Automatische buitenpoolmagneet voor feed en bulkgoederen

Automatische buitenpoolmagneet inspectie | Goudsmit Magnetics

De onlangs door Goudsmit  ontwikkelde automatische buitenpool- magneet is geschikt voor het verwerken van grote capaciteiten feed en bulkgoederen. De  magneet kan worden ingezet bij de inname in onder meer scheepslosinstallaties en dient ter bescherming van het machinepark. Matrijzen, maal- en mengapparatuur kunnen namelijk beschadigen door ongewenste metaaldelen. De buitenpoolmagneet is bestemd voor grove scheiding en separeert delen groter dan 1 mm. Voor scheiding van fijnere metaaldelen zijn magnetische staafsystemen geschikt. De geheel automatische reiniging is geïntegreerd in het processysteem en vindt plaats door één druk op de knop, zonder tussenkomst van een operator. De beperkte inbouwhoogte van 600 mm zorgt ervoor dat het systeem makkelijk in te bouwen is in bestaande installaties.

Vrije valleiding

Twee krachtige vangmagneten zijn gemonteerd aan de buitenzijde van de geheel gladde omkasting en  separeren, al naar gelang de uitvoering, grove of zeer fijne ijzerdelen uit diverse materiaalstromen. De buitenpool magneet is voorzien van Neodymium-Ijzer-Borium (NdFeB) magneten bestemd voor montage in vrije valleidingen. Een voordeel van deze buitenkern montage is dat er aan de binnenzijde geen brugvorming of verstopping van het materiaal kan plaatsvinden. Aangezien de reiniging geheel is geïntegreerd in het ontwerp, blijft de inbouwhoogte beperkt.


Toepassing

Toepassing van dergelijke magneten vindt plaats in scheepslosinstallaties, bij de inname, in vulleidingen of voor het beladen van silo’s. Een pneumatische besturing zorgt voor reiniging van de magneet. Deze wordt via een 24V-DC signaal gestart en verloopt daarna geheel automatisch.  De buitenpool magneet is leverbaar in  diverse uitvoeringen tot een in/uitlaat van 300x1200 mm. Hij is geschikt voor grote capaciteiten tot max. 600 m3/uur.  


Meer informatie kunt u opvragen via het contactformulier