Goudsmit helpt windmolenbouwers met de juiste magneetkeuze

Magnets for small windmills

Duurzaam, CO2 neutraal, groene energie, zelfvoorzienend, uitstootvrij ; begrippen die niet meer weg te denken zijn in de huidige maatschappij. Deze thema’s staan in direct verband met  windmolens. Denk daarbij niet alleen aan de grote windmolenparken langs snelwegen en in landschappen, maar ook aan boerenbedrijven, kassenbouwers of recreatieparken. Door de bouw van speciale, kleine windmolens, kunnen dergelijke bedrijven zelf hun benodigde elektriciteit opwekken en zijn zij volledig energieneutraal. Permanente magneten zijn essentieel voor het opwekken van energie in windturbines. De juiste magneetkeuze is bepalend voor  de efficiëntie en onderhoudsvriendelijkheid van de windturbine.


Sterke NdFeB magneten voor efficiënte turbine rotor 
De wind laat de rotorbladen van een windmolen of windturbine draaien en zet deze beweging via een spoel en magneet om in elektriciteit.  In de gondel zit het belangrijkste deel van de windmolen: een grote dynamo of generator die de draaiende beweging van de rotor omzet in elektriciteit. Magneten bewegen in de spoel en wekken daarmee elektriciteit op. Voor een windmolen met vermogen van één megawatt heb je ongeveer 1.000 kilo magneetmateriaal nodig. Met Neodymium-magneten wordt het gewicht significant beperkt. Een bijkomend  voordeel van magnetische lagering is dat de mechanische wrijving nagenoeg nihil is. Daarmee is het mogelijk om turbines te ontwerpen die bij zeer lage windsnelheden, waarbij traditioneel gelagerde turbines nog niet opstarten, al wel beginnen te draaien. Voldoende voor een boerenbedrijf, kassenbouwer of recreatiepark, maar in sommige gevallen zelfs nog voor een aantal huishoudens in de buurt.   


Magneetberekeningen geven inzicht in de juist magneetkeuze
De juiste magneetkeuze is van groot belang voor de capaciteit van de dynamo. We ondersteunen windmolenbouwers bij het maken van deze  keuze. Dit gebeurt vooral in het begin van het traject, door het verrichten van magneetberekeningen en door te testen. Neodymium magneten zijn het sterkst, echter daar zijn ook diverse kwaliteiten of grades in te kiezen. Hoe beter de kwaliteit of grade is, hoe meer vermogen er kan worden opgewekt. Iets om rekening mee te houden  is dat voor een optimale output de luchtspleet tussen magneet en spoel zo klein mogelijk moet zijn. Anders gaat er  magnetische flux en dus energie verloren. Uiteraard voldoen onze NdFeB magneetcomponenten voor de windenergiesector volledig aan de strenge eisen voor maatvoering en werking en zijn zij grondig getest door onze eigen kwaliteitsengineers. We merken dat windmolenbouwers flexibiliteit willen in het afroepen van de grote volumes magneetmateriaal. Daarom hebben we diverse mogelijkheden om voorraad te houden en magneten op afroep uit te leveren.


Speciale magneetcoating beschermt tegen invloeden van buitenaf
Onder normale omstandigheden behouden Neodymium magneten hun magneetkracht levenslang. Door invloeden van buitenaf kan de magneetkracht echter verminderen. Op basis van deze invloeden kunnen we de NdFeB magneten beschermen met diverse coatings, dat maakt ze beter bestand tegen weersinvloeden en zorgen er daarnaast voor dat er minder onderhoud noodzakelijk is. Ook daarin  bieden we veel mogelijkheden en denken we graag met u mee!

Meer informatie? Gebruik het contactformulier op deze site svp.