Tunele demagnetyzujące

Tunele służą do rozmagnesowywania długich lub zwartych produktów. A także przedmiotów stalowych o nieregularnych powierzchniach. Zarówno do produktów litych, jak i z cienkim ścianami. Na przykład rur, wałów, wierteł, zębatek, matryc lub elementów mocujących.
Dostępne z przenośnikiem taśmowym lub rolkowym dla zautomatyzowanych procesów rozmagnesowywania.

  • Okrągłe / prostokątne / kwadratowe
  • Niskiej lub wysokiej częstotliwości
  • Dostępne z systemem transportu