Dyrektywa ATEX

Systemy magnetyczne są często montowane w pomieszczeniach, w których może dość do wybuchów pyłu. Oznacza to, że sam system magnetyczny siłą rzeczy nie może być źródłem zapłonu.

Certyfikowany zewnętrznie system zachowania jakości (Powiadomienie o Zapewnieniu Jakości Produkcji zgodnie z ATEX — ang. ATEX Production Quality Assurance Notification) jest wymogiem stawianym producentom sprzętu ATEX.

Firma Goudsmit jest jedną z kilku w branży produkcji magnesów, która posiada taki certyfikat.

Magnesy i ATEX

Magnesy do zastosowań w otoczeniach zagrożonych wybuchem

Dyrektywa ATEX (ATEX: ATmospheres EXplosibles) to europejskie rozporządzenie mające na celu zapewnienie wysokiego poziomu ochrony pracowników i środowiska, w którym występuje lub może występować atmosfera wybuchowa.
 

Dyrektywa ATEX 2014/34/UE jest przeznaczona dla producentów urządzeń i opisuje wymagania dotyczące projektowania, produkcji i wprowadzania do obrotu urządzeń i systemów ochronnych przeznaczonych do użytku w środowiskach zagrożonych wybuchem. Dyrektywa zawiera wytyczne, a także normy zapewniające, że sprzęt nie może być źródłem zapłonu i może być bezpiecznie używany w środowiskach zagrożonych wybuchem.
 

Dyrektywa 1999/92/WE jest przeznaczona dla użytkowników i służy ochronie pracowników przed zagrożeniami, na które są narażeni w warunkach wybuchowych w miejscu pracy. Dyrektywa wymaga od pracodawców oceny i kontroli potencjalnego ryzyka, podjęcia odpowiednich środków bezpieczeństwa i odpowiedniego przeszkolenia pracowników.
 

W ramach ATEX rozróżnia się środowiska gazowe i pyłowe. Wiele zastosowań separacji magnetycznej odbywa się w środowiskach pyłowych.

 

Obszary zagrożone wybuchem są podzielone na różne kategorie, w zależności od częstotliwości występowania potencjalnego zagrożenia wybuchem. Dzielimy sprzęt odpowiedni do użytku w strefach ATEX na trzy kategorie: 1, 2 i 3. Odpowiadają one poziomom ochrony: bardzo wysoki, wysoki i normalny.

Tabela stref Ex EN | Goudsmit Magnetics

Zapobieganie wybuchom pyłu

Środki zapobiegawcze wybuchom pyłu

Magnesy i detektory metalu mogą być pomocne w zapobieganiu iskrzeniu mechanicznemu, skutkującemu wybuchami pyłu. Przeczytaj artykuł „Zapobieganie wybuchom pyłu w przemyśle spożywczym”, rozdział 4. Przetwarzanie ciał stałych/frezowanie i szlifowanie (artykuł autorstwa HSE – Health and Safety Executive, organizacji działającej z ramienia brytyjskiego rządu).

 

Istnieje kilka środków zapobiegawczych, które należy przedsięwziąć, aby zmniejszyć ryzyko wybuchu pyłu:

  • zapobieganie iskrzeniu mechanicznemu i indukowaniu elektryczności statycznej
  • monitorowanie temperatury i prędkości obrotowej maszyn
  • przestrzeganie niskich koncentracji pyłu
  • zapobieganie powstawaniu chmur i powłok pyłu
  • wywoływanie bezwładności poprzez stosowanie sproszkowanych dodatków
  • wywoływanie bezwładności poprzez stosowanie gazowych dodatków
  • stosowanie automatycznych instalacji spryskiwaczy
  • zapobieganie wytlewaniu i zapłonowi samoistnemu

Powstawaniu iskier mechanicznych można zapobiegać, używając sit, magnesów i detektorów metali w przypadku surowców. Pomaga to monitorować materiały i zapewnia usuwanie niepożądanych cząsteczek.