Pyłoszczelny

Czyszczenie

Rodzaj strumienia produktu

Do transportu pod ciśnieniem

Proces produkcyjny podczas czyszczenia

ATEX

Separatory przepływowe

Goudsmit Cleanflow magnets are magnetic grid separators in a housing, equipped with strong neodymium magnetic bars. They filter small ferrous contaminants from powders and granulates in free-fall and low-pressure transport pipes.

Because the magnetic bars are placed inside the product flow, optimal magnetic contact and optimal removal of ferrous contamination is achieved.

Possible applications: plastics, food products, pharmaceutical and ceramic industries.

  • Optymalny kontakt z magnesem
  • Wychwytywanie cząsteczek żelaza i elementów o niskiej podatności magnetycznej o rozmiarach od 30 µm
  • Maks. rozmiar cząsteczek: 10 mm
  • Types basic/food/pharma
  • Pręty magnetyczne z neodymu
Filtr

Statyczne

6 products

Suitable for granulates and dry, free-flowing powders.

For poorly flowing powders: see the rotating Cleanflows lower on this page.

 

You will find in this range:

  • Industrial types
  • Hygienic versions for food / pharma applications
  • Systems with manual quick-cleaning
  • Systems with semi-automatic cleaning
  • Automatic cleaning systems with / without production stop

Rotujące

4 products

Rotujące separatory przepływowe są odpowiednie dla produktów o słabym przepływie — np. dlatego, że są lepkie lub maziste — w związku z czym może dojść do mostkowania i gromadzenia się produktu.

Poprzez obracanie prętów magnetycznych produkt stale opada z prętów. Dzięki temu pręty są czystsze, wychwytują żelazo bardziej efektywnie i gwarantują, że kanał produktu nie zostaje zablokowany.

Need advice?

Our specialists will gladly help.

Magnetic filtering product specialists | Goudsmit Magnetics

Call or mail us:

+31(0)40-22 13 283