Working width

Weight

EddyFines – separatory wiroprądowe

Zaawansowany i bardzo wydajny. Wyposażone w wiroprądowy bęben magnetyczny z biegunami 38HI do separacji małych i ciężkich cząsteczek nieżelaznych.

 • 3500 gauss na powierzchni przenośnika
 • Separacja cząsteczek nieżelaznych o rozmiarach 0–10+ mm
 • Mimośrodowe, regulowane pole magnetyczne
 • Łączny możliwa separacja żelaznych i nieżelaznych
 • Dla taśm o szerokości 800–1500 mm
Filtrowanie produktów

Przykładowe modele EddyFines Firma Goudsmit oferuje różne typy modeli wiroprądowych, aby spełnić wymagania, poniżej przedstawiono dodatkowe konfiguracje.

Szukasz innego typu? Skontaktuj się z sprzedawcą w swoim regionie.

3 variants
Product variant

Working width : 800 mm

Cena na żądanie

REC-08-E38HI-N-N-FMS-PU-R
Numer artykułu E0136808
Ilość w magazynie 0
Non-ferromagnetic particle size that can be caught 0-10+ mm
Więcej informacji..
 • Dane techniczne
 • Akcesoria
 • Części zamienne
 • Wideo
 • Pliki do pobrania
 • Prośba o ofertę lub zamówienie
Product variant

Working width : 800 mm

Cena na żądanie

REC-08-E38HI-N-MAB-FMS-PU-R
Numer artykułu E0136839
Ilość w magazynie 0
Non-ferromagnetic particle size that can be caught 0-10+ mm
Więcej informacji..
 • Dane techniczne
 • Akcesoria
 • Części zamienne
 • Wideo
 • Pliki do pobrania
 • Prośba o ofertę lub zamówienie
Product variant

Working width : 1500 mm

Cena na żądanie

REC-15-E38HI-F-C20-FMS-PU-R
Numer artykułu E0139716
Ilość w magazynie 0
Non-ferromagnetic particle size that can be caught 0-10+ mm
Więcej informacji..
 • Dane techniczne
 • Akcesoria
 • Części zamienne
 • Wideo
 • Pliki do pobrania
 • Prośba o ofertę lub zamówienie

Zastosowanie

Oczyszczają one duże strumienie masowe produktów i/lub separują metale nieżelazne do ponownego wykorzystania. Separatory wiroprądowe mają wiele zastosowań. Mogą przetwarzać duże objętości, ponieważ transporter taśmowy separuje i odprowadza metale nieżelazne w sposób ciągły i w pełni automatyczny.

 

Ważnym czynnikiem dobrej separacji jest równomierny przepływ materiału dostarczanego na przykład przez podajnik wibracyjny lub transporter taśmowy. Skutkuje to równomiernym rozkładem na taśmie, tak aby materiał był dostarczany jako monowarstwa. Oznacza to, że grubość dostarczanej warstwy jest mniej więcej taka sama, jak grubość największego elementu, a zatem nie ma żadnych elementów leżących na drugim. Ma to szczególne znaczenie dla mniejszych frakcji. Separatory firmy Goudsmit odznaczają się wytrzymałością, mogą pracować nieprzerwanie nawet w najbardziej wymagających zastosowaniach — na przykład przy przetwarzaniu żużlu ze spalarni.

 

Zastosowanie modelu EddyFines 38HI obejmuje:

 • odzyskiwanie drobnych metali nieżelaznych z żużlu pochodzącego ze spalania roślin
 • odzyskiwanie metali szlachetnych ze złomu lub odpadów elektronicznych
 • odzyskiwanie pozostałości po odlewaniu w odlewniach
 • eliminowanie drobnego aluminium dla przemysłu recyklingu szkła
 • usuwanie zanieczyszczeń z przetworzonych strumieni tworzywa sztucznego w celu ochrony wtryskarek

 

Usuwanie cząstek nieżelaznych za pomocą separatora prądów wirowych | Goudsmit Magnetics

Separacja metali

Materiał

Niektóre metale nieżelazne są łatwiejsze w separacji niż inne. Jest to związane z właściwościami fizycznymi. W tabeli na podstawie trzech czynników skategoryzowane zostały metale nieżelazne. W pierwszej kolumnie podana jest wartość przewodności właściwej materiału: czyli wynik pomiaru z jaką łatwością materiał przewodzi elektryczność. W drugiej kolumnie wskazano gęstość materiału. Jest to ważne dla wpływu grawitacji na wyrzucany kawałek metalu. W ostatecznym rozrachunku siły prądów wirowych generowane przez wiroprądowy bęben magnetyczny muszą przezwyciężyć grawitację. Ostatnia kolumna ilustruje stosunek między tymi dwoma współczynnikami. Im większa przewodność właściwa i mniejsza gęstość, tym lepiej materiał może być separowany z wykorzystaniem technologii wirowo-prądowej.

 

Rozmiar i kształt

Rozmiar frakcji (tj. rozmiar cząsteczek w strumieniu materiału) jest także bardzo istotnym czynnikiem dla osiągnięcia dobrej separacji. Prądy wirowe indukują w kawałku metalu siły odpychające, co sprawia, że jest on wyrzucany z określoną trajektorią. W rezultacie metale nieżelazne mają różne trajektorie niż znajdujące się w strumieniu produktu inne pozostałości i materiał bezwładny. Prowadzi to do określenia całego „zakresu trajektorii” dla materiałów bezwładnych i nieżelaznych. Im większa objętość, tym bardziej „rozdzielone” trajektorie wyrzutu kawałków materiału bezwładnego i obiektów z metali nieżelaznych o takiej samej objętości. Dlatego łatwiej separować puszki aluminiowe niż małe kawałki miedzianego drutu.

 

Rozmiar jest istotny — tak jak i kształt. Na przykład: kula ma mniejszy opór powietrza niż zwitka miedzianego drutu lub zgięty kawałek metalu.

Stopień separacji metali nieżelaznych | Goudsmit Magnetics

Konstrukcja

Taśma przenośnikowa

Wyposażyliśmy separator EddyFines w cienkie taśmy przenośnikowe z PU o grubości 2,4 mm. Mają one dłuższy okres eksploatacji niż mniej trwałe (tańsze) taśmy przenośnikowe z PCW, często używane przez naszych konkurentów.

 

Płytki przesuwne

Metale nieżelazne będą separowane lepiej, gdy leżą nieruchomo w punkcie separacji wiroprądowego bębna magnetycznego. Dlatego taśma przenośnikowa jest podtrzymywana przez płytki przesuwne ze stali nierdzewnej, które zapewniają płaski i stabilny transport materiału. Konkurenci wykorzystują rolki wsporcze do taśmy przenośnikowej, które powodują, że materiały odbijają się, co wpływa negatywnie na separację. Wymagają one także dodatkowej konserwacji maszyny, ponieważ łożyska rolek wsporczych to elementy wymienne.

 

Wbudowany silnik bębnowy

Zintegrowany silnik bębnowy napędza taśmę transportową. Dzięki temu konstrukcja jest kompaktowa, ponieważ silnik nie znajduje się za maszyną. Silnik bębnowy ma stopień ochrony IP66, więc jest dobrze chroniony przed działaniem pyłu i wilgoci. Oznacza to, że praktycznie nie istnieje zapotrzebowanie na konserwację silnika, dlatego maszyna ta jest nie tylko wytrzymała, ale także przyjazna użytkownikowi. Każdy operator na pewno doceni taką charakterystykę.

Separator wiroprądowy typu EddyXpert | Goudsmit Magnetics

Zasada działania modeli wiroprądowych

Separatory wiroprądowe wyposażone są w system transportera taśmowego z wirnikiem magnetycznym wysokiej prędkości umieszczonym na końcu. Prędkość obrotowa magnesów generuje pole indukcyjne, wytwarzające szybkozmienne pole magnetyczne (patrz animacja). Podstawą separacji jest reguła, że każda cząsteczka przewodząca elektryczność umieszczona w zmiennym polu magnetycznym jest czasowo namagnetyzowana.

 

Innymi słowy: przez krótki moment wszystkie drobiny metalu przechodzące przez wiroprądowy bęben magnetyczny stają się namagnesowane, co powoduje ich wyrzucenie. Pozwala nam to na separację olbrzymich ilości cząsteczek metali nieżelaznych i ich stopów, w tym: aluminium, miedzi i mosiądzu.

EddyFines bez modułu podającego Wybierz własne urządzenie podające, aby zapewnić ładne rozkładanie materiałów dla separacji wiroprądowej.

2 variants
Product variant

Working width : 800 mm

Cena na żądanie

REC-08-E38HI-N-N-FMS-PU-R
Numer artykułu E0136808
Ilość w magazynie 0
Non-ferromagnetic particle size that can be caught 0-10+ mm
Więcej informacji..
 • Dane techniczne
 • Akcesoria
 • Części zamienne
 • Wideo
 • Pliki do pobrania
 • Prośba o ofertę lub zamówienie
Product variant

Working width : 1500 mm

Cena na żądanie

REC-15-E38HI-N-N-FMS-PU-R
Numer artykułu E0136823
Ilość w magazynie 0
Non-ferromagnetic particle size that can be caught 0-10+ mm
Więcej informacji..
 • Dane techniczne
 • Akcesoria
 • Części zamienne
 • Wideo
 • Pliki do pobrania
 • Prośba o ofertę lub zamówienie

Gęstość strumienia

Model EddyFines zajmuje się separacją części, które sprawiają największe problemy. Są to małe części o rozmiarze od 0 do 10+ mm i metale, które są względnie ciężkie, tzw. ciężkie nieżelazne (heavy non ferrous, HNF), np.: miedź, złoto, srebro i pallad.

 

Model EddyFines wyróżnia się bardzo dużym wiroprądowym bębnem magnetycznym 38HI, obecnie największym na rynku. Jest tak potężny, że może „wyrzucać” nawet najmniejsze cząsteczki o rozmiarach już od 0,5 mm. Wynik: 3500 gausów na taśmie o grubości 2,4 mm, zobacz tabelę po prawej stronie, aby porównać go z konkurencją. Duży wirnik pozwala na wykorzystanie większej liczby par biegunów magnetycznych i większej mocy magnesu, co przekłada się na czystą separację maleńkich cząsteczek metali nieżelaznych.

 

Ponieważ celem separatora EddyFines jest separacja mniejszych cząsteczek metali nieżelaznych, bardzo często jest on montowany za maszyną lub na końcu linii produkcji. Ten separator jest też często wykorzystywany jako część układu kaskadowego separatorów wirowo-prądowych. Na przykład: separator EddyXpert 22HI może być wykorzystywany do separacji frakcji średniej; za nim może być ustawiony separator EddyFines separujący frakcję drobną metali nieżelaznych. Taka konfiguracja gwarantuje dużo wyższą wydajność separacji.

Separator wiroprądowy linii topnika | Goudsmit Magnetics

Moduł podawania

Zadaniem segmentu podającego jest dostarczanie jednolitego materiału — tworzenie monowarstwy. Dobra dostawa materiału ma kluczowe znaczenie dla separacji metali nieżelaznych. Jeśli inny materiał leży na wierzchu elementów nieżelaznych, trudniej jest je wyrzucić na przegrodę. W zależności od strumienia produktu można wybrać różnorodne moduły podawania:

 

Podajnik wibracyjny

Najczęściej wybieraną opcją jest podajnik wibracyjny. Dostarcza strumień produktu do urządzenia wiroprądowego w postaci jednorodnej (tj. rozłożonej na całej szerokości) monowarstwy. Jeżeli strumień produktu nadal zawiera drobiny żelazne, podajnik wibracyjny może zostać rozbudowany o moduł deferryzacji, taki jak magnetyczny separator bębnowy. Powoduje to równomierne opadanie materiału na bęben i separowanie elementów ferromagnetycznych. Pozostała część strumienia produktu (w tym metale nieżelazne) przechodzi na taśmę przenośnikową segmentu środkowego. W przypadku magnetycznego separatora bębnowego istnieje możliwość wyboru spośród różnych mocy magnetycznych, co jest gwarancją optymalnej separacji.

Moduł podajnika wibracyjnego nie nadaje się do żużla ze względu na przyklejanie cementowanej masy.

 

Moduł taśmy transportowej

Moduł taśmy transportowej wyposażony jest w zintegrowany bęben z głowicą magnetyczną. Gwarantuje to wydajne usuwanie kawałków metali żelaznych, które są nadal obecne w doprowadzanym strumieniu produktu. Bęben z głowicą magnetyczną może być wykonany z różnych typów (o różnej sile) magnesów. To zawsze gwarantuje najlepsze rozwiązanie dla Twojego strumienia produktu.

Jedną z zalet modułu taśmy przenośnikowej jest możliwość niezależnego regulowania jej prędkości. Jest to kluczowe dla regulacji separacji żelaza. Kolejną dodatkową zaletą jest zintegrowany skrobak taśmowy, który w sposób ciągły czyści taśmę z lepkich materiałów, takich jak popiół. Uwaga: na potrzeby dystrybucji materiału potrzebna jest dodatkowa taśma układająca z „układarkami materiałów”.

Magnes taśmowy ferrytowy do recyklingu złomu | Goudsmit Magnetics

Płyta separacyjna/rozdzielacz

Ostateczna separacja dwóch strumieni produktów sprowadza się do umieszczenia płyty separacyjnej między strumieniem materiału bezwładnego i strumieniem metali nieżelaznych. Części płyty separacyjnej, które mają kontakt z materiałem, są wykonane ze stali manganowej. Ten materiał jest samoutwardzalny, co zapewnia długą żywotność.

 

W celu zagwarantowania maksymalnej separacji lub czystości strumienia produktu dostępne są różne typy płyt lub zakończeń.

 

Płyta ze stali manganowej do drobnych cząstek

Ta płyta jest często używana w strumieniach ściernych produktów, takich jak: żużel lub złom. Końcówka jest bardzo ostra, aby zapewniać precyzyjną separację. Stal manganowa to materiał samoutwardzalny, dzięki czemu końcówka pozostaje ostra przez długi czas.

 

Płyta Trespa do drobnych cząstek

Ta płyta jest często używana w strumieniach lekkich produktów, które nie mają dużego wpływu na końcówkę, np.: płatki PET lub granulat gumowy. Płyta jest również ostra, ale główną zaletą jest to, że ten materiał jestnieprzewodzący. W związku z tym punkt separacji może być bardzo blisko naprzemiennego magnetycznego pola wiroprądowego bez nagrzewania. Tworzy to ëstopień separacji dla tych strumieni produktów.

Płyta rozdzielająca ze stali manganowej do separatora prądów wirowych | Goudsmit Magnetics

EddyFines z podajnikiem wibracyjnym Podajniki wibracyjne nadają się do dystrybucji i rozprowadzania suchych, nielepkich materiałów. Podajniki wibracyjne firmy Goudsmit są wykonane ze stali manganowej, co zapewnia im długą żywotność.

2 variants
Product variant

Working width : 800 mm

Cena na żądanie

REC-08-E38HI-N-MAB-FMS-PU-R
Numer artykułu E0136839
Ilość w magazynie 0
Non-ferromagnetic particle size that can be caught 0-10+ mm
Więcej informacji..
 • Dane techniczne
 • Akcesoria
 • Części zamienne
 • Wideo
 • Pliki do pobrania
 • Prośba o ofertę lub zamówienie
Product variant

Working width : 1500 mm

Cena na żądanie

REC-15-E38HI-N-MAB-FMS-PU-R
Numer artykułu E0136908
Ilość w magazynie 0
Non-ferromagnetic particle size that can be caught 0-10+ mm
Więcej informacji..
 • Dane techniczne
 • Akcesoria
 • Części zamienne
 • Wideo
 • Pliki do pobrania
 • Prośba o ofertę lub zamówienie

EddyFines z podajnikiem przenośnika taśmowego Moduł taśmy przenośnikowej nadaje się do przepływów wilgotnych produktów, ponieważ jest on stale czyszczony przez skrobak taśmowy. Ten moduł może być wyposażony w zintegrowany bęben z głowicą magnetyczną do separacji metalu żelaznego. Prędkość taśmy przenośnikowej jest regulowana w sposób zmienny w celu optymalnego dostosowania separacji.

1 variants
Product variant

Working width : 1500 mm

Cena na żądanie

REC-15-E38HI-F-C20-FMS-PU-R
Numer artykułu E0139716
Ilość w magazynie 0
Non-ferromagnetic particle size that can be caught 0-10+ mm
Więcej informacji..
 • Dane techniczne
 • Akcesoria
 • Części zamienne
 • Wideo
 • Pliki do pobrania
 • Prośba o ofertę lub zamówienie

Dodano

Klucz produktu:
Numer artykułu:
Ilość:

Ups!

Coś poszło nie tak: produkt nie mógł zostać dodany do koszyka. Spróbuj jeszcze raz!

Cena na żądanie

Cena na żądanie

* Możemy dostarczyć ten artykuł w ciągu {0}. Będziemy Cię informować na bieżąco o dokładnej dacie dostawy.
Minimalna ilość zamówienia Cena za sztukę Procent rabatu