Magnets prevent iron parts in industrial flour production plant | Goudsmit Magnetics

Zastosowanie

Skrobia i mąka

Podczas zbioru ziemniaków, ziaren, zbóż, pszenicy lub jęczmienia, duże cząstki metalu mogą wydostawać się z ziemi. Również w procesie przetwarzania skrobi lub mąki małe cząstki żelaza lub stali nierdzewnej pochodzące z maszyn mogą znaleźć się w produkcie.
Magnesy odgrywają ważną rolę w produkcji skrobi i mąki oraz zapobiegają uszkodzeniom młynów mielących, a także kosztownym przestojom produkcji i wycofywaniu produktów z rynku.

Skrobia ziemniaczana

Magnes szerokotaśmowy oddziela duże części od zbiorów ziemniaków przed dalszym przetwarzaniem na produkty ziemniaczane, takie jak skrobia.

Po pierwszej separacji ziemniaki są myte i drobno mielone przez tarnik. W ten sposób powstaje mokry, płynny mus ziemniaczany. Podczas drobnego mielenia zęby tarnika mogą się odłamać.

Aby je usunąć, duże zakłady przetwórstwa ziemniaków umieszczają filtry magnetyczne Goudsmit w swoich liniach ciśnieniowych.

Magnets prevent metal parts in potato starch | Goudsmit Magnetics

Magnets prevent metal parts in potato starch

Skrobia kukurydziana i ryżowa

Cząstki metalu mogą uszkodzić wartościowe młyny rolkowe podczas przetwarzania ziaren, np. pszenicy, jęczmienia, ryżu lub kukurydzy na skrobię. Prowadzi to do uszkodzenia młynów mielących, a w konsekwencji do kosztownych przestojów w produkcji.

Jeszcze bardziej kosztowne jest, gdy produkt ten zawiera niepożądane cząstki żelaza, gdy kupuje go konsument. Prowadzi to do roszczeń odszkodowawczych lub wycofania produktu z rynku.

Pressure line magnetic filter for flour | Goudsmit Magnetics

Pressure line magnetic filter for flour

Skrobia do leków

Skrobia jest również wykorzystywana w przemyśle farmaceutycznym, jako dodatek do tabletek lub dmuchawek do leków oddechowych.

Często składają się one tylko częściowo z prawdziwej substancji czynnej. Reszta składa się ze skrobi lub mleka w proszku, aby nadać pigułce strukturę i sprawdzić dawkowanie.

Skrobia ma niewiele skutków ubocznych, co jest jej zaletą w porównaniu z mlekiem w proszku, na które wiele osób jest uczulonych. Części metalowe, takie jak żelazo, ale także AISI 304 i 316L są całkowicie wykluczone do tych zastosowań.

Magnesy odgrywają ważną rolę w trzech fazach przetwarzania: tuż po wydobyciu, podczas procesu i jako kontrola końcowa, tuż przed pakowaniem.

Gwarantuje to produkt końcowy wolny od żelaza i zapobiega przestojom w produkcji, reklamacjom i wycofywaniu produktów.

Części metalowe mogą trafić do procesu na trzy sposoby

1. Podczas ekstrakcji

Bezpośrednio po przyjęciu takich produktów do silosów lub innych magazynów odbywa się najgrubsza separacja metalu za pomocą magnetycznych separatorów bębnowych. Znajdują się one na początku linii technologicznej.

Następnie produkt jest dalej przetwarzany i oczyszczany, zanim trafi do młynów mielących.

2. Podczas przetwarzania

Podczas przetwarzania i czyszczenia luźne cząstki metalu, takie jak części produkcyjne, mogą znaleźć się w strumieniu produktu. Aby temu zapobiec, zalecamy umieszczenie magnesu Cleanflow przed młynem mielącym.

Gwarantuje to, że nie zostanie on uszkodzony przez zabłąkane części żelazne i nie spowoduje kosztownego przestoju w produkcji.

3. Po zmieleniu młyna

Zaostrzone wymagania w przemyśle spożywczym wymagają magnesu do sprawdzania i mielenia młyna. Zapewnia to wysoką jakość produktu końcowego i zapobiega roszczeniom klientów i konsumentów o odszkodowanie, jak również wycofaniu produktu z rynku.

Magnes umieszczony w tym obszarze linii technologicznej oddziela drobne cząstki żelaza, ale także stali nierdzewnej od strumienia produktu na poziomie 30 µm. Skrobia kukurydziana ma tłustą strukturę i nie płynie prawidłowo. Na prętach magnetycznych może dojść do tworzenia się mostków. W tym celu zalecamy magnesy obrotowe Cleanflow, które wykonują ruchy okrężne i w ten sposób zapobiegają osadzaniu się tłustej skrobi kukurydzianej na prętach.

W procesie technologicznym magnesy umieszcza się tuż przed miejscem, w którym produkty są pakowane w worki lub opakowania zbiorcze przed umieszczeniem ich w big bagach.

Potrzebujesz porady?

Nasi specjaliści chętnie Ci pomogą.

Kontakt z nami