velikosti několika mikronů z minerálů a tím zajišťují, že hotový výrobek neobsahuje železo.
Protože minerály a keramika mají často vysoce abrazivní vlastnosti, vyrábíme tyto magnetické systémy s extra tvrdou vrstvou, jako je například karbid wolframu nebo tvrdé difuzní chromování.

 

Magnety také odstraňují relativně velké kovové částice, které se vyskytují v tomto materiálu. Na cestě ke konečnému zpracování můžeme na různých místech umístit výkonné a velké magnetické závěsné separátory.
Magnety také chrání zařízení proti extrémnímu poškození během procesu drcení a mletí nebo v místech překládky.

Magnetický válec odstraňuje železo z rudy | Goudsmit Magnetics

Magnetický válec odstraňuje železo z rudy

Sůl

Všechny druhy soli často obsahují železné částice pocházející ze zdroje soli. To platí především pro minerální sůl těženou ze země.

Velmi malé částice železa pocházejí také z procesu těžby a rafinace, seškrabování, prosívání a drcení krystalů soli. To způsobuje vznik rzi, která zabarvuje sůl, a potom můžete v soli pozorovat černé skvrny a hnědé nebo červené zbarvení.
Magnetické filtry tyto nežádoucí železné částice odstraní z procesu.

Magnety zabraňují výskytu kovových částic v soli | Goudsmit Magnetics

Magnety zabraňují výskytu kovových částic v soli

Zpracování soli

Kovové částice se do soli mohou uvolňovat nejen ze zdroje soli, ale také při jejím zpracování. Například v důsledku opotřebovávání šnekových dopravníků. Případně také z klapek vibračních podavačů a systémů sít.
Dále ze všech potenciálních zdrojů větších či menších znečisťujících částic, z nichž některé jsou pouhým okem neviditelné.

Téměř všechny železné částice, včetně nerezové oceli třídy 304, lze odstranit pomocí magnetických systémů.

Sůl v chemickém průmyslu

Chemický průmysl používá mnoho solí jako surovinu pro extrakci chlóru a louhu. Také zde musí být složení surovin čisté. Každá forma znečištění způsobuje narušení výroby konečného produktu.

 

Kromě toho vzniká riziko zpoždění výrobního procesu, nebo i poškození výrobního zařízení, pokud se v surovinách vyskytují částice železa.

Tyto ztráty jsou často zpětně reklamovány dodavateli, pokud se prokáže, že toto je zdrojem znečištění a nebyla provedena veškerá dostupná opatření k jeho odstranění.

Bezpečnost potravin

Během celého výrobního procesu hrozí riziko kontaminace cizími tělesy. To může být důvodem k odmítnutí nebo stažení celých výrobních sérií z trhu. Náklady na tato opatření jsou nedozírné. Nehledě na poškození dobré pověsti.

 

Stupeň rozpuštění, chlór obsažený v soli a někdy i mírně abrazivní vlastnosti některých forem znamenají, že konstrukce musí být dobře promyšlená a materiály a povrchová úprava musí být na nejvyšší úrovni. To platí také pro magnetické systémy používané pro odželeznění.

Magnetické filtry

Magnetické filtry určené k použití při zpracování soli jsou vyrobeny z materiálů nejvyšší kvality a mají vynikající povrchovou úpravu. To je důvodem, proč pro odvětví zpracování soli používáme výhradně nerezovou ocel třídy 316L a leštěnou korozi odolnou povrchovou úpravu nejvyšší kvality, abychom předešli jakémukoli zapouzdření solí a vzniku „čajových skvrn“ a „šupin rzi“.

Kovové povrchy leštíme na hodnotu Ra 0,4 µm pomocí metody hygienického leštění „fixed-in-drum“.
V případě zvýšeného rizika eroze způsobené extrémně abrazivními materiály opatřujeme nejvíce exponované součásti povlakem se zvýšenou tvrdostí.

Magnetický filtr | Goudsmit Magnetics

Magnetický filtr

Rizika
  • Poškození výrobních strojů v důsledku přítomnosti nežádoucího kovu
  • Cizí tělesa v konečném produktu
  • Odmítnutí z důvodu znečištění produktu
  • Reklamace škod způsobených cizími tělesy
  • Změna barvy konečného produktu
  • Poškození dobrého jména z důvodu přítomnosti nečistot
Řešení
  • Použití magnetů při vykládce sypkých materiálů
  • Umístění magnetů na vstupu do výrobního závodu/skladu/sila
  • Předběžné odželeznění v průběhu zpracování soli
  • Použití magnetů k finálnímu čištění a kontrole finálního produktu před balením/odesláním

Závěrem

Intenzivní využívání surovin způsobuje jejich nedostatek: zásoby vysoce kvalitních surovin se ztenčují a v důsledku toho lidé stále více vyhledávají suroviny, které nejsou tak čisté a kvalitní.

Proto musíme odstranit ještě více kovových částic.
 

To klade vysoké nároky na magnetické separátory, které musí zajistit separaci nejjemnějších kovových částic a musí být také snadno čistitelné.

Potřebujete poradit?

Naši specialisté vám rádi pomohou.

Kontaktujte nás