Wyłączenie odpowiedzialności

© Copyright 2020. Goudsmit Magnetics Groep B.V.  Wszystkie prawa zastrzeżone.

Niniejsza witryna jest chroniona prawem autorskim. Niniejsza witryna jest przeznaczona do użytku osobistego lub użytku przez naszych klientów. Powielanie witryny internetowej lub jakiegokolwiek tekstu, obrazów lub innych komponentów witryny w sposób inny niż pobieranie i przeglądanie na komputerze jest zabronione.

 

Niniejsza witryna internetowa nie może być powielana w żaden sposób i nie może być transmitowana i/lub udostępniana w sieci bez uprzedniego pisemnego zezwolenia firmy Goudsmit Magnetics Groep B.V.

 

Celem witryny jest przekazywanie informacji klientom firmy Goudsmit Magnetics Groep B.V.

 

Firma Goudsmit skompilowała zawartość niniejszej witryny z najwyższą możliwą starannością, ale nie może udzielić jakiejkolwiek gwarancji odnośnie do charakteru i treści podawanych informacji. Firmy będące częścią Goudsmit Magnetics Groep B.V. nie przyjmują zatem odpowiedzialności za treść rzeczonych informacji lub konsekwencje ich wykorzystania.

 

Firma Goudsmit Magnetics Groep B.V. nie przyjmuje żadnej odpowiedzialności za dostęp do informacji na niniejszej witrynie lub jakiejkolwiek innej połączonej witrynie.

 

O ile nie określono inaczej, wszystkie obrazy zamieszczone na tej witrynie stanowią własność firmy Goudsmit Magnetics Groep B.V. Obrazy te nie mogą być używane bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Goudsmit Magnetics Groep B.V.

 

Zastrzega się prawo do występowania błędów i/lub zmiany cen.

Informacje prawne

Dane firmy: