Working width

Motor power supply

Systemy bębnów magnetycznych o wysokim gradiencie pola

Bębny magnetyczne o wysokim gradiencie pola są wykorzystywane do wychwytywania elementów o niskiej podatności magnetycznej. Z uwagi na małą głębokość pola magnetycznego ten system nie nadaje się do przetwarzania dużych ilości surowca.

 • Bardzo silne
 • Wychwytywanie cząsteczek żelaza i elementów o niskiej podatności magnetycznej o rozmiarach od 0,1 mm
 • Ciągłe czyszczenie automatyczne
 • Dla taśm o szerokości 600–800 mm
 • Maks. grubość warstwy 30 mm
Filtrowanie produktów

Systemy bębnów magnetycznych o wysokim gradiencie pola Poprzez zastosowanie wysokiej jakości magnesów bęben z głowicą magnetyczną o wysokim gradiencie pola charakteryzuje się następującą funkcjonalnością:

- separuje elementy o niskiej podatności magnetycznej > 0,1 mm
- separuje cząsteczki żelazne > 30 µm (sporadycznie)
- głębokość pola magnetycznego: 10 mm
- konstrukcja promieniowa magnesu
- magnes neodymowy (10 000 gausów na płaszczu)

4 variants
Product variant

Working width : 600 mm

Cena na żądanie

RHPS-06-H153-RR-MS-SM-1PU16-N
Numer artykułu E0152603
Ilość w magazynie 0
Więcej informacji..
 • Dane techniczne
 • Akcesoria
 • Części zamienne
 • Wideo
 • Pliki do pobrania
 • Prośba o ofertę lub zamówienie
Product variant

Working width : 800 mm

Cena na żądanie

RHPS-08-H153-RR-MS-SM-1PU16-N
Numer artykułu E0152607
Ilość w magazynie 0
Więcej informacji..
 • Dane techniczne
 • Akcesoria
 • Części zamienne
 • Wideo
 • Pliki do pobrania
 • Prośba o ofertę lub zamówienie
Product variant

Working width : 600 mm

Cena na żądanie

RHPS-06-H153-RR-MS-SM-1PU16-B
Numer artykułu E0152604
Ilość w magazynie 0
Więcej informacji..
 • Dane techniczne
 • Akcesoria
 • Części zamienne
 • Wideo
 • Pliki do pobrania
 • Prośba o ofertę lub zamówienie
Product variant

Working width : 800 mm

Cena na żądanie

RHPS-08-H153-RR-MS-SM-1PU16-B
Numer artykułu E0152613
Ilość w magazynie 0
Więcej informacji..
 • Dane techniczne
 • Akcesoria
 • Części zamienne
 • Wideo
 • Pliki do pobrania
 • Prośba o ofertę lub zamówienie

Zastosowanie

Wyjątkowo mocny bęben z głowicą magnetyczną z magnesem o konstrukcji radialnej. Separacja cząsteczek o niskiej podatności magnetycznej i paramagnetycznych, takich jak stal nierdzewna i stopy stalowe w małych, monowarstwowych frakcjach o rozmiarach od 0 do 40 mm – przy niskiej ilości produktów. Separator o wysokim gradiencie pola jest stosowany w linii technologicznej za separatorem drobin żelaznych o dużym potencjale magnetycznym. Pełnym rozwiązaniem jest kompaktowy i niewymagający dużych nakładów konserwacyjnych system taśm przenośnikowych, który można wykorzystać w zastosowaniach takich jak:

 • usuwanie pierścieni, sprężyn i kul ze stali nierdzewnej z rozdrobnionych plastikowych butelek z mechanizmem pompy
 • usuwanie drobnych cząsteczek metalu z zanieczyszczeń gleby, samej gleby lub kamieni
 • usuwanie zmiażdżonych elementów ze stali nierdzewnej pochodzących z procesów recyklingu drewna celem zabezpieczenia ostrzy rozdrabniarki
 • separowanie kawałków stali nierdzewnej z rozdrobnionej frakcji złomu elektrycznego i elektronicznego i pozostałości ze złomowania samochodów
 • separowanie pyłu żelaznego z ceramiki lub grysu do piaskowania
 • separowanie kawałków stali nierdzewnej ze strumieni rozdrabniarki kabli; lokalizacja w linii technologicznej: przed przetwarzaniem przez rozdrabniarkę miedzi
 • separowanie igieł ze stali nierdzewnej ze strzykawek szpitalnych

Oddzielone cząstki stali nierdzewnej z bęben z głowicą magnetyczną | Goudsmit Magnetics

Konstrukcja

Systemy bębna magnetycznego o wysokim gradiencie pola można podzielić na trzy segmenty:

 

1. Segment podający

Podajnik wibracyjny do separatora w postaci bębna z głowicą magnetyczną Jest to podajnik wibracyjny ze stali nierdzewnej, napędzany dwoma magnetycznymi liniowymi silnikami wibracyjnymi. Częstotliwość wibracji można bardzo łatwo dostosować za pomocą dostarczonej skrzynki sterowniczej. Zaletami tych silników są wytrzymałość, trwałość i prostota konserwacji.

 

2. Segment środkowy

Segment środkowy zawiera osłony ochronne ze stali nierdzewnej. Oznacza to, że maszyna potrzebuje niewielkich nakładów na konserwację, jest prosta w czyszczeniu i może być wykorzystywana w określonych zastosowaniach spożywczych. Taśmy uszczelniające i pofalowane brzegi sprawiają, że utrata produktu jest niemal niemożliwa. Aby osiągnąć siłę pola równą wartości 9000 gausów, z punktu widzenia funkcjonalności maszyny zastosowanie cienkiej (o grubości 1,3 mm) taśmy przenośnikowej z poliuretanu ma fundamentalne znaczenie.

 

3. Segment wyrzutowy

Rozdzielacz do separatora w postaci bębna z głowicą magnetyczną Rozdzielacz, określany także jako przegroda zapewnia fizyczne odseparowanie dwóch strumieni produktów. Konstrukcja rozdzielacza ze stali nierdzewnej umożliwia regulację zarówno w poziomie, jak i w pionie. Rezultat: doskonała separacja dostosowana do strumienia produktu i wydajności. Opcjonalnie można dokonać wyboru spomiędzy zsypów maszyny.

System przenośnika taśmowego z głowicą magnetyczną | Goudsmit Magnetics

Cechy

Poprzez zastosowanie wysokiej jakości magnesów bęben magnetyczny o wysokim gradiencie pola (zamontowany w rolce czołowej) charakteryzuje się następującą funkcjonalnością:

 • separuje elementy o niskiej podatności magnetycznej > 0,1 mm
 • separuje cząsteczki żelazne > 30 µm (sporadycznie)
 • głębokość pola magnetycznego: 10 mm
 • konstrukcja promieniowa magnesu
 • Magnes neodymowy (10 000 gausów na płaszczu)

Mocny bęben z głowicą magnetyczną | Goudsmit Magnetics

Zasada działania

System bębnów magnetycznych o wysokim gradiencie pola to system taśm przenośnikowych ze zintegrowaną, wyjątkowo potężną magnetyczną rolką przenośnika. Potężne pole jest generowane przez układ magnesów neodymowych w konstrukcji promieniowej. Rezultat: gęstość strumienia o sile 9000 gausów na taśmie przenośnikowej. Duża siła magnetyczna jest niezbędna, ponieważ siatka ze stali magnetycznej o strukturze krystalicznej zasadniczo nie umożliwia wykorzystania efektu magnetyzmu. Niemniej jednak, kiedy cząsteczka stali nierdzewnej zostanie poddana obróbce, zachodzą w niej deformacje plastyczne powodowane przez rozdrabnianie, przesiewanie, padanie lub granulowanie. Te deformacje w stali nierdzewnej skutkują miejscowymi defektami materiału w strukturze krystalicznej. To z kolei powoduje, że materiał zyskuje właściwości, które przekładają się na niewielką lub niską podatność magnetyczną. Zanim cząsteczka stali nierdzewnej osiąga separator o wysokim gradiencie pola, jej deformacja powoduje, iż odznacza się magnesowalnością na poziomie 5–10%. Konieczność wypierania drobin o niskiej podatności magnetycznej ze strumienia produktu sprawia, że niezbędne jest zastosowanie pola o wyjątkowo dużej sile magnetycznej.

 

Produkt jest podawany na taśmę z podajnika wibracyjnego, który może być zintegrowany w układzie ze zsypem zasilającym. Prędkość taśmy można regulować w sposób ciągły. Gwarantuje to, iż zasilanie w produkt (wydajność/grubość warstwy) wraz z siłą przyciągającą magnetycznej rolki przenośnika i efektem balistycznym powiązanym z prędkością produktu może być regulowane z wielką dokładnością. Rozdzielacz fizycznie separuje strumień produktu na frakcję o niskiej podatności magnetycznej i frakcję bezwładną (niemagnetyczną).

 

Wadą bębna magnetycznego o wysokim gradiencie pola jest to, że z uwagi na swoją olbrzymią siłę przyciąga także drobiny materiału magnetycznego. Np. kawałki plastiku, drewna lub gumy zanieczyszczone tlenkiem żelaza. Oznacza to, iż frakcja metalowa może być zanieczyszczona niepożądanymi materiałami. W takiej sytuacji uzyskany produkt wymaga dalszego oczyszczania celem pozyskania frakcji sprzedażnej.

Działanie wysokogradientowego koła pasowego z głowicą magnetyczną | Goudsmit Magnetics

Dodano

Klucz produktu:
Numer artykułu:
Ilość:

Ups!

Coś poszło nie tak: produkt nie mógł zostać dodany do koszyka. Spróbuj jeszcze raz!

Cena na żądanie

Cena na żądanie

* Możemy dostarczyć ten artykuł w ciągu {0}. Będziemy Cię informować na bieżąco o dokładnej dacie dostawy.
Minimalna ilość zamówienia Cena za sztukę Procent rabatu