Speciální provedení separátoru nemagnetických kovů pro veletrh IFAT

Eddy Current separator for fine metals | Goudsmit Magnetics

Společnost Goudsmit Magnetics speciálně pro veletrh IFAT vyrobila separátor nemagnetických kovů EddyFines® 38HI v černém provedení. Tento moderní separátor je vybaven modulem podavače s ochranou proti ulpívání, díky němuž dochází k ještě většímu vylepšení separace neželezných kovů z proudu strusky ze spalování komunálního odpadu. Pro účely tohoto černého provedení byl magnetický bubnový separátor s vibračním podavačem nahrazen modulem podavače s ochranou proti ulpívání s integrovaným magnetickým separátorem se závěsným válcovým magnetem Gauss 1800 nebo 3000.


Řešení pro lepivé materiály
Díky vlhké konzistenci zejména spodního popela ze spalování charakteru cementu vedlo používání magnetického bubnového separátoru k jeho nerovnoměrnému rozprostřením a ulpívání na žlabu vibračního podavače i uvnitř něj, ale i v plášti magnetického bubnového separátoru. Výsledkem byla zhoršené řízení procesu a horší účinek separace. U tohoto vylepšeného provedení do modulu podavače proudí jednolitá vrstva s následným dokonalým rozprostřením po celé šířce pásu. Poté se produkt obrací a jeho konzistence je více sypká; Díky tomu je pak separátor nemagnetických kovů schopen i lépe oddělovat neželezné kovy. Tento výsledek představuje významný pokrok, a to jak z pohledu celého procesu, tak z pohledu separace kovů.

 

Jak to funguje
Magnetický separátor se závěsným válcovým magnetem představuje pásový dopravník s integrovaným magnetickým válcem, jehož magnetickou sílu lze volit s ohledem na daný typ použití. Rozprostírací modul nebo série širokých pásů nebo sít vytváří na pásu separátoru nemagnetických kovů širokou vrstvu s výsledným lepším rozložením objemu i tloušťky vrstvy.


Nastavitelná rychlost řemene
Rychlost pásu je regulovatelná a díky tomu lze magnetismus kalibrovat na balistický účinek konkrétního produktu a představuje tudíž i další parametr regulace.  Magnetický dopravník zachycuje částice železa nebo strusku s obsahem železa o velikosti až 0,1 mm a na spodní straně je uvolňuje a částice jsou shromažďovány v trychtýři nebo jsou trychtýřem odnášeny. Stejně to lze udělat i s pomocí separační přepážky.


Magnet
Zbývající (v podstatě nemagnetická) frakce pokračuje až k separátoru nemagnetických kovů, kterým se řeší separace jemných části neželezných kovů (> 0,5 mm) jako je např. hliník, měď, stříbro a zlato. Magnetický separátor se závěsným válcovým magnetem je nabízen v různé síle, např. 1 800, 3 000, 6 000 nebo 9 000 gaussů, dle potřeby daného typu použití. Modely o síle 1 800 a 3 000 gaussů slouží ke zpracování spodního popela ze spalování. Silnější provedení (6 000 nebo 9 000 gaussů) pak se využívají u jiných frakcí – např. odpad z elektrických a elektronických zařízení a zbytkový odpad z drcení automobilů.

Podívejte se na toto video

Další informace? Použijte prosím kontaktní formulář